Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  803/S

Business name: 
Slovenská pošta, a.s.
  (from: 10/01/2004)
Registered seat: 
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99
  (from: 10/01/2004)
Identification number (IČO): 
36 631 124
  (from: 10/01/2004)
Date of entry: 
10/01/2004
  (from: 10/01/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/01/2004)
Objects of the company: 
výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
  (from: 10/01/2004)
výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
  (from: 10/01/2004)
vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
  (from: 10/01/2004)
vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
  (from: 10/01/2004)
archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok
  (from: 10/01/2004)
agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
  (from: 10/01/2004)
činnosť poštového múzea
  (from: 10/01/2004)
obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
  (from: 10/01/2004)
výkon poštovej ohlasovne a úložne
  (from: 10/01/2004)
tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
  (from: 10/01/2004)
projektová a konštrukčná činnosť
  (from: 10/01/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/01/2004)
poskytovanie softwaru
  (from: 10/01/2004)
hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
  (from: 10/01/2004)
prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
  (from: 10/01/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/01/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/01/2004)
údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel
  (from: 10/01/2004)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/01/2004)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 10/01/2004)
expedičná činnosť
  (from: 10/01/2004)
poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
  (from: 10/01/2004)
výroba, montáž a predaj pečiatok
  (from: 10/01/2004)
colný deklarant
  (from: 10/01/2004)
zmenárne
  (from: 10/01/2004)
prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
  (from: 10/01/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 10/01/2004)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/01/2004)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/01/2004)
sprostredkovanie služieb
  (from: 10/01/2004)
sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
  (from: 10/01/2004)
kopírovacie služby
  (from: 10/01/2004)
oprava, servis a predaj servisných schránok
  (from: 10/01/2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 10/01/2004)
prevádzkovanie vlastnej ochrany
  (from: 10/01/2004)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 10/01/2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/01/2004)
poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
  (from: 10/01/2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 10/01/2004)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (from: 10/01/2004)
poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
  (from: 10/01/2004)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 10/01/2004)
zasielateľstvo
  (from: 10/01/2004)
vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (from: 10/01/2004)
vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
  (from: 10/01/2004)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 12/03/2005)
zásielkový obchod
  (from: 12/03/2005)
ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky
  (from: 12/03/2005)
skladovanie a prekládka tovarov
  (from: 12/03/2005)
balenie a kompletizácia tovaru
  (from: 12/03/2005)
prevádzkovanie neverejného skladu
  (from: 12/03/2005)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 12/03/2005)
fotografické služby
  (from: 12/03/2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 12/03/2005)
prenájom reklamných plôch
  (from: 12/03/2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 12/03/2005)
spracovanie údajov
  (from: 12/03/2005)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií
  (from: 12/03/2005)
správa registratúry
  (from: 02/03/2006)
používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu
  (from: 05/27/2006)
výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu
  (from: 03/07/2009)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - viazaný finančný agent
  (from: 03/25/2022)
finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent
  (from: 05/13/2011)
finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent
  (from: 05/13/2011)
poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb
  (from: 06/28/2011)
prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta
  (from: 03/08/2012)
výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
  (from: 08/06/2014)
prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (from: 03/25/2022)
finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent
  (from: 05/13/2011 until: 03/24/2022)
sprostredkovanie poistenia - činnosť podriadeného sprostredkovateľa poistenia
  (from: 09/05/2008 until: 05/12/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/2004)
Mgr. Norbert Polievka , MA - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
From: 12/20/2018
  (from: 10/09/2019)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Družstevná 799/3
Banská Štiavnica 969 00
From: 12/01/2020
  (from: 12/18/2020)
Ing. Boris Katuščák - Member of the Board of Directors
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
From: 12/01/2020
  (from: 12/18/2020)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - Member of the Board of Directors
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
From: 12/01/2020
  (from: 12/18/2020)
Ing. Ľubomír Mindek - Vice-chairman of the Board of Directors
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
From: 12/01/2020
  (from: 01/15/2021)
Ing. Eva Šimková - Member of the Board of Directors
Planckova 1210/4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 06/10/2022
  (from: 06/07/2022)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
From: 10/10/2006
  (from: 10/21/2006 until: 04/03/2007)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
From: 10/10/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 04/04/2007 until: 04/03/2007)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
From: 02/01/2007
  (from: 04/04/2007 until: 10/29/2010)
RNDr. Karol Achimský - člen predstavenstva
Nanterská 1681/9
Žilina 010 08
From: 02/01/2007 Until: 10/14/2010
  (from: 10/30/2010 until: 10/29/2010)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
From: 05/25/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/22/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
From: 10/20/2012
  (from: 11/22/2012 until: 03/31/2016)
Ing. Peter Blaškovitš - člen predstavenstva
Červeňova 8
Bratislava 811 03
From: 10/20/2012 Until: 03/23/2016
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/04/2005)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 10/01/2004 Until: 09/22/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/04/2005)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 09/23/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/20/2006)
RNDr. Milan Cílek - člen predstavenstva
Nám. SNP 23
Bratislava 811 01
From: 09/23/2005 Until: 10/09/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
JUDr. Mária Čiripová
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
From: 04/23/2019
  (from: 05/14/2019 until: 11/07/2019)
JUDr. Mária Čiripová
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
From: 04/23/2019 Until: 10/23/2019
  (from: 11/08/2019 until: 11/07/2019)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
From: 10/13/2018
  (from: 10/20/2018 until: 05/13/2019)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava 831 01
From: 10/13/2018 Until: 04/17/2019
  (from: 05/14/2019 until: 05/13/2019)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/04/2019
  (from: 11/08/2019 until: 06/15/2020)
JUDr. Mária Čiripová - člen predstavenstva
Olivová 1754/3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/04/2019 Until: 06/04/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/04/2005)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
From: 10/01/2004 Until: 09/22/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/04/2005)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
From: 09/23/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/20/2006)
RNDr. Jaroslav Dobrotka - podpredseda predstavenstva
Úžiny 1
Bratislava 831 01
From: 09/23/2005 Until: 10/09/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 01
From: 10/20/2012
  (from: 11/22/2012 until: 03/31/2016)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 01
From: 10/20/2012 Until: 03/23/2016
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 06
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Tomáš Drucker - predseda predstavenstva
Uzbecká 16
Bratislava 821 06
From: 05/25/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/22/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Róbert Gálik , MBA - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Róbert Gálik , MBA - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 05/25/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/22/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Róbert Gálik , MBA - člen predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 10/20/2012
  (from: 11/22/2012 until: 07/27/2015)
Ing. Róbert Gálik , MBA - podpredseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 10/20/2012
