Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1606/B

Business name: 
THE development SE
  (from: 01/16/2015 until: 05/03/2016)
Goldsan SE
  (from: 06/04/2008 until: 01/15/2015)
Registered seat: 
Za kasárňou 1
Bratislava 831 03
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Identification number (IČO): 
44 149 051
  (from: 06/04/2008)
Date of entry: 
06/04/2008
  (from: 06/04/2008)
Date of deletion: 
05/04/2016
  (from: 05/04/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/04/2016)
Legal form: 
Societas Europaea
  (from: 06/04/2008)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/04/2008 until: 05/04/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
finančný a operatívny leasing
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
správa pohľadávok a záväzkov
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
počítačové služby
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
Management body: 
Administrative board
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Tomáš Färber - člen
Björnsonova 13
Bratislava 811 05
From: 02/10/2011
  (from: 03/01/2011 until: 05/04/2015)
Tomáš Färber - člen
Björnsonova 13
Bratislava 811 05
From: 02/10/2011 Until: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/04/2015)
Ing. Jaroslav Novák - člen
Lotyšská 18
Bratislava 821 06
From: 06/04/2008
  (from: 06/04/2008 until: 02/28/2011)
Ing. Jaroslav Novák - predseda
Ďatelinová 5530/8
Bratislava 821 01
From: 06/04/2008
  (from: 03/01/2011 until: 05/04/2015)
Ing. Jaroslav Novák - predseda
Ďatelinová 5530/8
Bratislava 821 01
From: 06/04/2008 Until: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/04/2015)
Igor Rintel - podpredseda
Myjavská 5
Bratislava 811 03
From: 01/07/2013
  (from: 01/15/2013 until: 05/04/2015)
Igor Rintel - podpredseda
Myjavská 5
Bratislava 811 03
From: 01/07/2013 Until: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/04/2015)
Kamil Škubla - podpredseda
Obežná 4
Bratislava 821 02
From: 02/10/2011
  (from: 03/01/2011 until: 01/14/2013)
Kamil Škubla - podpredseda
Obežná 4
Bratislava 821 02
From: 02/10/2011 Until: 01/07/2013
  (from: 01/15/2013 until: 01/14/2013)
Tomáš Färber - predseda
Björnsonova 13
Bratislava 811 05
From: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
Marek Zimanyi - podpredseda
Hlboká 912
Lozorno 900 55
From: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
Ivan Kodaj - člen
Gelnická 30
Bratislava 831 06
From: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
Ondrej Lapides - člen
Budyšínska 12
Bratislava 831 03
From: 04/17/2015
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
Acting: 
(1) V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia správnej rady, pričom aspoň jeden z týchto dvoch členov správnej rady musí byť vždy predseda správnej rady alebo podpredseda správnej rady alebo predseda a podpredseda spravnej rady spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, pripojí svoj podpis predseda správnej rady s jedným členom správnej rady alebo podpredseda správnej rady s jedným členom správnej rady alebo predseda a podpredseda spravnej rady spoločne.
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia správnej rady spoločne. Členovia správnej rady konajú a podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu vytlačenému alebo napísanému menu, pripoja svoj podpis.
  (from: 01/15/2013 until: 05/04/2015)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia správnej rady spoločne. Členovia správnej rady konajú a podpisujú v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojmu vytlačenému alebo napísanému menu, pripoja svoj podpis.
  (from: 03/01/2011 until: 01/14/2013)
V mene spoločnosti koná a podpisuje člen správnej rady samostatne. Člen správnej rady koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k svojmu vytlačenému alebo napísanému menu priezvisku a funkcii pripojí svoj podpis.
  (from: 06/04/2008 until: 02/28/2011)
Capital: 
120 000 EUR
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Shares: 
Number of shares: 1200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 EUR
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Stockholder: 
Meracrest Group SE
Za kasárňou 1
Bratislava 831 03
  (from: 01/15/2013 until: 05/03/2016)
Meracrest Group SE
Za kasárňou 1
Bratislava - Nové mesto 831 03
  (from: 08/21/2012 until: 05/03/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Dňa 8.9.2015 uzatvorila spoločnosť THE development SE, so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 44 149 051, ako predávajúca, so spoločnosťou THE soft s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48188832, ako kupujúcou, Zmluvu o predaji časti podniku uzatvorenú v súlade s § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluva o predaji časti podniku nadobúda účinnosť dňa 1.10.2015.
  (from: 10/01/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 05/04/2016)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 29.09.2015.
  (from: 05/04/2016)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou európskej spoločnosti formou notárskej zápisnice N 2107/2008, Nz 15023/2008 zo dňa 10.04.2008 v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2157/2001, so Smernicou Rady 2001/86/ES, z.č.562/2004 Z.z. o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle z.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/04/2008 until: 05/03/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 45/2011, Nz 4670/2011 dňa 10.02.2011.
  (from: 03/01/2011 until: 05/03/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.01.2013.
  (from: 01/15/2013 until: 05/03/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014 vo forme notárskej zápisnice - NZ 59826/2014; N 439/2014; NCRls 60745/2014 zo dňa 18.12.2014 uzatvorená medzi zanikajúcou THE development, s. r. o. a nástupníckou spoločnosťou Goldsan SE, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom vyššie uvedenej zanikajúcej obchodnej spoločnosti.
  (from: 01/16/2015 until: 05/03/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 244/2015, Nz 12902/2015, NCRls 13209/2015 zo dňa 17.04.2015.
  (from: 05/05/2015 until: 05/03/2016)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person