Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  590/B

Business name: 
Tom Horn Entertainment družstvo
  (from: 06/27/2008 until: 01/14/2015)
Registered seat: 
Za kasárňou 1
Bratislava 831 03
  (from: 06/27/2008 until: 01/14/2015)
Identification number (IČO): 
36 859 036
  (from: 06/27/2008)
Date of entry: 
06/27/2008
  (from: 06/27/2008)
Date of deletion: 
01/15/2015
  (from: 01/15/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/2015)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/27/2008)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/27/2008 until: 01/14/2015)
počítačové služby
  (from: 10/22/2008 until: 01/14/2015)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/22/2008 until: 01/14/2015)
výroba a distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 10/22/2008 until: 01/14/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/22/2008 until: 01/14/2015)
retransmisia
  (from: 02/27/2009 until: 01/14/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/27/2008 until: 01/14/2015)
Jan Horyna - predseda predstavenstva
U kombinátu 31
Praha 110 00
Česká republika
From: 06/27/2008
  (from: 06/27/2008 until: 10/15/2013)
Jan Horyna - predseda predstavenstva
U kombinátu 31
Praha 110 00
Česká republika
From: 06/27/2008 Until: 08/05/2013
  (from: 10/16/2013 until: 10/15/2013)
Michal Janeček - podpredseda predstavenstva
Starohorská 28
Banská Bystrica 974 11
From: 06/27/2008
  (from: 06/27/2008 until: 03/19/2012)
Michal Janeček - podpredseda predstavenstva
Starohorská 28
Banská Bystrica 974 11
From: 06/27/2008 Until: 01/29/2012
  (from: 03/20/2012 until: 03/19/2012)
Tomáš Färber - podpredseda predstavenstva
Björnsonova 13
Bratislava 811 05
From: 01/29/2012
  (from: 03/20/2012 until: 01/14/2015)
Ondrej Lapides - predseda
Sibírska 60
Bratislava 831 02
From: 08/05/2013
  (from: 10/16/2013 until: 01/14/2015)
Acting: 
Za predstavenstvo koná spoločne predseda a podpredseda predstavenstva družstva. V prípade právneho úkonu, ktorý vyžaduje písomnú formu, k napísanému alebo vytlačenému názvu družstva pripojí svoj podpis predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 10/16/2013 until: 01/14/2015)
Za predstavenstvo koná spoločne predseda a podpredseda predstavenstva družstva. V prípade právneho úkonu, ktorý vyžaduje písomnú formu, k napísanému alebo vytlačenému názvu družstva pripojí svoj podpis predseda a podpredseda predstavenstva.
  (from: 06/27/2008 until: 10/15/2013)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/14/2015)
50 000 Sk
  (from: 06/27/2008 until: 02/03/2009)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 06/27/2008 until: 02/03/2009)
331,94 EUR
  (from: 02/04/2009 until: 01/14/2015)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 407/2014, Nz 59825/2014, NCRls 60735/2014 zmluva o zlúčení zo dňa 18.12.2014.
  (from: 01/15/2015)
Notárska zápisnica N 250/2008, Nz 24569/2008, NCRls 24294/2008 spísaná dňa 10.6.2008 osvedčujúca priebeh ustanovujúcej schôdze družstva a notárska zápisnica N 273/2008, Nz 26565/2008, NCRls 26284/2008 spísaná dňa 20.6.2008 osvedčujúca priebeh doplňujúcej ustanovujúcej schôdze družstva, na ktorej bolo založené družstvo v súlade s ust. §§ 221 – 259 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/27/2008 until: 01/14/2015)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 09.09.2008.
  (from: 10/22/2008 until: 01/14/2015)
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 28.01.2009.
  (from: 02/27/2009 until: 01/14/2015)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 29.01.2012.
  (from: 03/20/2012 until: 01/14/2015)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 05.08.2013.
  (from: 10/16/2013 until: 01/14/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/15/2015)
Legal successor: 
SCHEDAR SCE s ručením obmedzeným
Za kasárňou 1
Bratislava-Čunovo 831 03
  (from: 01/15/2015)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person