Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15643/L

Business name: 
ISOLIT - BRAVO SLOVAKIA, spol. s r.o. "v likvidácií"
  (from: 12/04/2021 until: 10/21/2022)
ISOLIT - BRAVO SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 12/13/1994 until: 12/03/2021)
Registered seat: 
Dolný Val 21/180
Žilina 010 01
  (from: 07/08/2010 until: 10/21/2022)
Hviezdoslavova ulica 48
Žilina 010 67
  (from: 11/19/2005 until: 07/07/2010)
Bratislavská 31
Žilina 010 01
  (from: 10/21/2004 until: 11/18/2005)
Súvoz l3/638
Trenčín
  (from: 05/04/1998 until: 10/20/2004)
Kubranská 623
Trenčín 911 00
  (from: 11/07/1995 until: 05/03/1998)
Rybáre 25
Trenčín 911 06
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Identification number (IČO): 
31 605 672
  (from: 12/13/1994)
Date of entry: 
04/28/1994
  (from: 12/13/1994)
Person dissolved from: 
26.10.2021
  (from: 10/22/2022)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/22/2022)
Date of deletion: 
10/22/2022
  (from: 10/22/2022)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/22/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/13/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živnosti
  (from: 12/13/1994 until: 10/21/2022)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/13/1994 until: 10/21/2022)
Partners: 
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Jablonské nábřeží 305
Jablonné nad Orlicí
Czech Republic
  (from: 07/08/2010 until: 10/19/2021)
ISOLIT - BRAVO, spol. s r.o. IČO: 46 507 272
Jablonské nábřeží 305
Jablonné nad Orlicí
Czech Republic
  (from: 03/28/2002 until: 07/07/2010)
Isolit-Bravo, spol. s r.o. IČO: 46 507 272
Jablonské nábřeží 305
Jablonné nad Orlicí
Czech Republic
  (from: 10/20/2021 until: 10/21/2022)
Zdeněk Najman
240
Letohrad - Kunčice
Česká republika
  (from: 12/09/1998 until: 03/27/2002)
Zdeněk Najman
240
Letohrad - Kunčice
Česká republika
  (from: 11/07/1995 until: 12/08/1998)
Zdeněk Najman
240
Letohrad - Kunčice
Česká republika
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Pavel Prokopec
Na výsluní 489
Jablonné nad Orlicí
Česká republika
  (from: 12/09/1998 until: 03/27/2002)
Pavel Prokopec
Na výsluní 489
Jablonné nad Orlicí
Česká republika
  (from: 11/07/1995 until: 12/08/1998)
Pavel Prokopec
Na výsluní 489
Jablonné nad Orlicí
Česká republika
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Ing. Kvido Štěpánek
248
Letohrad - Kunčice
Česká republika
  (from: 12/09/1998 until: 03/27/2002)
Ing. Kvido Štěpánek
248
Letohrad - Kunčice
Česká republika
  (from: 11/07/1995 until: 12/08/1998)
Ing. Kvido Štěpánek
248
Letohrad - Kunčice
Česká republika
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Contribution of each member: 
Zdeněk Najman
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Pavel Prokopec
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Ing. Kvido Štěpánek
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Zdeněk Najman
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 12/08/1998)
Pavel Prokopec
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 12/08/1998)
Ing. Kvido Štěpánek
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 11/07/1995 until: 12/08/1998)
Zdeněk Najman
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 03/27/2002)
Pavel Prokopec
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 03/27/2002)
Ing. Kvido Štěpánek
Amount of investment: 67 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 03/27/2002)
ISOLIT - BRAVO, spol. s r.o.