  (from: 07/28/2015 until: 03/31/2016)
Ing. Róbert Gálik , MBA - podpredseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 10/20/2012 Until: 03/23/2016
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 3240/35
Bratislava 841 05
From: 04/20/2018
  (from: 05/19/2018 until: 07/19/2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 3240/35
Bratislava 841 05
From: 04/20/2018 Until: 07/13/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/19/2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 03/24/2016
  (from: 04/01/2016 until: 12/08/2017)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 03/24/2016 Until: 10/20/2017
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 10/21/2017
  (from: 12/09/2017 until: 05/18/2018)
Ing. Róbert Gálik , MBA - predseda predstavenstva
Hlaváčikova 35
Bratislava 841 05
From: 10/21/2017 Until: 04/19/2018
  (from: 05/19/2018 until: 05/18/2018)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
From: 06/13/2020
  (from: 06/23/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Elena Hegerová , PhD. - člen predstavenstva
Na Zábave 3139/9
Banská Bystrica 974 11
From: 06/13/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Mgr. Peter Helexa - podpredseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
From: 07/26/2014
  (from: 08/06/2014 until: 07/27/2015)
Mgr. Peter Helexa - podpredseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
From: 07/26/2014 Until: 07/09/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 03
From: 12/20/2018
  (from: 02/06/2019 until: 06/04/2020)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 03
From: 12/20/2018 Until: 05/31/2020
  (from: 06/05/2020 until: 06/04/2020)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
From: 07/14/2018
  (from: 07/20/2018 until: 02/05/2019)
Mgr. Peter Helexa - predseda predstavenstva
Štúrova 655/64
Marianka 900 33
From: 07/14/2018 Until: 12/19/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Ing. Marcela Hrdá - predseda predstavenstva
Za Štěpnicí 277
Řitka Praha západ 252 03
Česká republika
From: 03/30/2011
  (from: 04/06/2011 until: 06/04/2012)
Ing. Marcela Hrdá - predseda predstavenstva
Za Štěpnicí 277
Řitka Praha západ 252 03
Česká republika
From: 03/30/2011 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Rovníková 14
Bratislava 821 02
From: 10/10/2006
  (from: 10/21/2006 until: 04/03/2007)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Rovníková 14
Bratislava 821 02
From: 10/10/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 04/04/2007 until: 04/03/2007)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Rovníková 14
Bratislava 821 02
From: 02/01/2007
  (from: 04/04/2007 until: 06/29/2009)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/8
Bratislava- Karlova Ves 841 01
From: 02/01/2007
  (from: 06/30/2009 until: 07/29/2010)
Ing. Libor Chrást - predseda predstavenstva
Vincenta Hložníka 3542/8
Bratislava- Karlova Ves 841 01
From: 02/01/2007 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Inovecká 1991/1
Bratislava 811 01
From: 10/19/2016
  (from: 10/28/2016 until: 07/19/2018)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Inovecká 1991/1
Bratislava 811 01
From: 10/19/2016 Until: 06/30/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/19/2018)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
From: 03/24/2016
  (from: 04/01/2016 until: 10/27/2016)
Ing. Peter Kapusta - člen predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
From: 03/24/2016 Until: 10/18/2016
  (from: 10/28/2016 until: 10/27/2016)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
From: 05/25/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/22/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
From: 10/20/2012
  (from: 11/22/2012 until: 08/05/2014)
Ing. Peter Kapusta - podpredseda predstavenstva
Rezedova 26
Bratislava 821 01
From: 10/20/2012 Until: 07/25/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Boris Katuščák - člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
From: 06/13/2020
  (from: 06/23/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Boris Katuščák - člen predstavenstva
Štiavnické Bane 220
Štiavnické Bane 969 81
From: 06/13/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Jozef Kiss - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
From: 07/14/2018
  (from: 07/20/2018 until: 02/05/2019)
Jozef Kiss - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
From: 07/14/2018 Until: 12/19/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Bc. Jozef Kiss , MA - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
From: 12/20/2018
  (from: 02/06/2019 until: 10/08/2019)
Mgr. Jozef Kiss , MA - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
From: 12/20/2018
