Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10453/L

Business name: 
PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s.
  (from: 10/15/2004 until: 10/21/2021)
Registered seat: 
Robotnícka 819/38
Turčianske Teplice 039 01
  (from: 10/15/2004 until: 10/21/2021)
Identification number (IČO): 
36 423 891
  (from: 10/15/2004)
Date of entry: 
10/15/2004
  (from: 10/15/2004)
Date of deletion: 
10/22/2021
  (from: 10/22/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/22/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/15/2004)
Objects of the company: 
leasing spojený s financovaním, operatívny leasing, finančný leasing
  (from: 10/15/2004 until: 12/23/2004)
konštrukcia strojov a zariadení v strojárstve
  (from: 10/15/2004 until: 12/23/2004)
výroba strojov a zariadení a mechanickým pohonom
  (from: 10/15/2004 until: 12/23/2004)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/15/2004 until: 12/23/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 10/15/2004 until: 12/23/2004)
výskum a vývoj v oblasti technológií pre úsporu energií a alternatívnu výrobu elektrickej energie
  (from: 10/15/2004 until: 12/23/2004)
leasing spojený s financovaním, operatívny leasing, finančný leasing
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
konštrukcia strojov a zariadení v strojárstve
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
výroba strojov a zariadení a mechanickým pohonom
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
výskum a vývoj v oblasti technológií pre úsporu energií a alternatívnu výrobu elektrickej energie
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel
  (from: 12/24/2004 until: 10/21/2021)
výroba strojov a zariadení na všeobecné účely
  (from: 03/03/2005 until: 10/21/2021)
projektovanie nízko teplotných vykurovacích systémov, okrem vyhradených elektrických zariadení
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu, okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
výroba tepelných čerpadiel a nízko teplotných vykurovacích systémov
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
výroba tlakových nádob
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
montáž a rekonštrukcia tlakových nádob
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
zámočníctvo
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
zváračské práce
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
montáž a oprava regulačnej techniky mimo určených meradiel
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
výroba pecí a horákov
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/27/2006 until: 10/21/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/15/2004 until: 10/21/2021)
Ing. Janka Bunčová - člen
Dunajská Lužná 945
Dunajská Lužná
From: 10/15/2004
  (from: 10/15/2004 until: 11/23/2006)
Ing. Janka Bunčová - člen
Dunajská Lužná 945
Dunajská Lužná
From: 10/15/2004 Until: 10/26/2006
  (from: 11/24/2006 until: 11/23/2006)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
From: 10/15/2004
  (from: 10/15/2004 until: 10/26/2006)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
From: 10/15/2004 Until: 09/06/2006
  (from: 10/27/2006 until: 10/26/2006)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
From: 10/26/2006
  (from: 11/24/2006 until: 05/26/2010)
Bc. Dušan Doboš - člen
43
Karlová
From: 10/26/2006 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Ing. Jozef Huljak - člen
Sitnianskeho 213/1
Prievidza
From: 10/26/2006
  (from: 11/24/2006 until: 05/26/2010)
Ing. Jozef Huljak - člen
Sitnianskeho 213/1
Prievidza
From: 10/26/2006 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Ing. Vladimír Jančí - predseda
A. Lackovej - Zory 525
Mošovce
From: 10/15/2004
  (from: 10/15/2004 until: 11/23/2006)
Ing. Vladimír Jančí - predseda
A. Lackovej - Zory 525
Mošovce
From: 10/15/2004 Until: 10/26/2006
  (from: 11/24/2006 until: 11/23/2006)
Ing. Ľubomír Kanis - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
From: 10/26/2006
  (from: 11/24/2006 until: 05/26/2010)
Ing. Ľubomír Kanis - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice
From: 10/26/2006 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Ing. Miroslav Tarhaj - člen
Magurská 6
Vrútky
From: 10/26/2006
  (from: 11/24/2006 until: 05/26/2010)
Ing. Miroslav Tarhaj - člen
Magurská 6
Vrútky
From: 10/26/2006 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Ing. Ľubomír Kanis - predseda
1. mája 857/11
Turčianske Teplice 039 01
From: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 10/21/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu svoj podpis.
  (from: 05/27/2010 until: 10/21/2021)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja k obchodnému menu spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva svoje podpisy.
  (from: 11/24/2006 until: 05/26/2010)
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 04/06/2006 until: 11/23/2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnostiach sú oprávnení konať a podpisovať za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k vytlačenému alebo akýmkoľvek spôsobom napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis, vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/15/2004 until: 04/05/2006)
Capital: 
677 156 EUR Paid up: 677 156 EUR
  (from: 03/25/2009 until: 10/21/2021)
20 400 000 Sk Paid up: 20 400 000 Sk
  (from: 10/15/2004 until: 03/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 6 771,56 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim 2/3 súhlasom valného zhromaždenia. Doterajší akcionári majú predkupné právo na prevádzané akcie. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti spoločnosti a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi bezodkladne po tom, čo ho prijala.
  (from: 03/25/2009 until: 10/21/2021)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 204 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená predchádzajúcim 2/3 súhlasom valného zhromaždenia. Doterajší akcionári majú predkupné právo na prevádzané akcie. Valné zhromaždenie je povinné rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu s prevodom akcií do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti spoločnosti a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi bezodkladne po tom, čo ho prijala.
  (from: 10/15/2004 until: 03/24/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/05/2012
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 4K 2/2012-124 zo dňa 28.3.2012 súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 04/19/2012)
Bankruptcy trustee: 
Mgr. Marína Gallová
Jilemnického 30
Martin 036 01
From: 04/05/2012
  (from: 04/19/2012)
Supervisory board: 
RSDr. Jozef Országh
Čapajevova 3947/10
Martin
From: 10/15/2004
  (from: 10/15/2004 until: 05/26/2010)
RSDr. Jozef Országh
Čapajevova 3947/10
Martin
From: 10/15/2004 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Anna Paulovičová
Puškinova 4610/3
Martin
From: 10/15/2004
  (from: 10/15/2004 until: 05/26/2010)
Anna Paulovičová
Puškinova 4610/3
Martin
From: 10/15/2004 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Ing. Karol Raffay
A. Lackovej - Zory 524
Mošovce
From: 10/15/2004
  (from: 10/15/2004 until: 05/26/2010)
Ing. Karol Raffay
A. Lackovej - Zory 524
Mošovce
From: 10/15/2004 Until: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 05/26/2010)
Ing. Dáša Lisá
J. Kráľa 47
Nitra 949 01
From: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 10/21/2021)
Ing. Karol Raffay
A. Lackovej - Zory 524
Mošovce 038 21
From: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 10/21/2021)
Anna Fabiánová
Teplická 903/40
Turčianske Teplice - Diviaky 039 01
From: 04/29/2010
  (from: 04/27/2011 until: 10/21/2021)
Anna Paulovičová
Teplická 903/40
Turčianske Teplice - Diviaky 039 01
From: 04/29/2010
  (from: 05/27/2010 until: 04/26/2011)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 4K/2/2012-1101 zo dňa 12.07.2021, ktorým bol konkurz na majetok úpadcu: PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891 zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom PRVÁ STROJÁRENSKÁ LEASINGOVÁ, a.s., so sídlom Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 423 891 v zmysle § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka s poukazom na § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 22.10.2021 VYMAZÁVA.
  (from: 10/22/2021)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person