Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11768/V

Business name: 
Brantner Krompachy s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/14/2012 until: 11/27/2013)
Brantner Krompachy s.r.o.
  (from: 04/23/2005 until: 09/13/2012)
EKOKROM s.r.o.
  (from: 07/21/2000 until: 04/22/2005)
Registered seat: 
Maurerova 51
Krompachy 053 42
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
Identification number (IČO): 
36 199 800
  (from: 07/21/2000)
Date of entry: 
07/21/2000
  (from: 07/21/2000)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012 o zrušení spoločnosti likvidáciou.
  (from: 11/28/2013)
Date of deletion: 
11/28/2013
  (from: 11/28/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.08.2012 o zrušení spoločnosti likvidáciou, účtovná závierka ku dňu 30.06.2013, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 01.08.2013, rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2013 o schválení mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenie konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na vyplatenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov, rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov, súhlas Daňového úradu Košice I zo dňa 25.10.2013 s výmazom z obchodného registra.
  (from: 11/28/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/21/2000)
Objects of the company: 
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností s: kvetmi a rastlinami, nepoľnohospodárskymi medziproduktmi, pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi a technickými potrebami
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
predaj na trhoch
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
maloobchod mimo predajne
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
sprostredkovanie nákupu a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
čistenie nádrží a kotlov
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzka a letná a zimná údržba komunikácií
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
starostlivosť o verejnú zeleň
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzka trhových miest-trhoviská
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzkovanie detských ihrísk
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzka mestských informačných centier
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
záhradnícke služby
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
spracovanie a obrábanie dreva-výroba píliarska, výroba jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
maliarske a natieračské práce
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
spracovanie a obrábanie kovov-zámočníctvo
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
opravy motorových vozidiel
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzka, údržba, opravy a výstavba verejného osvetlenia
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
nákup, predaj a prenájom zberových nádob na komunálny, priemyselný, nebezpečný a iný odpad
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-prevádzkovanie skládok odpadov, prevádzkovanie prekládkových staníc odpadov, výroba a predaj kompostu, zber, výkup, zhromažďovanie, úprava, triedenie a preprava odpadov s týmito druhmi odpadov: zberový papier, iný odpadový papier neznečistený škodlivinami, nevhodný na spracovanie, škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia, koksu, škvára, troska a popol zo spaľovní odpadu, odpadové sklo vhodné na ďalšie spracovanie, odpadové sklo neznečistené škodlivinami, nevhodné na ďalšie spracovanie, stavebná suť a iný stavebný odpad, neznečistené škodlivinami, železný šrot vrátane dopravných prostriedkov a zariadení /najmä lokomotívy a vozový koľajový park, lietadlá, plavidlá/ určených na využitie ako druhotná surovina, odpad z obrábania neznečistený škodlivinami, železný šrot, kovové nádoby a nádoby znečistené škodlivinami, odpadové olejové filtre, odpad z obrábania znečistený škodlivinami, odpad z olova, zliatiny, zlúčeniny, odpad zo zinku, zliatiny, zlúčeniny, odpad z hliníka, zliatiny, zlúčeniny, odpad z medi, zliatiny, zlúčeniny, šrot z neželezných kovov, obaly z neželezných kovov neznečistené škodlivinami, odpadové olovené akumulátory, odpad z ortuti, zvyšky s obsahom ortuti, odpadové výbojky, žiarivky, obaly a nádoby z neželezných kovov znečistené škodlivinami, odpadová akumulátorová kyselina, vyradené lieky, odpad a zvyšky drog, odpadové oleje zo spaľovacích motorov a prevodoviek, odpad z vytvrdených plastov, tuhý gumový odpad, vrátane odpadových pneumatík, textilný odpad /z prírodných aj z chemických vlákien/, komunálny odpad, odpad špecifický pre zdravotnú a veterinárnu starostlivosť
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
nákladná cestná doprava
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
prevádzkovanie cintorínov, vrátane domov smútku
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
Partners: 
Ekover spol. s r.o. IČO: 31 691 021
ul. SNP 34
Spišské Vlachy
Slovak Republic
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Mesto Krompachy IČO: 00 329 282
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ekover spol. s r.o. IČO: 31 691 021
ul. SNP 34
Spišské Vlachy
Slovak Republic
  (from: 05/02/2003 until: 04/28/2009)
Mesto Krompachy IČO: 00 329 282
  (from: 05/02/2003 until: 04/28/2009)
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
Brennaustrase 10, 3500
Krems an der Donau
  (from: 07/21/2000 until: 04/28/2006)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Brennaustrase 10, 3500
Krems an der Donau
  (from: 04/29/2006 until: 11/27/2013)
Mesto Krompachy
Námestie Slobody 1
Krompachy 053 42
Slovak Republic
  (from: 04/29/2009 until: 11/27/2013)
Ekover spol. s r.o.
ul. SNP 34
Spišské Vlachy
Slovak Republic
  (from: 04/29/2009 until: 11/27/2013)
Contribution of each member: 
Brantner Walter Gesellschaft m.b.H.
  (from: 07/21/2000 until: 04/28/2006)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 660 000 Sk Paid up: 660 000 Sk
  (from: 04/29/2006 until: 04/28/2009)
Mesto Krompachy
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ekover spol. s r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Mesto Krompachy
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 05/02/2003 until: 04/28/2009)
Ekover spol. s r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 05/02/2003 until: 04/28/2009)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 21 908 EUR Paid up: 21 908 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/27/2013)
Mesto Krompachy
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/27/2013)
Ekover spol. s r.o.
