Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10534/R

Business name: 
ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.
  (from: 11/03/1997)
Registered seat: 
Lieskovec 598/75
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 05/23/2008)
Identification number (IČO): 
36 299 782
  (from: 11/03/1997)
Date of entry: 
11/03/1997
  (from: 11/03/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/03/1997)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti technických vied
  (from: 11/03/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/03/1997)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/03/1997)
skladovanie mimo koncesovaných tovarov
  (from: 11/03/1997)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 11/03/1997)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/03/1997)
technické testovanie, meranie a analýzy mimo úradného merania
  (from: 11/03/1997)
projektovanie a konštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 11/03/1997)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcia strojov a zariadení pre všeobecné účely a pre určité hospodárske odvetvia
  (from: 11/03/1997)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 11/03/1997)
výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 11/03/1997)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 11/03/1997)
Výroba batérií a akumulátorov
  (from: 02/09/2024)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/2003)
Ing. Stanislav Králik - predseda predstavenstva
Ružová 6327/2
Pezinok - Myslenice 902 03
From: 07/14/2017
  (from: 07/27/2017)
Acting in the name of the company: 
Ak má Spoločnosť iba jedného člena predstavenstva, koná v mene Spoločnosti člen predstavenstva samostatne. Ak má Spoločnosť viac členov predstavenstva, konajú v mene Spoločnosti vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Člen predstavenstva sa podpisuje v mene Spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/07/2023)
Capital: 
17 824 468 EUR Paid up: 17 824 468 EUR
  (from: 10/18/2023)
Shares: 
Number of shares: 57204
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 17 EUR
  (from: 12/21/2012)
Number of shares: 5200
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 910 EUR
  (from: 01/23/2018)
Number of shares: 12120
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 09/20/2022)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Zavadil
Sad kpt. Nálepku 47/1
Nová Dubnica 018 51
From: 05/01/2015
  (from: 05/16/2015)
Ing. Marta Murgašová
Karpatská 368/21
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/23/2019
  (from: 05/23/2019)
RNDr. Simona Migová
Janka Kráľa 730/33
Nová Dubnica 018 51
From: 01/11/2021
  (from: 03/19/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 299/97, NZ 258/97 zo dňa 05.08.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 11/03/1997)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 18.9.1998 (notárska zápisnica N 481/98, NZ 468/98 zo dňa 4.11.1998 - osvedčenie) rozhodlo o zmene Stanov (dodatok č. 1) Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 189/99, Nz 180/99 zo dňa 20.5.1999) schválilo zmeny v zložení dozornej rady. Odvolanie členov dozornej rady z radov zamestnancov a voľba členov dozornej rady z radov zamestnancov.
  (from: 12/27/1999)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 401/99, Nz 383/99 zo dňa 8.11.1999) rozhodlo o zmene v dozornej rade. Volba člena dozornej rady z radov zamestnancov uskutočnená dňa 23.11.1998.
  (from: 03/20/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 344/2000, Nz 346/2000 zo dňa 22.9.2000) schválilo zmenu stanov (úplné znenie) a zmeny členov v orgánoch spoločnosti. Na zasadnutí dozornej rady dňa 26.10.2000 (zápisnica č.9/00) bol zvolený nový predseda. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.11.2000 schválilo voľbu člena predstavenstva.
  (from: 11/14/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS-VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. dňa 25.09.2002 rozhodlo o zmene dozornej rady spoločnosti a zmene stanov v podobe úplného znenia (notárska zápisnica N 503/2002 a Nz 490/2002).
  (from: 02/27/2003)
Valné zhromaždenie dňa 22.1.2003 rozhodlo o zmene člena predstavenstva a.s. (notárska zápisnica N 35/2003, Nz 4294/2003 zo dňa 22.1.2003).
  (from: 05/08/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti o zmene štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.4.2003.
  (from: 01/15/2004)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person