Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  15/N

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Iža
  (from: 10/26/1993 until: 03/03/2009)
Jednotné roľnícke družstvo Mier v Iži
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
Registered seat: 
Iža 946 39
  (from: 02/01/1991 until: 03/03/2009)
Identification number (IČO): 
00 193 062
  (from: 02/01/1991)
Date of entry: 
10/15/1976
  (from: 02/01/1991)
Date of deletion: 
03/04/2009
  (from: 03/04/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/04/2009)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/01/1991)
Objects of the company: 
1/ Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde a vodnej ploche a chovom rýb
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
2/ Družstvo:
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
a/ vykonáva činnosť a vyrába výrobky slúžiace potrebám poľnohospodárskej výroby
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
b/ poskytuje práce a služby pre občanov /akoobrábanie pôdy mechanizmami JRD/.
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
3/ Predmetom inej hospodárskej činnosti jepridružená výroba v rámci ktorej sa vyrábajú výrobky kovo a drevo, hlavná stavebná činnosť, pomocná stavebná činnosť, revízie plynových a elektrických zariadení, obchodná činnosť /výkup a predaj zeleniny od členovJRD, i z vlastnej výroby, predaj výrobkov zvýroby kovo-drevo pre organizácie i občanov/.
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde a vodnej ploche a chovom rýb;
  (from: 10/26/1993 until: 03/03/2009)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 08/24/1995 until: 03/03/2009)
nákladná autodoprava
  (from: 08/24/1995 until: 03/03/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/26/1993 until: 03/03/2009)
Ondrej Balogh - člen
č. 369
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Vincent Balogh - podpredseda
Gazdovská 38/5
Komárno 945 01
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
Ing. Vincent Balogh - podpredseda
Gazdovská 38/5
Komárno 945 01
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Rozália Budaová - členka predstavenstva
114
Patince
  (from: 05/03/1996 until: 08/22/1999)
Ondrej Bugyi - člen
681
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Ondrej Bugyi - člen
681
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Ondrej Bugyi - predseda
681
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Ondrej Bugyi - predseda
681
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
František Bulajcsik - člen predstavenstva
č. 195
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
František Bulajcsik - člen
Ďatelinová 517
Iža 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 02/25/2008)
František Bulajcsik - člen
Ďatelinová 517
Iža 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
František Bulajcsik - člen
Hlavná 195
Iža 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
František Bulajcsik - člen
Hlavná 195
Iža 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Ladislav Bulajcsik - člen
Mederčská 747/69
Komárno 945 01
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 02/25/2008)
Ladislav Bulajcsik - člen
Mederčská 747/69
Komárno 945 01
From: 02/13/2003 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Eva Bulajcsíková - člen
Ďatelinová 517
Iža
  (from: 08/23/1999 until: 04/22/2004)
Ing. Zsolt Fördős - predseda družstva
Jazmímová 516/6
Komárno - Nová Stráž 945 04
From: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 03/03/2009)
Ladislav Hornyák - člen
č. 125
Radvaň nad Dunajom
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Jozef Horváth - podpredseda
č. 295
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Jozef Horváth - podpredseda
č. 295
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
Jozef Horváth - člen predstavenstva
Leányvárska 449
Iža 946 39
From: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 03/03/2009)
Jozef Horváth - predseda
Leányvárská 449
Iža 946 39
  (from: 04/23/2004 until: 02/25/2008)
Jozef Horváth - predseda
Leányvárská 449
Iža 946 39
Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ján Husár - člen
96
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Ján Husár - člen
96
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Marta Chrénová - člen
Kapitulská 686
Iža 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
Marta Chrénová - člen
Kapitulská 686
Iža 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
František Izsák - člen
č. 559
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Viliam Izsák - člen
č. 432
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Ladislav Keller - člen
Vodná 27/16
Komárno
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Ing. Ladislav Keller - člen
Vodná č. 27/16
Komárno
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
František Klučka - člen
570
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
František Klučka - člen
570
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Irena Kovácsová - členka predstavenstva
č. 106
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
Milan Kučara - člen
Damjanichova 15/7
Komárno
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Tibor Libo - člen
č. 272
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Michal Majkut - člen
87
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Michal Majkut - člen
87
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Michal Majkút - člen
č. 87
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Michal Majkút - člen predstavensta
č. 87
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 08/22/1999)
Ing. Dušan Masár - člen
č. 664
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Juraj Meszlényi - člen
č. 452
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Juraj Meszlényi - člen
č. 452
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Juraj Meszlényi - člen predstavenstva
č. 452
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 08/22/1999)
Karol Németh - člen
č. 387
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Ondrej Pavlík - člen
