Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11860/V

Business name: 
FOR - WOOD Trade s.r.o.
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
Registered seat: 
Letná 45
Košice 041 91
  (from: 09/11/2001 until: 03/27/2008)
Považská 40/B
Košice 040 11
  (from: 09/08/2000 until: 09/10/2001)
Identification number (IČO): 
36 200 794
  (from: 09/08/2000)
Date of entry: 
09/08/2000
  (from: 09/08/2000)
Person dissolved from: 
4. 12. 2007
  (from: 03/28/2008)
Date of deletion: 
03/27/2008
  (from: 03/28/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/28/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/2000)
Objects of the company: 
píliarska výroba a impregnácia dreva
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
veľkoobchod a maloobchod: drevná surovina a drevovýrobky, hutný a stavebný materiál, technologické zariadenia
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
prekladanie nákladov
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
skladovanie
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
Partners: 
Ing. Ján Benci
Latorická 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/11/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Ján Benci
Latorická 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/08/2000 until: 09/10/2001)
Milan Capek
Lomená 20
Košice
Slovak Republic
  (from: 06/01/2001 until: 12/16/2001)
Vladimír Duna
Jenisejská 71
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 08/19/2002)
Martina Riganová
Trieda SNP 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/17/2001 until: 08/19/2002)
Norbert Tipan
Havanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/11/2001 until: 12/16/2001)
Norbert Tipan
Havanská 3
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/08/2000 until: 09/10/2001)
Ing. Ján Benci
Latorická 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/20/2002 until: 03/27/2008)
Vladimír Duna
Jenisejská 71
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/20/2002 until: 03/27/2008)
Ing. Ivan Benetín
Nová 208
Pardubice
Česká republika
  (from: 09/11/2001 until: 12/16/2001)
Ing. Ivan Benetín
Nová 208
Pardubice
Česká republika
  (from: 06/01/2001 until: 09/10/2001)
Ing. Ivan Benetín
Nová 208
Pardubice
Česká republika
  (from: 09/08/2000 until: 05/31/2001)
Contribution of each member: 
Norbert Tipan
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 09/10/2001)
Ing. Ivan Benetín
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 05/31/2001)
Ing. Ján Benci
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 09/10/2001)
Ing. Ivan Benetín
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/01/2001 until: 09/10/2001)
Milan Capek
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 06/01/2001 until: 12/16/2001)
Norbert Tipan
Amount of investment: 6 070 000 Sk Paid up: 6 070 000 Sk
  (from: 09/11/2001 until: 12/16/2001)
Ing. Ján Benci
Amount of investment: 6 065 000 Sk Paid up: 6 065 000 Sk
  (from: 09/11/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Ivan Benetín
Amount of investment: 6 030 000 Sk Paid up: 6 030 000 Sk
  (from: 09/11/2001 until: 12/16/2001)
Martina Riganová
Amount of investment: 9 283 000 Sk Paid up: 9 283 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 08/19/2002)
Vladimír Duna
Amount of investment: 2 852 000 Sk Paid up: 2 852 000 Sk
  (from: 12/17/2001 until: 08/19/2002)
Ing. Ján Benci
Amount of investment: 6 065 000 Sk Paid up: 6 065 000 Sk
  (from: 08/20/2002 until: 03/27/2008)
Vladimír Duna
Amount of investment: 12 135 000 Sk Paid up: 12 135 000 Sk
  (from: 08/20/2002 until: 03/27/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
Ing. Ján Benci
Latorická 14
Bratislava
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
Branch of the enterprise: 
Name: 
FOR - WOOD Trade s.r.o., odštepný závod Plešivec
  (from: 09/11/2001 until: 03/27/2008)
Registered seat: 
Železničná 591
Plešivec 049 11
  (from: 09/11/2001 until: 03/27/2008)
Head: 
Ing. Ján Benci
Latorická 14
Bratislava
  (from: 09/11/2001 until: 03/27/2008)
 
 
Capital: 
18 200 000 Sk Paid up: 18 200 000 Sk
  (from: 08/20/2002 until: 03/27/2008)
18 200 000 Sk
  (from: 09/11/2001 until: 08/19/2002)
200 000 Sk
  (from: 09/08/2000 until: 09/10/2001)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/30/2003
  (from: 05/19/2003)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Daniela Sotáková, advokátka
Čajakova 5
Košice
  (from: 05/19/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 4k 186/2002-113 zo dňa 25.10.2007
  (from: 03/28/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/08/2000 until: 03/27/2008)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.4.2001.
  (from: 06/01/2001 until: 03/27/2008)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7. 9. 2001.
  (from: 09/11/2001 until: 03/27/2008)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12.12.2001.
  (from: 12/17/2001 until: 03/27/2008)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.8.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.8.2002.
  (from: 08/20/2002 until: 03/27/2008)
Krajský súd v Košiciach uznesením č. k. 4 K 186/02-14 zo dňa 30. 4. 2003 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka: FOR - WOOD Trade s.r.o., Letná 45, Košice, IČO: 36 200 794 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Danielu Sotákovu, advokátku, Čajakova 5, Košice, r. č. .
  (from: 05/19/2003 until: 03/27/2008)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person