Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10877/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BON AVENIR s.r.o.
  (from: 07/21/1998)
BON AVENIR stavebná spoločnosť, s.r.o.
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Registered seat: 
Bytčická 72
Žilina 010 01
  (from: 01/26/2005)
Stupavská 23
Bratislava 831 06
  (from: 05/16/2000 until: 01/25/2005)
Svätovojtešská 25
Bratislava 831 02
  (from: 04/16/1996 until: 05/15/2000)
Identification number (IČO): 
35 689 102
  (from: 04/16/1996)
Date of entry: 
04/16/1996
  (from: 04/16/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/16/1996)
Objects of the company: 
maloobchod-kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/16/1996)
veľkoobchod-kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti, v rozsahu voľnej živnost
  (from: 04/16/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/16/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 04/16/1996)
poradenská činnosť v oblasti kúpy a predaja tovaru
  (from: 04/16/1996)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 04/16/1996)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 04/16/1996)
vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 04/16/1996)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 04/16/1996)
zmenárne
  (from: 03/12/1999)
výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
  (from: 03/12/1999)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (from: 03/12/1999)
zber, nákup, ukladanie, archivovanie v PC a šírenie textových obrazových správ a informácií v rozsahu voľnej živnosti - činnosť spravodajskej tlačovej kancelárie
  (from: 11/08/2002)
nákup a predaj agentúrnych správ, fotografií, televíznych šotov, rozhlasových relácií a ďalších informácií s výnimkou autorských práv
  (from: 11/08/2002)
sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja agentúrnych správ a ďalších informácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2002)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/08/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/08/2002)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/08/2002)
organizačné, technické a administratívne práce súvisiace so zberom, triedením a uchovávaním informácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/08/2002)
poradenská činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 11/08/2002)
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 11/08/2002)
Partners: 
Ivan Kujan
Ševčenskova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/1998)
Peter Grošaft
Jeséniova 38/2338
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 11/08/2002)
Peter Grošaft
Račianska 49
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/30/2001 until: 11/07/2002)
Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/21/1998 until: 08/29/2001)
Róbert Király
B.S.Timravy 3
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 07/21/1998 until: 11/07/2002)
Michal Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Dpt. Rabah Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Contribution of each member: 
Ivan Kujan
Amount of investment: 68 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 68 000 Sk
  (from: 07/21/1998)
Peter Grošaft
Amount of investment: 132 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 132 000 Sk
  (from: 11/08/2002)
Dpt. Rabah Sallem
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Michal Sallem
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Igor Grošaft
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/21/1998 until: 08/29/2001)
Róbert Király
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/21/1998 until: 11/07/2002)
Peter Grošaft
Amount of investment: 66 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 66 000 Sk
  (from: 08/30/2001 until: 11/07/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/21/1998)
Individual managing director
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Ivan Kujan
Ševčenkova 17
Bratislava
From: 02/06/1998
  (from: 08/06/2003)
Peter Grošaft
Jeséniova 38/2338
Bratislava 831 01
From: 06/28/2001
  (from: 01/26/2005)
Igor Grošaft
Jurkovičova 1
Bratislava
  (from: 07/21/1998 until: 08/29/2001)
Peter Grošaft
Račianska 49
Bratislava
  (from: 08/30/2001 until: 08/05/2003)
Róbert Király
B.S.Timravy 3
Bardejov
  (from: 07/21/1998 until: 05/15/2000)
Ivan Kujan
Ševčenkova 17
Bratislava
  (from: 07/21/1998 until: 08/05/2003)
Dpt. Rabah Sallem
Gelnická 26
Bratislava 831 06
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Peter Grošaft
Račianska 49
Bratislava
From: 06/28/2001
  (from: 08/06/2003 until: 01/25/2005)
Acting in the name of the company: 
Konatelia sú štatutárnymi zástupcami spoločnosti a sú oprávnení konať za spoločnosť a zastupovať ju vo všetkých právnych veciach spoločne alebo jednotlivo a to tak, že ku napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/21/1998)
Konateľ je štatutárnym zástupcom spoločnosti a je oprávnený konať za spoločnosť a ju zastupovať.
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/06/2003)
200 000 Sk
  (from: 07/21/1998 until: 08/05/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/16/1996 until: 07/20/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.1.1996 a jej dodatkom zo dňa 4.4.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17807
  (from: 04/16/1996)
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 3.2.1998. Zvýšenie základného imania odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 6.2.1998. Spoločenská zmluva zo dňa 6.2.1998. Zmena obchodného mena z pôvodného BON AVENIR stavebná spoločnosť, s.r.o.
  (from: 07/21/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1998. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.4.1998.
  (from: 03/12/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2000. Dodatok č. 4k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000.
  (from: 05/16/2000)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.7.2001. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.8.2001.
  (from: 08/30/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.10.2002. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.10.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.10.2002.
  (from: 11/08/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person