Komárňanská 73
Iža
  (from: 08/23/1999 until: 04/22/2004)
Ing. Július Petrányi , CSc. - predseda
Komarňanská 148
Hurbanovo
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
Ing. Július Petrányi , CSc. - predseda
Západná 6
Hurbanovo
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Ladislav Petrík - člen
J. Selyeho 2983/3
Komárno 945 01
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 02/25/2008)
Ladislav Petrík - člen
J. Selyeho 2983/3
Komárno 945 01
From: 02/13/2003 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Juraj Rehák
č. 87
Patince
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Juraj Rehák - člen
č. 87
Patince
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Juraj Rehák - člen predstavenstva
č. 87
Patince
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
Juraj Rehák - člen
87
Patince 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
Juraj Rehák - člen
87
Patince 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
František Sámson - člen
č. 531
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
František Sámson - predseda
č. 531
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
František Szabó - predseda
č. 81
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
Anikó Szabóova - člen predstavenstva
Komárňanská 81
Iža 946 39
From: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 03/03/2009)
Aurélia Szabóová - členka
č. 297
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ladislav Szeles - člen
č. 70
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Ladislav Szeles - člen
č. 70
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ondrej Tárnok - podpredseda
640
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Ondrej Tárnok - podpredseda
640
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Ing. Pavol Varga - člen
č. 321
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Pavol Varga - člen predstavenstva
č. 321
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
Ing. Pavol Varga - podpredseda
č. 321
Iža
  (from: 10/26/1993 until: 05/15/1994)
Ing. Štefan Vass - člen
č. 258
Gabčíkovo
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ladislav Vígh - člen
č. 137
Iža
  (from: 05/16/1994 until: 05/02/1996)
Ladislav Vígh - člen predstavenstva
č. 137
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 04/22/2004)
Ladislav Vígh - člen
137
Iža 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
Ladislav Vígh - člen
137
Iža 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Ladislav Vígh - podpredseda
137
Iža 946 39
From: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 02/25/2008)
Ladislav Vígh - podpredseda
137
Iža 946 39
From: 02/08/2007 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ružena Vörösová - členka predstavenstva
č.173
Iža
  (from: 05/03/1996 until: 08/22/1999)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva. Pre platnosť právnych úkonov je nutný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/03/2008 until: 03/03/2009)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 10/26/1993 until: 10/02/2008)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
Supervisory board: 
Jozef Bogács - predseda
253
Patince 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 02/25/2008)
Jozef Bogács - predseda
253
Patince 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ladislav Csengel - člen
556
Iža 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
Ladislav Csengel - člen
556
Iža 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Irena Kovácsová
Komárňanská 106
Iža 946 39
From: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 02/25/2008)
Irena Kovácsová
Komárňanská 106
Iža 946 39
From: 02/08/2007 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Ján Šipoš
Kapitulská 660
Iža 946 39
From: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 02/25/2008)
Ján Šipoš
Kapitulská 660
Iža 946 39
From: 02/08/2007 Until: 02/09/2008
  (from: 02/26/2008 until: 02/25/2008)
Vincent Zakar - člen
250
Iža 946 39
From: 02/13/2003
  (from: 04/23/2004 until: 03/06/2007)
Vincent Zakar - člen
250
Iža 946 39
From: 02/13/2003 Until: 02/08/2007
  (from: 03/07/2007 until: 03/06/2007)
Tibor Libo
272
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Silvester Susek
525
Iža
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Karol Tárnok
639
Iža 946 39
From: 02/10/2008 Until: 09/25/2008
  (from: 10/03/2008 until: 10/02/2008)
Tibor Libo
272
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Silvester Susek
525
Iža
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Karol Tárnok
639
Iža 946 39
From: 02/10/2008
  (from: 02/26/2008 until: 10/02/2008)
Registered capital: 
2 950 000 Sk
  (from: 08/24/1995 until: 03/03/2009)
3 540 000 Sk
  (from: 10/26/1993 until: 08/23/1995)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 10/26/1993 until: 07/28/1996)
50 000 Sk
  (from: 07/29/1996 until: 03/14/2008)
5 000 Sk
  (from: 03/15/2008 until: 10/02/2008)
50 000 Sk
  (from: 10/03/2008 until: 03/03/2009)
Other legal facts: 
Rozhodnutie členskej schôdze Poľnohospodárskeho výrobno obchodného družstva Iža zo dňa 05.11.2008 vo forme notárskej zápisnice č. N 252/2008, NZ 47441/2008, NCRls 47009/2008 o zrušení družstva Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Iža so sídlom Iža 946 39, IČO: 00 193 062 zlúčením s družstvom GAMOTA výrobné družstvo so sídlom E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO: 00 677 990, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 2/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 2/N sa v y m a z á v a dňom 04.03.2009 družstvo Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Iža so sídlom Iža 946 39, IČO: 00 193 062, ktoré bolo zrušené bez likvidácie zlúčením s družstvom GAMOTA výrobné družstvo so sídlom E.B.Lukáča 25, Komárno, IČO: 00 677 990, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr, vložka č. 2/N, na základe zmluvy o zlúčení družstiev zo dňa 05.11.2008, ktoré je právnym nástupcom zanikajúceho družstva a preberá všetky práva a záväzky zanikajúceho družstva ku dňu 04.03.2009.