  (from: 10/09/2019 until: 06/22/2020)
Mgr. Jozef Kiss , MA - člen predstavenstva
Krásna 427/3
Rovinka 900 41
From: 12/20/2018 Until: 06/12/2020
  (from: 06/23/2020 until: 06/22/2020)
JUDr. Milan Kračún - člen predsatvenstva
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
From: 10/19/2016
  (from: 10/28/2016 until: 10/19/2018)
JUDr. Milan Kračún - člen predsatvenstva
Komenského 71
Banská Bystrica 974 01
From: 10/19/2016 Until: 10/12/2018
  (from: 10/20/2018 until: 10/19/2018)
JUDr. Milan Kračún - člen predstavenstva
Komenského 5299/71
Banská Bystrica 974 01
From: 07/28/2016
  (from: 08/04/2016 until: 10/27/2016)
JUDr. Milan Kračún - člen predstavenstva
Komenského 5299/71
Banská Bystrica 974 01
From: 07/28/2016 Until: 10/18/2016
  (from: 10/28/2016 until: 10/27/2016)
Ing. Mgr. Andrej Kramár - člen predstavenstva
Bujnákova 9
Bratislava 841 01
From: 10/15/2010
  (from: 10/30/2010 until: 11/15/2011)
Ing. Mgr. Andrej Kramár - člen predstavenstva
Bujnákova 9
Bratislava 841 01
From: 10/15/2010 Until: 10/17/2011
  (from: 11/16/2011 until: 11/15/2011)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
From: 07/01/2018
  (from: 07/20/2018 until: 02/05/2019)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
From: 07/01/2018 Until: 12/19/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
From: 12/20/2018
  (from: 02/06/2019 until: 06/22/2020)
René Kubiš - člen predstavenstva
Krátka 1B
Senec 903 01
From: 12/20/2018 Until: 06/12/2020
  (from: 06/23/2020 until: 06/22/2020)
Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
From: 05/25/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/22/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
From: 05/25/2012
  (from: 06/05/2012 until: 11/21/2012)
Ing. Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
From: 10/20/2012
  (from: 11/22/2012 until: 08/05/2014)
Ing. Michal Lieskovský - člen predstavenstva
Drieňová 11
Bratislava 821 03
From: 10/20/2012 Until: 07/25/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Družstevná 3
Banská Štiavnica 969 00
From: 06/01/2020
  (from: 06/05/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Martin Ľupták , PhD. - Chairman of the Board of Directors
Družstevná 3
Banská Štiavnica 969 00
From: 06/01/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Peter Marciš - člen predstavenstva
H. Meličkovej 1
Bratislava 841 05
From: 03/24/2016
  (from: 04/01/2016 until: 10/27/2016)
Ing. Peter Marciš - člen predstavenstva
H. Meličkovej 1
Bratislava 841 05
From: 03/24/2016 Until: 10/18/2016
  (from: 10/28/2016 until: 10/27/2016)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
From: 11/04/2016
  (from: 01/21/2017 until: 07/07/2017)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
From: 11/04/2016 Until: 06/08/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
From: 06/09/2017
  (from: 07/08/2017 until: 10/19/2018)
Miloslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
From: 06/09/2017 Until: 10/12/2018
  (from: 10/20/2018 until: 10/19/2018)
Miroslav Mészáros - člen predstavenstva
Geologická 36
Bratislava 821 06
From: 11/04/2016
  (from: 11/19/2016 until: 01/20/2017)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/04/2005)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
From: 10/01/2004 Until: 09/22/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/04/2005)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
From: 09/23/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/20/2006)
Ing. Eva Michalová - člen predstavenstva
Beniakova 4
Bratislava 841 05
From: 09/23/2005 Until: 10/09/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
JUDr. František Michvocík - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 07/26/2014
  (from: 08/06/2014 until: 07/19/2018)
JUDr. František Michvocík - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
From: 07/26/2014 Until: 07/13/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/19/2018)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava 851 01
From: 04/18/2019
  (from: 05/14/2019 until: 06/15/2020)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava 851 01
From: 04/18/2019 Until: 06/04/2020
  (from: 06/16/2020 until: 06/15/2020)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 10/13/2018
  (from: 10/20/2018 until: 05/13/2019)
Ing. Andrej Mikuš - člen predstavenstva
Hálova 1057/18
Bratislava - Petržalka 851 01
From: 10/13/2018 Until: 04/17/2019
  (from: 05/14/2019 until: 05/13/2019)
Ing. Ľubomír Mindek - člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
From: 07/01/2020
  (from: 07/08/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Ľubomír Mindek - člen predstavenstva
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
