Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11072/B

Business name: 
ZODIAC - K, s.r.o.
  (from: 05/19/1997 until: 02/24/2012)
Registered seat: 
Mateja Bela 6
Bratislava 811 06
  (from: 05/19/1997 until: 02/24/2012)
Identification number (IČO): 
35 691 204
  (from: 05/28/1996)
Date of entry: 
05/28/1996
  (from: 05/28/1996)
Person dissolved from: 
2.1.2012
  (from: 02/25/2012)
Date of deletion: 
02/25/2012
  (from: 02/25/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/25/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/26/1998 until: 02/24/2012)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 02.12.2011, právoplatné dňom 02.01.2012, č. k.: 34CbR/333/2010, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť ZODIAC - K, s. r. o., so sídlom Mateja bela 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 691 204 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť ZODIAC - K, s. r. o., so sídlom Mateja bela 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 691 204, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 11072/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 02/25/2012)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person