Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10807/B

Business name: 
CITY TV, spol. s r.o.
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Registered seat: 
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Identification number (IČO): 
35 688 335
  (from: 04/19/1996)
Date of entry: 
04/19/1996
  (from: 04/19/1996)
Date of deletion: 
08/17/2004
  (from: 08/17/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/19/1996)
Objects of the company: 
technicko-organizačné zabezpečenie televízneho vysielania
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
reklamná činnosť
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
vydavateľská činnosť
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
výroba a predaj audiovizuálnych záznamov
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
realizácia a management kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
zastupiteľská, sprostredkovateľská, poradenská, informačná, konzultačná, marketingová a managerská činnosť v oblasti umenia, kultúry a vzdelávania
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
výroba, predaj a požičiavanie nahraných a nenahraných nosičov zvuku a obrazu
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Partners: 
FEND a.s. IČO: 31 366 589
Francisciho 4
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 02/18/1998 until: 08/16/2004)
LAN film, s.r.o. IČO: 31 395 244
Na Kalvárii 2
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
MEDIA INVEST, s.r.o. IČO: 31 336 973
Jégého 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 04/19/1996 until: 02/17/1998)
PhDr. Ľubomír Belák
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Contribution of each member: 
PhDr. Ľubomír Belák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 17 000 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
MEDIA INVEST, s.r.o.
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 16 500 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 02/17/1998)
LAN film, s.r.o.
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 16 500 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
FEND a.s.
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 02/18/1998 until: 08/16/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
PhDr. Ľubomír Belák
Podjavorinskej 5
Bratislava 811 03
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Mgr. Maroš Černák
Jégého 3
Bratislava 821 07
  (from: 04/19/1996 until: 02/17/1998)
Mgr. Anton Mrázek
Karadžičova 49
Bratislava 811 07
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Ing. Jozef Pauchly
Rovniankova 11
Bratislava 851 02
  (from: 02/18/1998 until: 08/16/2004)
Mgr. Siloš Pohanka
Slávičie údolie 6
Bratislava 811 02
  (from: 04/19/1996 until: 02/17/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.Konatelia konajú za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy, uvedené v podpisovom vzore.
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Other legal facts: 
Uznesenie OS BA I č.k. ZSro 2705/03 zo dňa 17.8.2004 ktorým súd začal konanie ex offo vo veci výmazu spoločnosti z obchodného registra. VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť CITY TV, spol. s r.o., sídlom Podjavorinskej 5, 811 03 Bratislava, IČO: 35 688 335 zapísaná v obchodnom registri odd.Sro, vložka č. 10807/B v celom rozsahu.
  (from: 08/17/2004)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.2.1996 v zmysle ust.§§ 57, 105-153 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17736
  (from: 04/19/1996 until: 08/16/2004)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 14.5.1997 a 3.2.1997. Stary spis: S.r.o. 17736
  (from: 02/18/1998 until: 08/16/2004)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 29.1.2003 č.k. 1K 58/02-44 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 06/16/2003 until: 08/16/2004)
Date of updating data in databases:  05/12/2021
Date of extract :  05/13/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person