Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10017/L

Business name: 
AFC - ZTS, a.s.
  (from: 10/09/2008 until: 10/16/2023)
AVC - ZTS, a.s.
  (from: 05/12/1997 until: 10/08/2008)
Registered seat: 
1287
Vysoká nad Kysucou 023 55
  (from: 05/19/2005 until: 10/16/2023)
12
Vysoká nad Kysucou 023 55
  (from: 05/12/1997 until: 05/18/2005)
Identification number (IČO): 
36 371 106
  (from: 05/12/1997)
Date of entry: 
05/07/1997
  (from: 05/12/1997)
Date of deletion: 
10/17/2023
  (from: 10/17/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/17/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/12/1997)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
výskum, vývoj, výroba, kompletácia, predaj zostáv, podzostáv, súčiastok automobilov
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
vývoj, výroba, montáž a predaj malej poľnohospodárskej a lesnej mobilnej a nemobilnej techniky
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
vývoj, konštrukcia, výroba, predaj a opravy náradia, prípravkov, nástrojov, foriem, šablon, modelov a ich dielcov
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
vývoj, výroba a predaj prepravných prostriedkov i z kombinovaných materiálov pre paletizáciu a kontajnerizáciu
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
vývoj, výroba a opravy, predaj obrábacích strojov, tvárniacich strojov na kovy a plasty, stroje a zariadenia pre povrchovú úpravu a ich dielcov
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
výskum, vývoj, výroba a predaj súčiastok strojárskeho charakteru
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
montáž strojových zariadení - ich mechanických častí
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/10/2002 until: 10/16/2023)
Managing board
  (from: 05/12/1997 until: 10/09/2002)
Ing. Imrich Baláži - člen
M.R.Štefánika 2556/30
Čadca
Until: 05/14/2002
  (from: 05/12/1997 until: 10/09/2002)
Ing. Jozef Barančok - člen
Okružná 514/112
Nová Dubnica 018 51
From: 08/20/2003
  (from: 10/14/2004 until: 01/07/2005)
Ing. Jozef Barančok - člen
Okružná 514/112
Nová Dubnica 018 51
From: 08/20/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Igor Daniš - člen
Horná 2360/20
Čadca
From: 04/12/2006
  (from: 05/26/2006 until: 08/08/2007)
Ing. Igor Daniš - člen
Horná 2360/20
Čadca
From: 04/12/2006 Until: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Igor Daniš - člen predstavenstva
Horná ulica 2360/20
Čadca 022 01
From: 11/11/2009
  (from: 12/02/2009 until: 07/19/2011)
Ing. Igor Daniš - člen predstavenstva
Horná ulica 2360/20
Čadca 022 01
From: 11/11/2009 Until: 07/11/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/19/2011)
Ing. Marián Franek - člen
M.R. Štefánika 2516/4
Čadca
From: 05/14/2002
  (from: 10/10/2002 until: 08/08/2007)
Ing. Marián Franek - člen
M.R. Štefánika 2516/4
Čadca
From: 05/14/2002 Until: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Marián Franek - člen predstavenstva
SNP 488/29
Senec 903 01
From: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 06/27/2017)
Ing. Dušan Haluška - predseda
U Hluška, SNP 735/8
Čadca
From: 05/14/2002
  (from: 10/10/2002 until: 08/08/2007)
Ing. Dušan Haluška - predseda
U Hluška, SNP 735/8
Čadca
From: 05/14/2002 Until: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Emil Lacho - člen
Pod hájom 956/7
Dubnica nad Váhom
Until: 05/14/2002
  (from: 05/12/1997 until: 10/09/2002)
Ing. Emil Lacho - člen
Pod hájom 956/7
Dubnica nad Váhom
From: 05/14/2002
  (from: 10/10/2002 until: 10/13/2004)
Ing. Emil Lacho - člen
Pod hájom 956/7
Dubnica nad Váhom
From: 05/14/2002 Until: 08/20/2003
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Marián Vranka - predseda