From: 07/01/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 12/18/2020 until: 12/17/2020)
Ing. Ľubomír Mindek - Member of the Board of Directors
Javorová 5736/38
Pezinok 902 01
From: 12/01/2020
  (from: 12/18/2020 until: 01/14/2021)
Ing. Gabriela Ondrušová - člen predstavenstva
Rosná 2227/13
Senec 903 01
From: 10/15/2010
  (from: 10/30/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Gabriela Ondrušová - člen predstavenstva
Rosná 2227/13
Senec 903 01
From: 10/15/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
From: 03/24/2016
  (from: 04/01/2016 until: 10/27/2016)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
From: 03/24/2016 Until: 10/18/2016
  (from: 10/28/2016 until: 10/27/2016)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
From: 10/19/2016
  (from: 10/28/2016 until: 07/19/2018)
Ing. Ivana Piňosová - podpredseda predstavenstva
29. augusta 15
Bratislava 811 09
From: 10/19/2016 Until: 07/13/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/19/2018)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
From: 02/01/2007
  (from: 04/04/2007 until: 10/29/2010)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
From: 02/01/2007 Until: 10/14/2010
  (from: 10/30/2010 until: 10/29/2010)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
From: 10/10/2006
  (from: 10/21/2006 until: 04/03/2007)
Ing. Miroslav Podhora - člen predstavenstva
Vlčanská 2
Šaľa 927 01
From: 10/10/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 04/04/2007 until: 04/03/2007)
Norbert Polievka - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
From: 07/14/2018
  (from: 07/20/2018 until: 02/05/2019)
Norbert Polievka - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
From: 07/14/2018 Until: 12/19/2018
  (from: 02/06/2019 until: 02/05/2019)
Bc. Norbert Polievka - člen predstavenstva
Tajov 327
Tajov 976 34
From: 12/20/2018
  (from: 02/06/2019 until: 10/08/2019)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 10/17/2006
  (from: 10/21/2006 until: 04/03/2007)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 10/17/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 04/04/2007 until: 04/03/2007)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 02/01/2007
  (from: 04/04/2007 until: 10/29/2010)
Ing. Ján Ptačin - podpredseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 02/01/2007 Until: 10/14/2010
  (from: 10/30/2010 until: 10/29/2010)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/04/2005)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 10/01/2004 Until: 09/22/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/04/2005)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 09/23/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/20/2006)
Ing. Ján Ptačin - predseda predstavenstva
Klin 126
Klin 029 41
From: 09/23/2005 Until: 10/09/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
From: 07/10/2015
  (from: 07/28/2015 until: 01/19/2016)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
From: 07/10/2015 Until: 12/17/2015
  (from: 01/20/2016 until: 01/19/2016)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
From: 12/18/2015
  (from: 01/20/2016 until: 03/31/2016)
JUDr. Ing. Jozef Ráž - člen predstavenstva
Medená 5
Bratislava 811 02
From: 12/18/2015 Until: 03/23/2016
  (from: 04/01/2016 until: 03/31/2016)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 10/04/2005)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
From: 10/01/2004 Until: 09/22/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/04/2005)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
From: 09/23/2005
  (from: 10/05/2005 until: 10/20/2006)
Prof. Ing. Ján Rudy , PhD. - člen predstavenstva
Haburská 45
Bratislava 821 01
From: 09/23/2005 Until: 10/09/2006
  (from: 10/21/2006 until: 10/20/2006)
Ing. Robert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
From: 10/17/2006
  (from: 10/21/2006 until: 04/03/2007)
Ing. Robert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
From: 10/17/2006 Until: 01/31/2007
  (from: 04/04/2007 until: 04/03/2007)
Ing. Róbert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
From: 02/01/2007
  (from: 04/04/2007 until: 10/29/2010)
Ing. Róbert Sedlák - člen predstavenstva
Štefánikova 5
Bratislava 811 06
From: 02/01/2007 Until: 10/14/2010
  (from: 10/30/2010 until: 10/29/2010)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
From: 11/04/2016
  (from: 11/19/2016 until: 07/07/2017)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
From: 11/04/2016 Until: 06/08/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Ing. Arch. Kamil Špendla - člen predstavenstva
Germánska 18
Šaľa - Veča 927 03
From: 10/15/2010
  (from: 10/30/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Arch. Kamil Špendla - člen predstavenstva