Amount of investment: 201 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 201 000 Sk
  (from: 03/28/2002 until: 01/11/2010)
ISOLIT - BRAVO, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 671,97 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 671,97 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 07/07/2010)
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
( peňažný vklad )
  (from: 07/08/2010 until: 10/19/2021)
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 672 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 672 EUR
  (from: 10/20/2021 until: 10/21/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/20/2021 until: 10/21/2022)
konatelia
  (from: 12/13/1994 until: 10/19/2021)
Jozefa Durajová
J. Krasku 670/8
Trenčín
From: 08/11/1994
  (from: 03/26/2003 until: 10/20/2004)
Jozefa Durajová
J. Krasku 670/8
Trenčín
From: 08/11/1994 Until: 09/30/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/20/2004)
Jozefa Durajová
Rybáre 25
Trenčín
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Jozefa Durajová
Rybáre 25
Trenčín
  (from: 11/07/1995 until: 03/25/2003)
Pavol Gálik
Stred 55/41-3
Považská Bystrica
From: 09/10/2005
  (from: 10/04/2005 until: 07/07/2010)
Pavol Gálik
Stred 55/41-3
Považská Bystrica
From: 09/10/2005 Until: 06/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 07/07/2010)
JUDr. .Jiří Machala
Nám. SNP 20
Zvolen
  (from: 12/13/1994 until: 11/06/1995)
Anton Štaffen
Platanova ul. 3286/26
Žilina 010 07
From: 09/30/2004
  (from: 10/21/2004 until: 10/03/2005)
Anton Štaffen
Platanova ul. 3286/26
Žilina 010 07
From: 09/30/2004 Until: 09/10/2005
  (from: 10/04/2005 until: 10/03/2005)
Ing. Kvido Štěpánek
Kunčice 248
Letohrad 561 51
Česká republika
From: 06/01/2010
  (from: 07/08/2010 until: 08/15/2017)
Ing. Kvido Štěpánek
Kunčice 248
Letohrad 561 51
Česká republika
From: 06/01/2010
  (from: 08/16/2017 until: 10/21/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/13/1994 until: 10/21/2022)
Capital: 
6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 07/08/2010 until: 10/21/2022)
6 671,97 EUR Paid up: 6 671,97 EUR
  (from: 01/12/2010 until: 07/07/2010)
201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 03/26/2003 until: 01/11/2010)
201 000 Sk
  (from: 12/09/1998 until: 03/25/2003)
102 000 Sk
  (from: 12/13/1994 until: 12/08/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ivan Mikloška
Malinová 699/27
Žilina 010 04
From: 12/04/2021
  (from: 12/04/2021 until: 10/21/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vo veciach likvidácie za spoločnosť koná a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 12/04/2021 until: 10/21/2022)
Other legal facts: 
Na základe návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra zo dňa 26.09.2022, na základe zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.10.2021 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie, na základe predloženej konečnej správy o priebehu likvidácie a tiež na základe predloženej účtovnej závierky sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ISOLIT - BRAVO SLOVAKIA, spol. s r.o. "v likvidácií" so sídlom Dolný Val 21/180 Žilina 010 01, IČO: 31 605 672 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 22.10.2022 V Y M A Z Á V A.
  (from: 10/22/2022)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.4.1994 podľa § 24 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 5.7.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluvy Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 5252/S zo dňa 11.8.1994 bola vykonaná zmena sídla zo Zvolena na Trenčín, Rybáre 25. Stary spis: S.r.o. 2409
  (from: 12/13/1994 until: 10/21/2022)
Dodatok č. 2, spoločenskej zmluvy zo dňa 19.10.1995. Stary spis: S.r.o. 2409
  (from: 11/07/1995 until: 10/21/2022)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 10.06.1998.
  (from: 12/09/1998 until: 10/21/2022)
Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.3.2001 bol prijatý dodatok č.5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/30/2001 until: 10/21/2022)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 15.11.2001 schválilo prevod obchodných podielov (zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 20.12.2001). Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve spísaný vo forme notárskej zápisnice N 12/2002, NZ 11/2002 zo dňa 16.1.2002.
  (from: 03/28/2002 until: 10/21/2022)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person