Amount of investment: 5 643 EUR Paid up: 5 643 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/27/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/2012 until: 11/27/2013)
konatelia
  (from: 07/21/2000 until: 01/18/2012)
Ing. Ladislav Drankaľuk
Hlavná 22
Krompachy
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ing. Ladislav Drankaľuk
Hlavná 22
Krompachy
From: 07/21/2000
  (from: 05/02/2003 until: 08/02/2006)
Ing. Ladislav Drankaľuk
Hlavná 22
Krompachy
From: 07/21/2000 Until: 07/31/2006
  (from: 08/03/2006 until: 08/02/2006)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka 900 33
From: 03/21/2005
  (from: 04/23/2005 until: 01/18/2012)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 71
Marianka 900 33
From: 03/21/2005 Until: 11/07/2011
  (from: 01/19/2012 until: 01/18/2012)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
From: 07/31/2006
  (from: 08/03/2006 until: 11/27/2013)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
From: 07/21/2000
  (from: 05/02/2003 until: 04/22/2005)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
From: 07/21/2000 Until: 03/21/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/21/2006 until: 11/27/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (from: 07/21/2000 until: 04/20/2006)
Procuration: 
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (from: 07/21/2000 until: 04/20/2006)
Ing. Vladimír Čech
Sadová 13
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/21/2000 Until: 03/14/2006
  (from: 04/21/2006 until: 04/20/2006)
Ing. Jozef Perháč
Slovinky 250
Slovinky 053 40
From: 07/31/2006
  (from: 08/03/2006 until: 11/27/2013)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
From: 03/14/2006
  (from: 04/21/2006 until: 08/02/2006)
Ing. Rastislav Skokan
Staničná 145
Vydrník 059 14
From: 03/14/2006 Until: 07/31/2006
  (from: 08/03/2006 until: 08/02/2006)
Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom.
  (from: 04/21/2006 until: 11/27/2013)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 04/29/2009 until: 11/27/2013)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/17/2007 until: 04/28/2009)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Fajgel
Hlavná 2
Krompachy 053 42
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ing. Jozef Fajgel
Hlavná 2
Krompachy 053 42
From: 07/21/2000 Until: 04/10/2003
  (from: 05/02/2003 until: 11/19/2003)
Ing. Jana Iliašová
Topoľová 584
Partizánske
From: 03/21/2002
  (from: 05/02/2003 until: 04/22/2005)
Ing. Michal Kiššák
Hornádska 35
Spišské Vlachy
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ing. Michal Kiššák
Hornádska 35
Spišské Vlachy
From: 07/21/2000 Until: 04/10/2003
  (from: 05/02/2003 until: 11/19/2003)
Ing. Martin Lejtrich
Lietavská 10
Bratislava 851 06
Until: 05/22/2001
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ing. Oleg Leontiev
Dolná 3562/5
Bratislava
From: 05/22/2001 Until: 04/10/2003
  (from: 05/02/2003 until: 11/19/2003)
Mgr. Andrej Leontiev
Dolná 5
Bratislava 811 04
Until: 03/21/2002
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 488/71
Marianka
From: 04/10/2003
  (from: 11/20/2003 until: 04/22/2005)
Ing. Dušan Magula
Štúrova 488/71
Marianka
From: 04/10/2003 Until: 03/21/2005
  (from: 04/23/2005 until: 04/22/2005)
Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
From: 07/21/2000
  (from: 05/02/2003 until: 11/19/2003)
Ing. Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
  (from: 07/21/2000 until: 05/01/2003)
Ing. Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
From: 04/10/2003 Until: 04/10/2007
  (from: 05/17/2007 until: 05/16/2007)
Ing. Jana Logojdová
Košická 1755/32
Senec 903 01
From: 03/21/2002 Until: 04/10/2007
  (from: 05/17/2007 until: 05/16/2007)
Jakub Záhradník
Poštová 5
Krompachy
From: 04/10/2003 Until: 04/10/2007
  (from: 05/17/2007 until: 05/16/2007)
Ing. Ladislav Šterbinský
Štúrova 32
Spišské Vlachy
From: 04/10/2003 Until: 04/10/2007
  (from: 05/17/2007 until: 05/16/2007)
Ing. Jozef Perháč
250
Slovinky 053 40
From: 04/10/2003
  (from: 11/20/2003 until: 05/16/2007)
Ing. Jana Logojdová
Košická 1755/32
Senec 903 01
From: 03/21/2002
  (from: 04/23/2005 until: 05/16/2007)
Jakub Záhradník
Poštová 5
Krompachy
From: 04/10/2003
  (from: 11/20/2003 until: 05/16/2007)
Ing. Ladislav Šterbinský
Štúrova 32
Spišské Vlachy
From: 04/10/2003
  (from: 11/20/2003 until: 05/16/2007)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúska republika
From: 03/21/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/17/2007 until: 05/16/2007)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 9
Stratzing 3552
Rakúska republika
From: 03/21/2005
  (from: 04/23/2005 until: 05/16/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2012
  (from: 09/14/2012)
 Liquidators:
Ing. Igor Macháč
Jantárová 7
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/01/2012 Until: 11/28/2013
  (from: 09/14/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/14/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.6.2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/21/2000 until: 11/27/2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.11.2002.
  (from: 05/02/2003 until: 11/27/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003.
  (from: 11/20/2003 until: 11/27/2013)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person