Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  15/N

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Iža
  (from: 10/26/1993 until: 03/03/2009)
Registered seat: 
Iža 946 39
  (from: 02/01/1991 until: 03/03/2009)
Identification number (IČO): 
00 193 062
  (from: 02/01/1991)
Date of entry: 
10/15/1976
  (from: 02/01/1991)
Date of deletion: 
03/04/2009
  (from: 03/04/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/04/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/01/1991)
Registered capital: 
2 950 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 03/03/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie členskej schôdze Poľnohospodárskeho výrobno obchodného družstva Iža zo dňa 05.11.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 252/2008, NZ 47441/2008, NCRls 47009/2008 o zrušení družstva Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Iža so sídlom Iža 946 39, IČO: 00 193 062 zlúčením s družstvom GAMOTA výrobné družstvo so sídlom E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO: 00 677 990, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 2/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 2/N sa v y m a z á v a dňom 04.03.2009 družstvo Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Iža so sídlom Iža 946 39, IČO: 00 193 062, ktoré bolo zrušené bez likvidácie zlúčením s družstvom GAMOTA výrobné družstvo so sídlom E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO: 00 677 990, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 2/N, na základe zmluvy o zlúčení družstiev zo dňa 05.11.2008, ktoré je právnym nástupcom zanikajúceho družstva a preberá všetky práva a záväzky zanikajúceho družstva ku dňu 04.03.2009.
  (from: 03/04/2009)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person