Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1606/B

Business name: 
THE development SE
  (from: 01/16/2015 until: 05/03/2016)
Registered seat: 
Za kasárňou 1
Bratislava 831 03
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Identification number (IČO): 
44 149 051
  (from: 06/04/2008)
Date of entry: 
06/04/2008
  (from: 06/04/2008)
Date of deletion: 
05/04/2016
  (from: 05/04/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/04/2016)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 06/04/2008)
Capital: 
120 000 EUR
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Dňa 8.9.2015 uzatvorila spoločnosť THE development SE, so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 149 051, ako predávajúca, so spoločnosťou THE soft s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48188832, ako kupujúcou, Zmluvu o predaji časti podniku uzatvorenú v súlade s § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva o predaji časti podniku nadobúda účinnosť dňa 1.10.2015.
  (from: 10/01/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/04/2016)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 29.09.2015.
  (from: 05/04/2016)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person