Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10029/L

Business name: 
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť
  (from: 06/20/1997)
Registered seat: 
Kráčiny 3
Martin 036 57
  (from: 06/20/1997)
Identification number (IČO): 
36 372 293
  (from: 06/20/1997)
Date of entry: 
06/20/1997
  (from: 06/20/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/20/1997)
Objects of the company: 
údržba, opravy a generálne opravy strojov a zariadení
  (from: 06/20/1997)
vývoj, výroba jednoúčelových strojov a technických zariadení
  (from: 06/20/1997)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 06/20/1997)
prenájom stavebných strojov, mechanizmov a zariadení
  (from: 06/20/1997)
servis a poradenská služba v strojárstve
  (from: 06/20/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/20/1997)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/20/1997)
zámočníctvo
  (from: 11/07/2003)
opakovaná, sériová výroba výrobkov, dielcov, strojov a zariadení kompletných technologických liniek pre všeobecné a jednoúčelové použitie
  (from: 11/07/2003)
výroba strojárenských súčiastok, kovoobrábacie práce
  (from: 11/07/2003)
povrchová ochrana náterom
  (from: 11/07/2003)
konštruktérska činnosť v strojárstve
  (from: 11/07/2003)
výroba iného kovového tovaru, nástrojov a prípravkov
  (from: 11/07/2003)
prenájom nehnuteľného majetku a výrobných priestorov
  (from: 11/07/2003)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/23/2006)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 11/16/2007 until: 07/04/2017)
opravy vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/16/2007 until: 07/04/2017)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na zariadenia typu Aa, e, Ba, b, h, i
  (from: 05/17/2008 until: 07/04/2017)
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce - výchova a vzdelávanie viazačov bremien
  (from: 05/17/2008 until: 07/04/2017)
vývoj, výroba, opravy a údržba vyhradených technických zdvíhacích zariadení skupiny A /body a,c/ a skupiny B /body a,b,h,i/
  (from: 11/07/2003 until: 11/15/2007)
revízie vyhradených technických zdvíhacích zariadení
  (from: 11/07/2003 until: 11/15/2007)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 06/23/2006 until: 11/15/2007)
vývoj, výroba, opravy a údržba vyhradených technických zariadení skupiny A a skupiny B
  (from: 06/20/1997 until: 11/06/2003)
meranie geometrickej presnosti obrábacích strojov
  (from: 11/07/2003 until: 07/04/2017)
pozemná doprava tovaru
  (from: 06/20/1997 until: 06/22/2006)
cestná nakladná doprava
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
údržba cestných komunikácií
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
údržba parkov a zelene
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
elektrotechnické práce, montáž rozvodov
  (from: 06/20/1997 until: 06/22/2006)
údržba opravy a generálne opravy budov
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
stavebné a zemné práce
  (from: 06/20/1997 until: 11/06/2003)
zámočníctvo, stavebné zámočníctvo
  (from: 06/20/1997 until: 11/06/2003)
remeselné práce a služby: stolárstvo, klampiarstvo, pokrývačstvo
  (from: 06/20/1997 until: 11/06/2003)
revízie elektrických zariadení a vyhradených technických zariadení
  (from: 06/20/1997 until: 11/06/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/2002)
Managing board
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
Ing. Peter Hatala - predseda
Sládkovičova 4
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 04/19/2005)
Ing. Ivan Horník - podpredseda
Jilemnického 53
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 04/19/2005)
Ing. Zuzana Sládeková - člen
Ďurka Langsfelda 205/49
Sučany
From: 05/29/2002
  (from: 12/03/2016)
Ing. Peter Hatala - Člen
Sládkovičova 4
Martin
Until: 05/29/2002
  (from: 06/20/1997 until: 07/09/2002)
Ing. Peter Hatala - predseda
Sládkovičova 4
