Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  48/T

Business name: 
S.T.P., spol. s r.o. - v likvidácii
  (from: 08/28/1996 until: 03/09/1998)
S.T.P., spol. s r.o.
  (from: 05/13/1994 until: 08/27/1996)
BALHEIM, spol. s r.o.
  (from: 02/11/1994 until: 05/12/1994)
B A L H E I M , spol. s.r.o.
  (from: 10/18/1991 until: 02/10/1994)
Registered seat: 
Gazdovský rad 51
Šamorín 931 01
  (from: 11/18/1994 until: 03/09/1998)
Hlavná 23
Dunajská Streda 929 01
  (from: 02/11/1994 until: 11/17/1994)
Hlavná 23
Dunajská Streda
  (from: 12/21/1992 until: 02/10/1994)
ul. Červenej armády 51
Šamorín
  (from: 10/18/1991 until: 12/20/1992)
Identification number (IČO): 
30 997 160
  (from: 10/18/1991)
Date of entry: 
10/18/1991
  (from: 10/18/1991)
Person dissolved from: 
10. 3. 1998
  (from: 03/10/1998)
Date of deletion: 
03/10/1998
  (from: 03/10/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 03/10/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/18/1991)
Objects of the company: 
Kúpa a predaj rôznych druhov tovarov, okrem tovarov na ktoré je potrebné špeciálne povolenie.
  (from: 10/18/1991 until: 02/10/1994)
kúpa a predaj rôznych druhov tovarov /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením/
  (from: 02/11/1994 until: 03/09/1998)
sprostredkovateľská činnosť /v oblasti obchodu a služieb/
  (from: 02/11/1994 until: 03/09/1998)
Partners: 
Ing. Robert Balheim
Gazdovský rad 51
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 02/11/1994 until: 03/09/1998)
Ing. Robert BALHEIM
ul. ČA 51
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 10/18/1991 until: 02/10/1994)
Contribution of each member: 
Ing. Robert BALHEIM
Amount of investment: 100 000 Kčs ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Kčs
  (from: 10/18/1991 until: 02/10/1994)
Ing. Robert Balheim
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/11/1994 until: 03/09/1998)
Management body: 
likvidátor
  (from: 08/28/1996 until: 03/09/1998)
Individual managing director
  (from: 12/21/1992 until: 08/27/1996)
konatelia
  (from: 10/18/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Robert Balheim
Gazdovský rad 51
Šamorín
  (from: 12/21/1992 until: 08/27/1996)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 12/21/1992 until: 08/27/1996)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Robert BALHEIM.
  (from: 10/18/1991 until: 12/20/1992)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/11/1994 until: 03/09/1998)
100 000 Kčs
  (from: 10/18/1991 until: 02/10/1994)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Mgr. Jana Tomčíková
Bakošova 8
Bratislava
  (from: 08/28/1996 until: 03/09/1998)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 08/28/1996 until: 03/09/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 8/97 zo dňa 23.01.1998, právoplatným 17.02.1998 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti S.T.P., spol. s r.o. v likvidácii, Šamorín, IČO: 30997160 pre nedostatok majetku. Podľa § 68 ods. 3 písm. f, zák.č. 513/91 Zb. sa dňom 23.01.1998 zrušuje a dňom 10.03.1998 sa v y m a z u j e obchodná spoločnosť S.T.P., spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Gazdovský rad 51, Šamorín, IČO: 30997160 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v odd. Sro vo vložke č. 48/T.
  (from: 03/10/1998)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve Bratislava-vidiek dňa 17.9.1991, N 310/91 podľa § 106a ods. 1 a 3 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 128
  (from: 10/18/1991 until: 03/09/1998)
Zakladateľská zmluva spísaná formou notárskej zápisnice bola zmenená v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. dňa 27.11.1992 Živnostenský list vydal Obvodný úrad v Dunajskej Strede dňa 28.9.1992 č.j. Žo 2657/92. Stary spis: S.r.o. 128
  (from: 12/21/1992 until: 03/09/1998)
Zakladateľská listina zo dňa 17.9.1991 bola zmenená dodatkom č.2 zo dňa 17.6.1993 vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr.Romanom Blahom, pod N 129/93, Nz 129/93. Stary spis: S.r.o. 128
  (from: 02/11/1994 until: 03/09/1998)
Zakladateľská listina zo dňa 17.9.1991 bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 25.4.1994 vo forme notárskej zápisnice, spísanej notárom JUDr. Romanom Blahom pod N 111/94, NZ 110/94. Stary spis: S.r.o. 128
  (from: 05/13/1994 until: 03/09/1998)
Dodatok k zakladateľskej listine spoločnosti s ručením obmedzeným, spísaný formou notárskej zápisnice č. N 227/94, Nz 226/94 dňa 9.8.1994. Stary spis: S.r.o. 128
  (from: 11/18/1994 until: 03/09/1998)
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou spísané formou notárskej zápisnice N 317/96, Nz 299/96 zo dňa 04.07.1996. Stary spis: S.r.o. 128
  (from: 08/28/1996 until: 03/09/1998)
Doručením výzvy Krajského súdu v Bratislave č.K. 8K 8/97-15 zo dňa 31.07.1997 dlžníkovi sa začalo dohadovacie konanie. Výzva bola doručená 11.08.1997.
  (from: 09/10/1997 until: 03/09/1998)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person