Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11025/B

Business name: 
Villa Horský Park, s. r. o.
  (from: 12/09/2009)
Registered seat: 
Trenčianska 56/D
Bratislava-Ružinov 821 09
  (from: 10/09/2014)
Identification number (IČO): 
35 690 704
  (from: 05/20/1996)
Date of entry: 
05/20/1996
  (from: 05/20/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1996)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 05/20/1996)
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/20/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy propagácie
  (from: 05/20/1996)
reklamná činnosť
  (from: 05/20/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/20/1996)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 05/20/1996)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/09/2014)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
  (from: 10/09/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/09/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/09/2014)
Partners: 
Jozef Boskovič
Cyrilova 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 07/29/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Boskovič
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/29/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/09/2009)
Jozef Boskovič
Cyrilova 1
Bratislava 821 08
From: 10/05/2009
  (from: 12/09/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje jediný konateľ. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 12/09/2009)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.2.1996 v zmysle Zákona č. 513/91 Zb. a dodatku č. 1 zo dňa 6.5.1996. Stary spis: S.r.o. 17960
  (from: 05/20/1996)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 15.7.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.7.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/07/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2007 - zmena sídla.
  (from: 02/28/2007)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti zo dňa 05.02.2007.
  (from: 02/28/2007)
Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 05.02.2007 o zmene adresy trvalého bydliska.
  (from: 02/28/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 5.10.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z B&P Account Management, spoločnosť s ručením obmedzeným, B&P AM na nové Villa Horský Partk, s.r.o.
  (from: 12/09/2009)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person