Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10034/L

Business name: 
Tento, a.s.
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
Registered seat: 
Celulózka 3494
Žilina 011 61
  (from: 05/25/2001 until: 06/29/2007)
Celulózka 3494
Žilina 010 01
  (from: 07/14/1997 until: 05/24/2001)
Identification number (IČO): 
36 372 927
  (from: 07/14/1997)
Date of entry: 
07/14/1997
  (from: 07/14/1997)
Date of deletion: 
06/30/2007
  (from: 06/30/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/30/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/14/1997)
Objects of the company: 
spracovanie druhotných surovín
  (from: 07/14/1997 until: 08/25/2005)
výroba buničín, tissue papiera a iných výrobkov na báze papiera a vlákniny
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
factoring a forfaiting
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/07/2002 until: 06/29/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/07/2002 until: 06/29/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/07/2002 until: 06/29/2007)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 01/07/2002 until: 06/29/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/07/2002 until: 06/29/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/26/2005 until: 06/29/2007)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 08/26/2005 until: 06/29/2007)
činnosť technika požiarnej ochrany
  (from: 08/26/2005 until: 06/29/2007)
bezpečnotechnické služby
  (from: 08/26/2005 until: 06/29/2007)
dodávka elektriny
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
distribúcia elektriny
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
rozvod tepla- maximálny výkon pre dodávku tepla 4,82 MW
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/02/2002 until: 06/29/2007)
Managing board
  (from: 01/07/2002 until: 09/01/2002)
Managing board
  (from: 12/20/1999 until: 01/06/2002)
Managing board
  (from: 07/14/1997 until: 12/19/1999)
Ing. Jozef Antošík - predseda
Smreková 3095/19
Žilina
  (from: 07/14/1997 until: 01/06/2002)
Ing. Dana Barčíková - člen
Československej brigády 588
Strečno
  (from: 12/20/1999 until: 09/01/2002)
Ing. Dana Barčíková - člen
Československej brigády 588
Strečno
From: 12/07/1999 Until: 02/21/2003
  (from: 09/02/2002 until: 04/14/2003)
Ing. Dana Barčíková - člen
Československej brigády 588
Strečno
From: 06/24/2003
  (from: 08/22/2003 until: 08/25/2005)
Ing. Dana Barčíková - člen
Československej brigády 588
Strečno
From: 06/24/2003
  (from: 08/26/2005 until: 05/12/2006)
Ing. Dana Barčíková - člen
Československej brigády 588
Strečno
From: 06/24/2003 Until: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
JUDr. Miroslav Bobák - člen
Pichne 32
Pichne
From: 02/21/2003 Until: 06/24/2003
  (from: 04/15/2003 until: 08/21/2003)
Ing. Marián Majtán - člen
Trnavská 1
Žilina
  (from: 12/20/1999 until: 09/01/2002)
Ing. Marián Majtán - člen
Trnavská 1
Žilina
From: 12/07/1999
  (from: 09/02/2002 until: 08/21/2003)
Ing. Marián Majtán - predseda
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina 010 01
From: 06/24/2003
  (from: 08/22/2003 until: 08/25/2005)
Ing. Marián Majtán - predseda
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina 010 01
From: 06/24/2003
  (from: 08/26/2005 until: 05/12/2006)
Ing. Ladislav Porubec - predseda
Hurbanova 20
Martin
  (from: 01/07/2002 until: 09/01/2002)
Ing. Ladislav Porubec - predseda
Hurbanova 20
Martin
From: 12/10/2001 Until: 06/24/2003
  (from: 09/02/2002 until: 08/21/2003)
Ing. Ladislav Rehák - člen
Stanekova 21
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 12/19/1999)
Ing. Peter Struhár - člen
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur
  (from: 07/14/1997 until: 12/19/1999)
Ing. Ladislav Šebo - člen
Sv.Bystríka 4
Žilina
From: 06/24/2003
  (from: 08/22/2003 until: 08/25/2005)
Ing. Ladislav Šebo - člen
Sv.Bystríka 4
Žilina
From: 06/24/2003
  (from: 08/26/2005 until: 05/12/2006)
Olli-Matti Tahvanainen - predseda
Dechant- Heimbach- Strasse 51
Bonn D-53177
Nemecká spolková republika
From: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 01/15/2007)
Ing. Marián Majtán - člen
Juraja Fándlyho 2198/24
Žilina 010 01
From: 06/24/2003