  (from: 03/04/2009)
Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 3. 1. 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Mier v Iži a Komárno, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Komárneuznesením č. 90/75 - Ra zo dňa 28.4.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy,podľa zákona č. 49/59 Zb. Členská schôdza družstva konananá dňa 7. 5. 1976 prijala stanovy,ktoré boli schválené ONV, odborom poľnohospodárstva v Komárne pod čís. Pld. 146/76/9 zo dňa 28. 6. 1976. Súčasne bolo vydané podľa § 13 zákona č. 122/75 Zb. povolenie na vykonávanie pridruženej výroby v Komárne pod čís. Pôd. 146/76/. Na členskej schôdzi konanej dňa 19.11.1990 boli schválené nové stanovy JRD v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 28 V súlade s ustanovením § 765 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.bolo družstvo v zmysle zákona č.42/1991 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách pretransformované na základe schváleného transformačného projektu na družstvo členskou schôdzou konanou dňa 8.1.1993 boli schválené stanovy družstva a prispôsobené ustanoveniam §§ 221-260 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 28
  (from: 10/26/1993 until: 03/03/2009)
Zmena stanov družstva schválená na náhradnej členskej schôdzi dňa 18.3.1994 v častiach rozdelenie zisku a úhrada strát družstva. Stary spis: Dr 28
  (from: 09/13/1994 until: 03/03/2009)
Zmena stanov schválená na náhradnej členskej schôdzi dňa 7.4.1995 v časti §§ 2, 25, 38 stanov družstva. Stary spis: Dr 28
  (from: 08/24/1995 until: 03/03/2009)
Členská schôdza konaná dňa 27.02.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 28
  (from: 05/03/1996 until: 03/03/2009)
Zmena stanov schválená mimoriadnou členskou schôdzou konanou dňa 14.6.1996. Stary spis: Dr 28
  (from: 07/29/1996 until: 03/03/2009)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 05.03.1999.
  (from: 08/23/1999 until: 03/03/2009)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 04.08.2000.
  (from: 09/05/2000 until: 03/03/2009)
Zánik funkcie člena predstavenstva Františka Szabóa, Jozefa Horvátha, Ireny Kovácsovej, Juraja Reháka, Františka Bulajcsika, Ing. Pavla Vargu, Ladislava Vígha, Evy Bulajcsíkovej, Ondreja Pavlíka dňom 12.3.2003.
  (from: 04/23/2004 until: 03/03/2009)
Členovia družstva ručia za prípadnú stratu zložením členského podielu. Členský podiel sa skladá do výšky 5.000 Kčs formou pravidelných mesačných zrážok z odmeny za prácu vo výške 3%. Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 3. 1. 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Mier v Iži a Komárno, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Komárne uznesením č. 90/75 - Ra zo dňa 28.4.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy,podľa zákona č. 49/59 Zb. Členská schôdza družstva konananá dňa 7. 5. 1976 prijala stanovy,ktoré boli schválené ONV, odborom poľnohospodárstva v Komárne pod čís. Pld. 146/76/9 zo dňa 28. 6. 1976. Súčasne bolo vydané podľa § 13 zákona č. 122/75 Zb. povolenie na vykonávanie pridruženej výroby v Komárne pod čís. Pôd. 146/76/. Na členskej schôdzi konanej dňa 19.11.1990 boli schválené nové stanovy JRD v zmysle zákona č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 28
  (from: 02/01/1991 until: 10/25/1993)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person