Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10990/B

Business name: 
SABS SECURITY spol. s r.o.
  (from: 05/13/1996 until: 03/19/2000)
Registered seat: 
Jazdecká 16
Bratislava 831 03
  (from: 11/25/1999 until: 03/19/2000)
Brečtanova 1
Bratislava 833 14
  (from: 05/13/1996 until: 11/24/1999)
Identification number (IČO): 
35 690 267
  (from: 05/13/1996)
Date of entry: 
05/13/1996
  (from: 05/13/1996)
Person dissolved from: 
20.3.2000
  (from: 03/20/2000)
Date of deletion: 
03/20/2000
  (from: 03/22/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/13/1996)
Objects of the company: 
služby súkromných detektívov
  (from: 05/13/1996 until: 03/28/1999)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 05/13/1996 until: 03/28/1999)
strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a, body 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
Partners: 
SABS spol. s r.o. IČO: 31 404 871
Brečtanova 1
Bratislava 833 14
Slovak Republic
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
SABS spol. s r.o. IČO: 31 404 871
Brečtanova 1
Bratislava 833 14
Slovak Republic
  (from: 05/13/1996 until: 03/28/1999)
Roman Havelka
Silvánska 25
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
Contribution of each member: 
SABS spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/13/1996 until: 03/28/1999)
SABS spol. s r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
Roman Havelka
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/13/1996 until: 03/19/2000)
Miroslav Kermiet
Lachova 26
Bratislava 851 03
  (from: 05/13/1996 until: 03/19/2000)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 05/13/1996 until: 03/19/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
100 000 Sk
  (from: 05/13/1996 until: 03/28/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 2K 160/99-51 zo dňa 2.11.1999, právoplatným 22.12.1999 bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka SABS SECURITY spol. s r.o., so sídlom Brečtanová 1, Bratislava, IČO 35 690 267 zamietnutý pre nemajetnosť. VYMAZUJE SA : Obchodná spoločnosť SABS SECURITY spol. s r.o., so sídlom Jazdecká 16, Bratislava, IČO 35 690 267 zapísaná v odd. Sro vl. č. 10990/B sa dňom 20.3.2000 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 03/20/2000)
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 110/96, Nz 109/96 zo dňa 22.4.1996 a zmenou zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 114/96, Nz 113/96 zo dňa 25.4.1996 v súlade s § 57, 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. spísanými notárkou JUDr. Danielou Šikutovou. Stary spis: S.r.o. 17924
  (from: 05/13/1996 until: 03/19/2000)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia notárskej zápisnice zo dňa 29.7.1998 pod č. N 178/98, Nz 172/98 spoločnosť prispôsobená ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 03/29/1999 until: 03/19/2000)
Notárska zápisnica č. N 193/99, Nz 188/99 zo dňa 10.8.1999.
  (from: 11/25/1999 until: 03/19/2000)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 2K 160/99-51 zo dňa 2.11.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.1999 bol zamietnutý návrh dlžníka SABS SECURITY spol. s r.o., Jazdecká 16, 831 03 Bratislava, IČO 35 690 267 na vyhlásenie konkurzu pre jeho nemajetnosť.
  (from: 02/23/2000 until: 03/19/2000)
Date of updating data in databases:  01/21/2022
Date of extract :  01/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person