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Ing. Ladislav Šebo - člen
Mojš 174
Žilina
From: 06/24/2003
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Olli-Matti Tahvanainen - predseda
Komenského 16/2738
Žilina
From: 04/11/2006
  (from: 01/16/2007 until: 06/29/2007)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/18/2006 until: 06/29/2007)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/02/2002 until: 05/17/2006)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne, pokiaľ právny predpis alebo tieto stanovy neustanovujú inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/07/2002 until: 09/01/2002)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/20/1999 until: 01/06/2002)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/14/1997 until: 12/19/1999)
Procuration: 
Ing. Karol Andreutti
Petrovského 5
Žilina
  (from: 06/18/2003 until: 08/25/2005)
Ing. Karol Andreutti
Petrovského 5
Žilina
From: 06/18/2003
  (from: 08/26/2005 until: 05/12/2006)
Ing. Karol Andreutti
Petrovského 5
Žilina
From: 06/18/2003 Until: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Mauro Antonietto Angeli
Jokitie 4c
Helsinki 007 80
Fínsko
From: 05/13/2006
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Ing. Dana Barčíková
Československej brigády 588
Strečno
  (from: 10/07/1997 until: 12/19/1999)
Ing.Dr. Ján Bendžala
Závodská cesta 3740/60
Žilina
  (from: 06/11/1998 until: 06/17/2003)
Ing. Ľubomír Kotulač
Petzvalova 69
Žilina
  (from: 06/18/2003 until: 08/25/2005)
Ing. Ľubomír Kotulač
Petzvalova 69
Žilina
Until: 06/10/2005
  (from: 08/26/2005 until: 08/25/2005)
Ing. Ľubomír Kubinec
Javorová 2
Žilina
  (from: 06/11/1998 until: 02/11/2003)
Ing. Marián Majtán
Trnavská 1
Žilina
  (from: 10/07/1997 until: 12/19/1999)
Ing. Ladislav Porubec
Hurbanova 20
Martin
  (from: 06/11/1998 until: 01/06/2002)
Ing. Bruno Sloboda
J. Kostku 2429/6
Malacky
  (from: 10/07/1997 until: 06/10/1998)
Ing. Ladislav Šebo
Sv. Bystríka 4
Žilina
  (from: 02/12/2003 until: 08/21/2003)
Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s ďaľším prokuristom alebo s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a menu pripoji prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 12/20/1999 until: 06/29/2007)
Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať aj prokuristi. Prokurista podpisuje za spoločnosť spolu s ďalším prokuristom. Podpisovanie za spoločnosť prokuristom sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a menu pripojí prokurista dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 10/07/1997 until: 12/19/1999)
Capital: 
1 829 220 000 Sk Paid up: 1 829 220 000 Sk
  (from: 03/28/2007 until: 06/29/2007)
2 279 220 000 Sk Paid up: 2 279 220 000 Sk
  (from: 09/02/2002 until: 03/27/2007)
2 279 220 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 09/01/2002)
1 423 920 000 Sk
  (from: 11/21/1997 until: 01/20/1998)
1 353 920 000 Sk
  (from: 10/07/1997 until: 11/20/1997)
1 020 000 Sk
  (from: 07/14/1997 until: 10/06/1997)
Shares: 
Number of shares: 102
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 06/29/2007)
Number of shares: 18282
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení čl. III ods. 7 stanov spoločnosti.
  (from: 03/28/2007 until: 06/29/2007)
Number of shares: 22782
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je obmedzená v zmysle ustanovení čl. III ods. 7 stanov spoločnosti.
  (from: 09/02/2002 until: 03/27/2007)
Number of shares: 22782
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/25/1999 until: 09/01/2002)
Number of shares: 102
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 08/24/1999)
Number of shares: 22782
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 08/24/1999)
Number of shares: 102
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/14/1997 until: 07/27/1998)
Number of shares: 22782
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/21/1998 until: 07/27/1998)
Number of shares: 14229
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/21/1997 until: 01/20/1998)
Number of shares: 13529
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/07/1997 until: 11/20/1997)
Stockholder: 
Tento Slovakia, a.s.
