Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10007/L

Business name: 
CENTRAL MARKET, a.s. "v likvidácii"
  (from: 08/07/2002 until: 11/08/2004)
CENTRAL MARKET, a.s.
  (from: 04/08/1997 until: 08/06/2002)
Registered seat: 
504
Závažná Poruba 032 02
  (from: 04/08/1997 until: 11/08/2004)
Identification number (IČO): 
36 370 151
  (from: 04/08/1997)
Date of entry: 
04/08/1997
  (from: 04/08/1997)
Date of deletion: 
11/09/2004
  (from: 11/09/2004)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/09/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/08/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným pre- vádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľných živností
  (from: 04/08/1997 until: 11/08/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/08/1997 until: 11/08/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/07/2002 until: 11/08/2004)
Managing board
  (from: 09/05/2000 until: 08/06/2002)
Managing board
  (from: 04/08/1997 until: 09/04/2000)
Ing. Marián Cicman - člen
Zarevúca 26
Ružomberok
Until: 09/04/2003
  (from: 08/08/2001 until: 01/14/2004)
JUDr. Zuzana Kandlerová - člen
Riečna 246
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/08/1997 until: 02/01/2000)
Mgr. Zdenko Kučera - člen
Nám. SNP 14
Liptovský Mikuláš
  (from: 04/08/1997 until: 08/07/2001)
Ing. Ondrej Macko - člen
Líščie nivy 4
Bratislava
  (from: 02/02/2000 until: 08/07/2001)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie nivy 4
Bratislava
Until: 09/04/2003
  (from: 08/08/2001 until: 01/14/2004)
Dušan Nociar - predseda
Bystrická cesta 60
Ružomberok
  (from: 04/08/1997 until: 08/07/2001)
RNDr. Rastislav Bakoš - člen
Bzovická 22
Bratislava
  (from: 08/08/2001 until: 11/08/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (from: 08/07/2002 until: 11/08/2004)
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva.
  (from: 09/05/2000 until: 08/06/2002)
Konať menom spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosťzaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
  (from: 04/08/1997 until: 09/04/2000)
Capital: 
14 000 000 Sk
  (from: 04/08/1997 until: 11/08/2004)
Shares: 
Number of shares: 140
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/02/2000 until: 11/08/2004)
Number of shares: 140
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/08/1997 until: 02/01/2000)
Supervisory board: 
Ing. Igor Brosz - člen
Huncovská 3
Kežmarok
Until: 06/24/2002
  (from: 04/08/1997 until: 01/14/2004)
Ing. Branislav Ďurajka - člen
Andrusovova 3
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 02/01/2000)
JUDr. Zuzana Kandlerová - člen
Riečna 246
Liptovský Mikuláš
Until: 09/05/2003
  (from: 02/02/2000 until: 01/14/2004)
Ing. Miroslav Papay - predseda
Rajecká 16
Bratislava
  (from: 04/08/1997 until: 11/08/2004)
Ing. Ján Číž - člen
Ludvíka Svobodu 2604/43
Poprad
From: 09/05/2003
  (from: 01/15/2004 until: 11/08/2004)
JUDr. Mária Kollárová - člen
gen. Svobodu 720/16
Partizánske
From: 03/28/2003
  (from: 01/15/2004 until: 11/08/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Marián Cicman
Zarevúcka 26
Ružomberok
  (from: 08/07/2002 until: 01/14/2004)
 Liquidators:
JUDr. Zuzana Kandlerová
Riečna 246
Liptovský Mikuláš
  (from: 01/15/2004 until: 11/08/2004)
Other legal facts: 
Na základe návrhu likvidátora zo dňa 28.1.2004, súhlasu správcu dane s výmazom Daňového úradu Liptovský Mikuláš z 22.3.2004 č.k.: 660/230/23036/2004/Mi a za splnenie podmienok § 73 a nasl. Obchodného zákonníka, súd CENTRAL MARKET, a. s. "v likvidácii", so sídlom Závažná Poruba 504, IČO: 36 370 151 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 09.11.2004 VYMAZÁVA.
  (from: 11/09/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou listinou dňa 20. 3. 1997 v zmysle § 154, § 172 a nasl. Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 04/08/1997 until: 11/08/2004)
Na valnom zhromaždení dňa 20.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/02/2000 until: 11/08/2004)
Na valnom zhromaždení dňa 19.7.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/05/2000 until: 11/08/2004)
Na valnom zhromaždení dňa 24.6. 2002 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie dňom 1.7. 2002.
  (from: 08/07/2002 until: 11/08/2004)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person