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 07/10/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Ivan Horník - Člen
Jilemnického 53
Martin
Until: 05/29/2002
  (from: 02/23/1999 until: 07/09/2002)
Ing. Ivan Horník - podpredseda
Jilemnického 53
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 07/10/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Katarína Kopčoková - Člen
P. Rovnianka 3
Martin
  (from: 02/23/1999 until: 11/15/1999)
Kvetoslav Slezák - Člen
Jilemnického 55/19
Martin
  (from: 06/20/1997 until: 02/22/1999)
Ing. Zuzana Višňovcová - Člen
Čapajevova 21/25
Martin
  (from: 06/20/1997 until: 02/22/1999)
Ing. Zuzana Višňovcová - Člen
Čapajevova 21/25
Martin
Until: 05/29/2002
  (from: 11/16/1999 until: 07/09/2002)
Ing. Zuzana Višňovcová - člen
Čapajevova 21/25
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 07/10/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Zuzana Višňovcová - člen
Jána Petrikovicha 4475/12
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 11/29/2006 until: 12/02/2016)
Ing. Zuzana Višňovcová - člen
Jozefa Krónera 21/25
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 04/19/2005 until: 11/28/2006)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Členovia predstavenstva konajú a podpisujú za spoločnosť tak, že v mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne, alebo vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy predseda predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva s uvedením svojej funkcie.
  (from: 12/18/2002)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva.Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva pričom za spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 06/20/1997 until: 12/17/2002)
Capital: 
2 017 596 EUR Paid up: 2 017 596 EUR
  (from: 12/19/2014)
2 788 296 EUR Paid up: 2 788 296 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 12/18/2014)
84 000 000 Sk Paid up: 84 000 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 07/16/2009)
93 820 000 Sk Paid up: 93 820 000 Sk
  (from: 04/19/2005 until: 10/22/2007)
24 790 000 Sk
  (from: 12/01/1997 until: 11/04/1998)
1 000 000 Sk
  (from: 06/20/1997 until: 11/30/1997)
Shares: 
Number of shares: 84
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 019 EUR
  (from: 12/19/2014)
Number of shares: 84
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 12/18/2014)
Number of shares: 84
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 11/16/2007 until: 07/16/2009)
Number of shares: 8400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 11/15/2007)
Number of shares: 9382
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/19/2005 until: 10/22/2007)
Number of shares: 9382
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/07/2000 until: 04/18/2005)
Number of shares: 9382
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/05/1998 until: 02/06/2000)
Number of shares: 2479
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/01/1997 until: 11/04/1998)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/20/1997 until: 11/30/1997)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Vladár
Belá 480
Belá-Dulice 036 11
From: 05/28/2009
  (from: 07/17/2009)
Ing. Dušan Kmeť
Sadová 22
Martin 036 01
From: 11/28/2014
  (from: 12/19/2014)
Ing. Boris Redecha
Š. B. Romana 5033/4
Martin 036 01
From: 06/22/2021
  (from: 08/07/2021)
Ing. Jaroslav Balogh
J. Palkoviča 4
Martin
  (from: 02/23/1999 until: 11/15/1999)
Ing. Oliver Černý
Šulekova 70
Bratislava
  (from: 06/20/1997 until: 11/15/1999)
Ing. Michal Faust
474
Bystrička
From: 10/31/2005
  (from: 11/19/2005 until: 07/16/2009)
Ing. Michal Faust
474
Bystrička
From: 10/31/2005 Until: 04/05/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Vít Gajdošech
SNP 73/6
Nová Dubnica
  (from: 06/20/1997 until: 11/15/1999)
Ing. Ján Híreš
Björnsonova 4807/5
Martin 036 01