Celulózka 3494
Žilina 011 61
  (from: 03/28/2007 until: 06/29/2007)
Supervisory board: 
JUDr. Oliver Baláž - predseda
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 11/20/1997)
Ing. Dana Barčíková - člen
Československej brigády 588
Strečno
From: 02/21/2003 Until: 06/24/2003
  (from: 04/15/2003 until: 08/21/2003)
JUDr. Miroslav Bobák
32
Pichne
From: 06/14/2005
  (from: 08/26/2005 until: 05/12/2006)
JUDr. Miroslav Bobák
32
Pichne
From: 06/14/2005 Until: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
JUDr. Miroslav Bobák - člen
32
Pichne
From: 06/24/2003
  (from: 08/22/2003 until: 08/25/2005)
JUDr. Miroslav Bobák - člen
32
Pichne
From: 06/24/2003 Until: 06/03/2005
  (from: 08/26/2005 until: 08/25/2005)
Mgr. Miroslav Bobák - člen
32
Pichne
  (from: 07/28/1998 until: 12/19/1999)
Mgr. Miroslav Bobák - člen
32
Pichné
  (from: 07/14/1997 until: 11/20/1997)
Mgr. Miroslav Bobák - predseda
32
Pichne
  (from: 12/20/1999 until: 07/06/2000)
JUDr. Milan Chovanec
Na Podstráni 1283
Kysucké Nové Mesto
  (from: 11/10/2000 until: 12/13/2001)
Ing. Peter Jankovič - predseda
Jána Smreka 10
Bratislava
  (from: 01/07/2002 until: 09/01/2002)
Ing. Peter Jankovič
Jána Smreka 10
Bratislava
From: 06/14/2005
  (from: 08/26/2005 until: 05/12/2006)
Ing. Peter Jankovič
Jána Smreka 10
Bratislava
From: 06/14/2005 Until: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 05/12/2006)
Ing. Peter Jankovič - predseda
Jána Smreka 10
Bratislava
From: 07/26/2002
  (from: 09/02/2002 until: 08/25/2005)
Ing. Peter Jankovič - predseda
Jána Smreka 10
Bratislava
From: 07/26/2002 Until: 06/03/2005
  (from: 08/26/2005 until: 08/25/2005)
Pavol Kianička - člen
Nitrianska 4
Žilina
  (from: 11/21/1997 until: 09/01/2002)
Pavol Kianička - člen
Nám. Ľ. Fullu 1666/11
Žilina
From: 10/15/1997
  (from: 09/02/2002 until: 08/25/2005)
Pavol Kianička - člen
Nám. Ľ. Fullu 1666/11
Žilina
From: 10/15/1997 Until: 07/06/2005
  (from: 08/26/2005 until: 08/25/2005)
JUDr. Juraj Koval - člen
Komenského 3
Banská Bystrica
  (from: 12/14/2001 until: 09/01/2002)
JUDr. Juraj Koval - člen
Komenského 3
Banská Bystrica
From: 07/26/2002 Until: 02/21/2003
  (from: 09/02/2002 until: 04/14/2003)
Mgr. Miroslav Králik - člen
Kolískova 6
Bratislava
  (from: 07/14/1997 until: 07/27/1998)
Ing. Ján Porvazník, , CSc. - predseda
Stanekova 26
Bratislava
  (from: 11/21/1997 until: 12/19/1999)
Ing. Zora Urbanová - člen
Tatranska 8
Banská Bystrica
  (from: 12/20/1999 until: 11/09/2000)
Ján Štrenger
Minčolská 1782/1
Žilina
From: 07/06/2005
  (from: 08/26/2005 until: 06/29/2007)
Mikko Matias Helander
Metsästäjänkatu 44
Hyvinkää 058 30
Fínska republika
From: 04/11/2006 Until: 10/31/2006
  (from: 12/12/2006 until: 12/11/2006)
Petri Olavi Kansi
Juhanintie 5
Espoo 021 80
Fínska republika
From: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Antti Juhani Pokki
Vanhan- Mankkaan tie 4A1
Espoo 021 80
Fínska republika
From: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Lars Gunnar Warvne
Kalvögatan 5
Mariestad 542 31
Švédske kráľovstvo
From: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Dušan Žabka
9
Dolný Vadičov
From: 04/07/2006
  (from: 05/13/2006 until: 06/29/2007)
Mikko Matias Helander
Metsästäjänkatu 44
Hyvinkää 058 30
Fínska republika
From: 04/11/2006
  (from: 05/13/2006 until: 12/11/2006)
Hannu Kottonen
Mäntymäentie 35
Kauniainen 027 00
Fínska republika
From: 10/31/2006
  (from: 12/12/2006 until: 06/29/2007)
Mgr. Zbyňek Švabík - predseda
9. května 674
Klimkovice
Česká republika
  (from: 07/07/2000 until: 01/06/2002)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tento, a.s. konaného dňa 22. 06. 2007, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie s obchodnou spoločnosťou Tento Slovakia, a.s., so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 381 306 ku dňu 30. 06. 2007, ktorá sa týmto stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť Tento, a.s., so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 372 927 z obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 30. 06. 2007 VYMAZÁVA.
  (from: 06/30/2007)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2. 7. 1997 v zmysle § 154 a nasledujúce Obch. zákonníka, jednorazovo podľa § 172 Obchodného zákonníka a schválením stanov.
  (from: 07/14/1997 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 23. 9. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/07/1997 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15. 10. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/21/1997 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.11.1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/21/1998 until: 06/29/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.1.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/28/1998 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 21.11. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/07/1999 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 6.8.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/25/1999 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 7.12.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/20/1999 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 28.6. 2000 bola schválená zmena dozornej rady.
  (from: 07/07/2000 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/07/2002 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 26.7.2002 bola schválená zmena stanov. Spoločnosť vydala kmeňové akcie.
  (from: 09/02/2002 until: 06/29/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.11.2002 bol schválený dodatok č. 10 k stanovám.
  (from: 12/04/2002 until: 06/29/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/30/2007)
Legal successor: 
Tento Slovakia, a.s.
Celulózka 3494
Žilina 011 61
  (from: 06/30/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person