Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Pšn Insert No.:  57/N

Business name: 
Mestský bytový podnik Šurany
  (from: 06/24/1992 until: 06/26/1994)
Bytový podnik, štátny podnik Šurany
  (from: 01/01/1992 until: 06/23/1992)
Registered seat: 
Školská 2
Šurany
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Identification number (IČO): 
31 106 196
  (from: 01/01/1992)
Date of entry: 
01/01/1992
  (from: 01/01/1992)
Date of deletion: 
06/27/1994
  (from: 04/11/1994)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1992)
Objects of the company: 
správa, údržba, oprava, rekonštrukcia, adaptácia a modernizácia zvereného majetku
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
poskytovanie všetkých služieb obyvateľstvu súvisiacich s bývaním
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
preberanie novopostavených domov do správy a prevádzky
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
údržba a opravy zvereného domového a bytového fondu, vrátane strojového zariadenia a vybavenia domov
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
prevádzka vlastných zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
spracovanie bytového fondu, vrátane nebytových priestorov
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
udržiavanie poriadku a čistoty v domoch a ich okolí, vrátane chodníkov, dvorov a vnútroblokových komunikácií
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
vykonanie drobných opráv vlastnými pracovníkmi v bytoch užívateľov a nebytových priestorov na ich náklad
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
kontrola dodržiavania " Domového poriadku "
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
spolupráca s Mestským úradom a domovými komisiami pri rozvoji účasti užívateľov bytov na správe a údržbe bytov a domov
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
propagácia a agitácia medzi užívateľmi bytov
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
ďalšie činnosti spojené so správou, prevádzkou a užívaním bytového a domového fondu
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
samoobslužné práčovnícke služby obyvateľstva
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
zasklievanie okien a dverí
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
vŕtanie dier do panelov v bytoch
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
prevádzka zariadení civilnej obrany v objektoch
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
oprava plátených roliet
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
kľúčová služba
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
zabezpečenie prepravy pre iné podniky prostredníctvom Krajského vyťažovacieho strediska
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
údržba bytového a nebytového fondu pre iné organizácie
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
servis a oprava určitých typov domových a blokových kotolní
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
iné činnosti, ktoré vyplynú zo skvalitnenia bytového hospodárstva.
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Povinný predmet činnosti:
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Zodpovednosť za správu bytového fondu, zabezpečovanie jeho prevádzky, údržby a opráv a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním a právo poskytovať platené služby občanom s cieľom skvalitniť starostlivosť o bytový fond a plne uspokojovať oprávnené požiadavky užívateľov bytov.
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Ing. Alexander Turza
Sov. armády 77
Pohronský Ruskov
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 13/1992-Z zo dňa 17.12.1992 na návrh Mestského úradu v Šuranoch, Mestský bytový podnik Šurany, zapísaný v obchodnom registri v odd. Pšn vo vložke 154/Z zaniká bez likvidácie dňom právoplatnosti tohoto uznesenia. Záväzky preberá spoločnosť EBS spol. s r.o., so sídlom Šurany, Školská 2, IČO 31 426 794 zapísaná v odd. s.r.o. vo vložke č. 7811/Z, uznesením valného zhromaždenia zo dňa 29.12. 1992. Stary spis: Pšn 154
  (from: 06/27/1994)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou, ktorá bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 7/1991 - Z zo dňa 19. 12. 1991 podľa zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pšn 154
  (from: 01/01/1992 until: 06/26/1994)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person