Komenského 128/B
Čadca
  (from: 05/12/1997 until: 01/31/1999)
Ing. Marián Vranka - predseda
Komenského 128/5
Čadca
Until: 05/14/2002
  (from: 02/01/1999 until: 10/09/2002)
Ing. Marián Vranka - člen
Komenského 128/3
Čadca 022 04
From: 06/30/2004
  (from: 01/08/2005 until: 05/25/2006)
Ing. Marián Vranka - člen
Komenského 128/3
Čadca 022 04
From: 06/30/2004 Until: 04/12/2006
  (from: 05/26/2006 until: 05/25/2006)
Ing. Dušan Haluška - predseda predstavenstva
Školská 2828/29C
Čadca - U Hluška 022 01
From: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 10/16/2023)
Ing. Marian Franek - člen predstavenstva
SNP 488/29
Senec 903 01
From: 05/02/2007
  (from: 06/28/2017 until: 10/16/2023)
Ing. Jozef Kráľ - člen
Školská 2819
Čadca 022 01
From: 07/11/2011
  (from: 07/20/2011 until: 10/16/2023)
Laurent Gantois - člen predstavenstva
Place Des Ecrivains 47
Jarville 541 40
Francúzska republika
From: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 12/01/2009)
Laurent Gantois - člen predstavenstva
Place Des Ecrivains 47
Jarville 541 40
Francúzska republika
From: 05/02/2007 Until: 11/11/2009
  (from: 12/02/2009 until: 12/01/2009)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/10/2002 until: 10/16/2023)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva a to vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a pri právných úkonoch spojených s nakladaním s majetkom spoločnosti vždy traja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/12/1997 until: 10/09/2002)
Capital: 
34 294 EUR Paid up: 34 294 EUR
  (from: 09/20/2014 until: 10/16/2023)
1 264 489,150386 EUR Paid up: 1 264 489,150386 EUR
  (from: 10/16/2009 until: 09/19/2014)
38 094 000 Sk Paid up: 38 094 000 Sk
  (from: 05/19/2005 until: 10/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 34294
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/20/2014 until: 10/16/2023)
Number of shares: 38094
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 10/16/2009 until: 09/19/2014)
Number of shares: 38094
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Na prevod akcií spoločnosti na osobu, ktorá nie je akcionárom spoločnosti, je potrebný súhlas predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/19/2005 until: 10/15/2009)
Number of shares: 38094
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/12/1997 until: 05/18/2005)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/17/2015
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1K 34/2014-1526 zo dňa 10.3.2015 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 04/27/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/17/2015
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1K 34/2014-1526 zo dňa 10.3.2015 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 10/13/2016 until: 04/26/2017)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/17/2015
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1K 34/2014-1526 zo dňa 10.3.2015 vyhlásil súd na majetok dlžníka konkurz.
  (from: 03/25/2015 until: 10/12/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Martin Kováčik
Radlinského 1729
Dolný Kubín 026 01
From: 09/22/2016
  (from: 04/27/2017)
SKKB, k.s.
Štúrova 1
Žilina 010 01
From: 03/17/2015
  (from: 03/25/2015 until: 10/12/2016)
SKKB, k.s.
Štúrova 1
Žilina 010 01
From: 03/17/2015 Until: 08/16/2016
  (from: 10/13/2016 until: 10/12/2016)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 08/16/2016
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1K/34/2014-1702 zo dňa 08.08.2016 súd odvoláva z funkcie správcu SKKB, k.s. so sídlom kancelárie: Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 44 884 541.
