Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  332/N

Business name: 
Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
"Práca" potravné družstvo s.r.o.
  (from: 12/31/1949 until: 01/08/1952)
"Práca" potravné a stavebné družstvo s.r.o.
  (from: 05/13/1947 until: 12/30/1949)
Registered seat: 
Komárno
  (from: 05/13/1947 until: 05/03/2017)
Identification number (IČO): 
00 000 254
  (from: 05/13/1947)
Date of entry: 
05/13/1947
  (from: 05/13/1947)
Date of deletion: 
05/04/2017
  (from: 05/04/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2017)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/13/1947)
Objects of the company: 
a/ obstarávať tovar každého druhu, menovite všetky články, ktoré sú potrebné pre hospodárstvo a domácnosť kúpou a predajom ich členom a nečlenom v otvorenom obchode.
  (from: 05/13/1947 until: 05/03/2017)
b/ pomáhať svojím členom pri novovýstavbe vojnovými udalosťami poškodených domov, ako aj zaobstarávať svojím členom lecné obytné domy a byty. Za tým účelom družstvo je oprávnené pre svojich členov stavat, kupovat, najímat, prenajímať budovy a byty, kupovat, predávať, najímať a prenajímať nehnuteľnosti pre stavbu obytných domov.
  (from: 05/13/1947 until: 05/03/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/13/1947 until: 05/03/2017)
Ján Bobček - národný správca
Komárno
  (from: 05/31/1948 until: 07/19/1948)
Emil Čuj
Komárno
  (from: 05/13/1947 until: 05/13/1947)
František Douša
Komárno
  (from: 05/14/1947 until: 12/30/1949)
Pavel Ďuriš - národný správca
Komárno
  (from: 05/31/1948 until: 07/19/1948)
Ján Hopko
Guta
  (from: 05/14/1947 until: 12/29/1949)
František Jankovič
Komárno
  (from: 05/13/1947 until: 12/29/1949)
František Kubiček
Komárno
  (from: 05/13/1947 until: 05/13/1947)
Michal Nahálka - elektrosvarač
Komárno
  (from: 12/30/1949 until: 01/08/1952)
Anton Pálfy - člen správy
Komárno
  (from: 12/31/1949 until: 01/08/1952)
Ján Prepelica - komisár mesta
Komárno
  (from: 12/30/1949 until: 12/30/1949)
František Reis - národný správca
Komárno
  (from: 05/31/1948 until: 07/19/1948)
Ladislav Risdorfer
Komárno
  (from: 05/13/1947 until: 05/13/1947)
Ladislav Riszdorfer - národný správca
Komárno
  (from: 05/31/1948 until: 07/19/1948)
Jozef Severný
Komárno
  (from: 05/13/1947 until: 05/13/1947)
Hugo Singer
Komárno
  (from: 05/14/1947 until: 12/29/1949)
Aladár Šteffek - účtovník ONP
Komárno
  (from: 12/30/1949 until: 01/08/1952)
Ján Trenčík - člen správy
Komárno
  (from: 12/31/1949 until: 01/08/1952)
Ladislav Valko
Komárno
  (from: 05/14/1947 until: 01/08/1952)
Ján Zachara - národný správca
Komárno
  (from: 05/31/1948 until: 07/19/1948)
Jozef Pilo - poverený správca nad dohľadom družstva
  (from: 12/22/1950 until: 05/03/2017)
Jozef Balent - predseda správy , kádrový ref. v lodenici
Masarykova ul. č. 68
Komárno
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Pavel Beck - podpredseda správy, predseda MNV
Letecké pole
Komárno
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Judita Ďuríková - člen správy, domáca
čd. 274
Kolárovo
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
František Horjan - člen správy, robotník VDP
Partizánska ul. 10
Komárno
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Ondrej Duna - člen správy, roľník
Nová osada
Kolárovo
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Ján Kozár - náhradný člen, zamestnanec MNV
Gutanský rad č. 7
Komárno
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Ernest Füry - náhradný člen, robotník
č. 931
Kolárovo
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Acting: 
Značenie firmy deje sa tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva podpíšu svoje meno dvaja členovia správy.
  (from: 05/13/1947 until: 05/03/2017)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Dr 332/N v y m a z u j e s a družstvo Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne so sídlom Komárno, IČO: 00 000 254.
  (from: 05/04/2017)
Stanovy zo dňa 9. septembra 1945. Členské podiely po Kčs 200,- Sk. Každý člen družstva ručí za záväzky v obmedzenej miere a to do pätnásobného obnosu svojích upísaných podielov. Správa pozostáva z päť členov, valným zhromaždením na 3 roky volených. Starý spis: Do 321.
  (from: 05/13/1947 until: 05/03/2017)
Poznačuje sa rozhodnutím Povereníctva priemyslu a obchodu v Bratislave zo dňa 30. apríla 1948, čís. I/6-NP-13722/1-48 uvalená kumulatívna národná správa a zapisujú sa národní správcovia.
  (from: 05/31/1948 until: 05/03/2017)
Poznačuje sa rozhodnutím Poverenictva priemyslu a obchodu v Bratislave zo dňa 21. júna 1948 č. I/8-13722/5- 48 zrušenie kumulatívnej národnej správy a vymazujú sa členovia národnej správy.
  (from: 07/20/1948 until: 05/03/2017)
Valným zhromaždením konaním dňa 10.júla 1949 prijatá bola zmena §§ 1,2 9 a 16 stanov.
  (from: 12/31/1949 until: 05/03/2017)
Valným zhromaždením, konaným dňa 18.6.1950 bola prijatá zmena § - u 7 stanov, ktorá sa týka vnútorných pomerov družstva.
  (from: 01/08/1952 until: 05/03/2017)
Mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 15. októbra 1950 prijatá bola zmena § - u 1 stanov, podľa ktorej znenie firmy je teraz: Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne.
  (from: 01/09/1952 until: 05/03/2017)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person