From: 07/19/1954
  (from: 07/17/2009 until: 08/17/2009)
Ing. Ján Híreš
Björnsonova 4807/5
Martin 036 01
From: 05/28/2009
  (from: 08/18/2009 until: 02/10/2012)
Ing. Ján Híreš
Björnsonova 4807/5
Martin 036 01
From: 05/28/2009 Until: 01/31/2012
  (from: 02/11/2012 until: 02/10/2012)
JUDr. Viera Chropovská
Smolenická 8
Bratislava
Until: 05/29/2002
  (from: 08/04/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Jozef Jendrál , CSc. - člen
Björnsonova 5/14
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 07/10/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Jozef Jendrál , CSc. - člen
Björnsonova 5/14
Martin
From: 05/29/2002
  (from: 04/19/2005 until: 07/17/2007)
Ing. Jozef Jendrál , CSc. - člen
Björnsonova 5/14
Martin
From: 05/29/2002 Until: 06/18/2007
  (from: 07/18/2007 until: 07/17/2007)
Ing. Ľubomír Krško
A. Stodolu 7/35
Martin
  (from: 06/20/1997 until: 02/22/1999)
Ing. Štefan Lednár
Cintorínska 11
Stupava
  (from: 06/20/1997 until: 11/15/1999)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
From: 07/01/2003
  (from: 07/01/2003 until: 04/18/2005)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
From: 07/01/2003
  (from: 04/19/2005 until: 11/18/2005)
Ing. Roman Mikulovský - predseda
Žilinská 401/59
Trenčianska Teplá
From: 07/01/2003 Until: 10/31/2005
  (from: 11/19/2005 until: 11/18/2005)
Ing. Ivan Mišík
Donská 9
Bratislava
  (from: 11/16/1999 until: 08/03/2000)
Ing. Emil Pafčuga
Holubyho nám. 1685/1
Trenčín
Until: 05/29/2002
  (from: 11/16/1999 until: 07/09/2002)
Ing. Emil Pafčuga - predseda
Holubyho nám. 1685/1
Trenčín
From: 05/29/2002 Until: 07/01/2003
  (from: 07/10/2002 until: 06/30/2003)
Ing. Richard Tencer
Björnsonova 4807/5
Martin 036 01
From: 02/01/2012
  (from: 02/11/2012 until: 07/04/2017)
Ing. Richard Tencer
Björnsonova 4807/5
Martin 036 01
From: 02/01/2012 Until: 01/31/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Ing. Štefan Urban
Podhájska 1503/47
Martin 036 01
From: 06/18/2007
  (from: 07/17/2009 until: 12/18/2014)
Ing. Štefan Urban
Podhájska 1503/47
Martin 036 01
From: 06/18/2007 Until: 11/28/2014
  (from: 12/19/2014 until: 12/18/2014)
Ing. Štefan Urban
Podhájska 1503/47
Martin-Podháj
From: 06/18/2007
  (from: 07/18/2007 until: 07/16/2009)
Ing. Dušan Vladár
R. Viesta 73
Martin
Until: 06/10/2002
  (from: 06/20/1997 until: 07/09/2002)
Ing. Dušan Vladár - člen
R. Viesta 73
Martin
From: 06/11/2002
  (from: 07/10/2002 until: 04/18/2005)
Ing. Dušan Vladár - člen
R. Viesta 73
Martin
From: 06/11/2002
  (from: 04/19/2005 until: 07/16/2009)
Ing. Dušan Vladár - člen
R. Viesta 73
Martin
From: 06/11/2002 Until: 05/27/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Ján Zajac
Hodžova 12
Martin
  (from: 06/20/1997 until: 11/15/1999)
Jozef Balek
Budovateľov č.3
Martin 036 01
From: 06/01/2017 Until: 01/11/2021
  (from: 08/07/2021 until: 08/06/2021)
Jozef Balek
Budovateľov č.3
Martin 036 01
From: 06/01/2017
  (from: 07/05/2017 until: 08/06/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.6.1997 v zmysle § 154 a nasl. OZ, jednorázovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 06/20/1997)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/01/1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.10.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/05/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.12.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 02/23/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/16/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 4.7.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/04/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 14.11.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/18/2002)
Na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 17.9.2003 bol prijatý Dodatok č.1 stanov spoločnosti.
  (from: 11/07/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person