  (from: 10/13/2016 until: 04/26/2017)
Supervisory board: 
Jozef Barančok
Okružná 514/112
Nová Dubnica 018 51
From: 06/30/2004
  (from: 01/08/2005 until: 05/18/2005)
Ing. Jozef Barančok , PhD
Okružná 514/112
Nová Dubnica 018 51
From: 06/30/2004
  (from: 05/19/2005 until: 08/08/2007)
Ing. Jozef Barančok , PhD
Okružná 514/112
Nová Dubnica 018 51
From: 06/30/2004 Until: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Igor Daniš
Horná ulica 2360/20
Čadca
From: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 12/01/2009)
Ing. Igor Daniš
Horná ulica 2360/20
Čadca
From: 05/02/2007 Until: 11/11/2009
  (from: 12/02/2009 until: 12/01/2009)
Ing. Ján Ďuračka - člen
Pod hájom 1089/60
Dubnica nad Váhom
From: 12/12/2001
  (from: 10/10/2002 until: 10/13/2004)
Ing. Ján Ďuračka - člen
Pod hájom 1089/60
Dubnica nad Váhom
From: 12/12/2001 Until: 08/20/2003
  (from: 10/14/2004 until: 10/13/2004)
Lukáš Grapa
1223
Krásno nad Kysucou
From: 04/27/2005
  (from: 05/19/2005 until: 08/08/2007)
Lukáš Grapa
1223
Krásno nad Kysucou
From: 04/27/2005 Until: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Lukáš Grapa
1223
Krásno nad Kysucou
From: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 10/08/2008)
Lukáš Grapa
1223
Krásno nad Kysucou
From: 05/02/2007 Until: 05/26/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Ing. Ľubomír Holomáň - člen
Centrum I 28/67
Dubnica nad Váhom
Until: 12/12/2001
  (from: 05/29/2000 until: 10/09/2002)
Ing. Igor Jágrik - člen
411
Brvnište
From: 05/14/2002
  (from: 10/10/2002 until: 01/07/2005)
Ing. Igor Jágrik - člen
411
Brvnište
From: 05/14/2002 Until: 06/30/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Ján Kadela - predseda
817
Skalité
Until: 05/14/2002
  (from: 05/12/1997 until: 10/09/2002)
Ing. Jozef Kráľ
Školská 2819/29B
Čadca - U Hluška
From: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 07/19/2011)
Ing. Jozef Kráľ
Školská 2819/29B
Čadca - U Hluška
From: 05/02/2007 Until: 07/11/2011
  (from: 07/20/2011 until: 07/19/2011)
Ing. Jozef Kráľ - predseda
Školská 2819/29B
Čadca - U Hluška
From: 05/14/2002
  (from: 05/19/2005 until: 08/08/2007)
Ing. Jozef Kráľ - predseda
Školská 2819/29B
Čadca - U Hluška
From: 05/14/2002 Until: 05/02/2007
  (from: 08/09/2007 until: 08/08/2007)
Ing. Jozef Kráľ - predseda
U Hluška, SNP 132/64
Čadca
From: 05/14/2002
  (from: 10/10/2002 until: 05/18/2005)
Ing. Vojtech Lamtert
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
From: 08/20/2003
  (from: 10/14/2004 until: 01/07/2005)
Ing. Vojtech Lamtert
Beniakova 3086/3
Bratislava 841 05
From: 08/20/2003 Until: 06/30/2004
  (from: 01/08/2005 until: 01/07/2005)
Ing. Radoslav Paulovič
Koceľová 32
Bratislava 821 08
From: 06/30/2004
  (from: 01/08/2005 until: 05/18/2005)
Ing. Radoslav Paulovič
Koceľová 32
Bratislava 821 08
From: 06/30/2004 Until: 01/12/2005
  (from: 05/19/2005 until: 05/18/2005)
Ing. Milan Strapko - člen
Centrum II. 94/60
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/12/1997 until: 05/28/2000)
Ing. Vladislav Štetiar - člen
Okružná 153
Čadca
Until: 05/14/2002
  (from: 05/29/2000 until: 10/09/2002)
Soňa Grapová
MUDr. Hálka 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/11/2008 Until: 08/12/2013
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Dušan Haluška
U Hluška SNP 735/8
Čadca 022 04
From: 11/11/2009 Until: 11/12/2014
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Vladislav Štetiar
U Hluška Okružná 153/52
Čadca 022 01
From: 07/11/2011 Until: 02/01/2015
  (from: 03/04/2015 until: 03/03/2015)
Ing. Vladislav Štetiar
U Hluška Okružná 153/52
Čadca 022 01
From: 07/11/2011
  (from: 07/20/2011 until: 03/03/2015)
Ing. Dušan Haluška
U Hluška SNP 735/8
Čadca 022 04
From: 11/11/2009
  (from: 12/02/2009 until: 03/03/2015)
Soňa Grapová
MUDr. Hálka 1223
Krásno nad Kysucou 023 02
From: 08/11/2008
  (from: 10/09/2008 until: 03/03/2015)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 1K/34/2014-1984 zo dňa 01.02.2023, ktorým bol konkurz voči úpadcovi AFC-ZTS, a.s., IČO: 36 371 106 zrušený pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom AFC-ZTS, a.s., so sídlom 023 55 Vysoká nad Kysucou 1287, IČO: 36 371 106 v zmysle § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.
  (from: 10/17/2023)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 1.4.1997 v zmysle § 154 Obchodného zákonníka, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 05/12/1997 until: 10/16/2023)
Na valnom zhromaždení dňa 14.5. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/10/2002 until: 10/16/2023)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person