Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1133/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
TEXACO, a.s.
  (from: 12/30/2009)
Registered seat: 
Ul. E. B. Lukáča 5
Komárno 945 01
  (from: 12/30/2009)
Identification number (IČO): 
36 199 397
  (from: 06/28/2000)
Date of entry: 
06/28/2000
  (from: 06/28/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/28/2000)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 06/28/2000)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel
  (from: 06/28/2000)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 06/28/2000)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach
  (from: 06/28/2000)
veľkoobchod a maloobchod: stroje a strojné zariadenia, výrobky elektrotechnického a gumárenského priemyslu, hutnícke materiály, kovové materiály a výrobky z nich, výrobky z hutníckeho železa, neželezných kovov a ferozliatín, strojárske a hutnícke technológie, nerastné suroviny, palivá, ropa, uhlie a výrobky z nich, výrobky chemického priemyslu /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/ drevo, výrobky zo skla, kancelárska technika, spotrebná a priemyselná elektronika, dopravné prostriedky, motorové vozidlá, nábytok, bytové doplnky, autodoplnky, hračky, kozmetika, pracie a čistiace potreby, športové potreby, výrobky textilného priemyslu a obuvníckeho priemyslu, výrobky polygrafického priemyslu, poľnohospodárske produkty, potraviny
  (from: 06/28/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/28/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/28/2000)
výroba tehliarskych výrobkov
  (from: 02/05/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/05/2002)
Rudolf Csizmazia - predseda
Ul. E. B. Lukáča 1359/5
Komárno 945 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene obchodnej spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva a členovia predstavenstva samostatne v plnom rozsahu a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu obchodnej spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/30/2009)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 12/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 12/30/2009)
Stockholder: 
Rudolf Csizmazia
Ul. E. B. Lukáča 1359/5
Komárno 945 01
  (from: 12/30/2009)
Supervisory board: 
Ladislav Drmola
Ul. Mládeže 5
Komárno 945 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Štefan Janík
11
Chotín 945 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Dajana Faková
M. R. Štefánika 84
Sečovce 078 01
From: 12/09/2009
  (from: 12/30/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou znluvou zo dňa 15.5.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/28/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená VZ spoločnosti dňa 28.9.2001 /notárska zápisnica č. N 205/2001, Nz 206/2001 zo dňa 28.9.2001/.
  (from: 02/05/2002)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person