Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15556/L

Business name: 
EUROWOOD S, spol. s r.o.
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Registered seat: 
293
Krásno nad Kysucou 022 03
  (from: 08/16/2004 until: 12/05/2017)
Drevárska 23
Pezinok 902 01
  (from: 09/29/2003 until: 08/15/2004)
Identification number (IČO): 
35 866 675
  (from: 09/29/2003)
Date of entry: 
09/29/2003
  (from: 09/29/2003)
Person dissolved from: 
1. 12. 2015
  (from: 12/06/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/06/2017)
Date of deletion: 
12/06/2017
  (from: 12/06/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/06/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja tovaru, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
lesníctvo, vrátane výroby nespracovaných lesných výrobkov za účelom jeho spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
drevárska prvovýroba a druhovýroba
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
výroba obalov
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
výroba drevených konštrukcií stavieb
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
píliarska výroba
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Partners: 
Mgr. Ján Pališin
Karadžičova 53
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Contribution of each member: 
Mgr. Ján Pališin
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Ing. Bohumil Mihálik
Družstevná 1398/9
Modra
From: 11/20/2003
  (from: 08/16/2004 until: 05/10/2016)
Ing. Bohumil Mihálik
Družstevná 1398/9
Modra
From: 11/20/2003 Until: 06/13/2005
  (from: 05/11/2016 until: 05/10/2016)
Mgr. Ján Pališin
Karadžičova 53
Bratislava 811 08
From: 09/29/2003
  (from: 09/29/2003 until: 08/15/2004)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/18/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 28K 4/2005-213 zo dňa 18.4.2005 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 12/16/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/18/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 28K 4/2005-213 zo dňa 18.4.2005 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 12/23/2014 until: 12/15/2015)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/18/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 28K 4/2005-213 zo dňa 18.4.2005 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz.
  (from: 05/17/2005 until: 12/22/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Vladimír Čillo
241
Blatnica 038 15
From: 04/18/2005
  (from: 05/17/2005 until: 12/22/2014)
JUDr. Vladimír Čillo
241
Blatnica 038 15
From: 04/18/2005 Until: 12/09/2014
  (from: 12/23/2014 until: 12/22/2014)
Mgr. Michal Miho
Andreja Kmeťa 326/19
Žilina 010 01
From: 12/09/2014
  (from: 12/23/2014 until: 12/15/2015)
Mgr. Michal Miho
Andreja Kmeťa 326/19
Žilina 010 01
From: 12/09/2014 Until: 12/01/2015
  (from: 12/16/2015 until: 12/15/2015)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 12/01/2015
uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.28K 4/2005-Sn-610 z 27.10.2015 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti a správca konkurznej podstaty Mgr. Michal Miho bol zbavený svojej funkcie
  (from: 12/16/2015)
Supervisory board: 
JUDr. Jarmila Poláková
Jilemnického 7
Pezinok
From: 11/27/2003
  (from: 08/16/2004 until: 12/05/2017)
Ing. Marianna Mistríková
Štefánikova 624
Tisovec
From: 11/27/2003
  (from: 08/16/2004 until: 12/05/2017)
Mgr. Igor Svitek
Hlavatého 4
Bratislava
From: 11/27/2003
  (from: 08/16/2004 until: 12/05/2017)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28K/4/2005-Sn- 610 zo dňa 27.10.2015, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EUROWOOD S, spol. s r.o. z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty sa obchodná spoločnosť s obchodným menom EUROWOOD S, spol. s r.o. so sídlom 022 03 Krásno nad Kysucou 293, IČO: 35 866 675 v zmysle § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 06.12.2017 VYMAZÁVA.
  (from: 12/06/2017)
Notárska zápisnica N 247/2003, Nz 79293/2003 zo dňa 10.9.2003 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. a dodatok č. 1 N 254/2003, Nz 81649/2003 zo dňa 17.9.2003.
  (from: 09/29/2003 until: 12/05/2017)
Notárska zápisnica č. N 323/2003, Nz 108259/2003 zo dňa 20.11.2003. Notárska zápisnica č. N 323/2003, Nz 111247/2003 zo dňa 27.11.2003. Mgr. Ján Pališin, deň zániku funkcie: 20.11.2003.
  (from: 08/16/2004 until: 12/05/2017)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 28K 4/2005-231 zo dňa 18.4.2005 súd zbavil funkcie predbežnú správkyňu JUDr.Martu Todekovú, advokátku, Ťatliakova 3, Dolný Kubín.
  (from: 05/17/2005 until: 12/05/2017)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person