Germánska 18
Šaľa - Veča 927 03
From: 10/15/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda predstavenstva
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
From: 10/15/2010
  (from: 10/30/2010 until: 04/05/2011)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda predstavenstva
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
From: 10/15/2010 Until: 03/29/2011
  (from: 04/06/2011 until: 04/05/2011)
Ing. Rita Tornyaiová - podpredseda predstavenstva
Robotnícka 42
Senec 903 01
From: 10/15/2010
  (from: 10/30/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Rita Tornyaiová - podpredseda predstavenstva
Robotnícka 42
Senec 903 01
From: 10/15/2010 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Milan Toth - člen predstavenstva
Jiráskova 71
Prešov 080 05
From: 12/12/2011
  (from: 01/06/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Milan Toth - člen predstavenstva
Jiráskova 71
Prešov 080 05
From: 12/12/2011 Until: 05/24/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
From: 06/09/2017 Until: 06/09/2022
  (from: 06/07/2022 until: 06/06/2022)
Ing. Eva Šimková - člen predstavenstva
Planckova 1210/4
Bratislava 851 01
From: 06/09/2017
  (from: 07/08/2017 until: 06/06/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva konajú v mene spoločnosti spoločne podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/25/2020)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/13/2011 until: 08/24/2020)
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/03/2005 until: 05/12/2011)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 10/01/2004 until: 12/02/2005)
Capital: 
214 300 464 EUR Paid up: 214 300 464 EUR
  (from: 02/03/2009)
6 456 000 000 Sk Paid up: 6 456 000 000 Sk
  (from: 10/01/2004 until: 02/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 6456
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/03/2009)
Number of shares: 6456
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/01/2004 until: 02/02/2009)
Stockholder: 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 04/07/2022)
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava 811 06
  (from: 09/20/2018 until: 04/06/2022)
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Námestie Slobody 6
Bratislava 811 06
  (from: 10/01/2004 until: 09/19/2018)
Supervisory board: 
JUDr. Peter Pandy
Ibrányiho 1253/55
Kráľovský Chlmec 077 01
From: 09/20/2017
  (from: 10/04/2017)
Ing. Peter Valíček
Slamkova ulica 1859/17A
Mojmírovce 951 15
From: 10/12/2018
  (from: 10/20/2018)
JUDr. Miroslava Mužíková
Nábrežná 1936/9
Slovenský Grob 900 26
From: 12/27/2018
  (from: 01/19/2019)
Ing. Agáta Gajdošíková
Bernolákova 1515/18
Šaľa 927 05
From: 11/27/2020
  (from: 12/04/2020)
Ing. Danka Trávniková - člen dozornej rady
Jaseňová 4
Žilina 010 07
From: 11/27/2020
  (from: 12/04/2020)
Ing. Edita Angyalová - člen dozornej rady
Segnerova 5
Bratislava 841 04
From: 06/01/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/17/2013)
Ing. Edita Angyalová - člen dozornej rady
Segnerova 5
Bratislava 841 04
From: 06/01/2012 Until: 09/02/2013
  (from: 12/18/2013 until: 12/17/2013)
Ing. Libuša Baranová
Tupého 23/A
Bratislava 831 01
From: 03/11/2008
  (from: 03/26/2008 until: 12/02/2010)
Ing. Libuša Baranová
Tupého 23/A
Bratislava 831 01
From: 03/11/2008 Until: 10/10/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Mgr.Ing. Peter Bobula - predseda dozornej rady
Urmince 59
Urmince 956 02
From: 10/11/2010
  (from: 12/03/2010 until: 04/14/2011)
Mgr.Ing. Peter Bobula - predseda dozornej rady
Urmince 59
Urmince 956 02
From: 10/11/2010 Until: 03/31/2011
  (from: 04/15/2011 until: 04/14/2011)
Ing. Martin Čatloš - predseda dozornej rady
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 06/01/2012
  (from: 06/05/2012 until: 10/03/2017)
Ing. Martin Čatloš - predseda dozornej rady
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 06/01/2012 Until: 06/01/2017
  (from: 10/04/2017 until: 10/03/2017)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 11/09/2006)
Ing. Jozef Gajdoš
Dunajská 10
Nitra 949 11
From: 10/01/2004 Until: 10/24/2006
  (from: 11/10/2006 until: 11/09/2006)
Ing. Agáta Gajdošíková
Fr. Kráľa 4
Šaľa 5 927 05
From: 11/26/2015
  (from: 12/31/2015 until: 12/03/2020)
Ing. Agáta Gajdošíková
Fr. Kráľa 4
Šaľa 5 927 05
From: 11/26/2015 Until: 11/26/2020
  (from: 12/04/2020 until: 12/03/2020)
JUDr. Juraj Hatvany - predseda dozornej rady
Kráľová pri Senci 671
Kráľová pri Senci 900 50
From: 10/25/2006
  (from: 11/10/2006 until: 12/02/2010)
JUDr. Juraj Hatvany - predseda dozornej rady
Kráľová pri Senci 671
Kráľová pri Senci 900 50
From: 10/25/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Ing. Vladislav Hečko - člen dozornej rady
Ľubovníková 67
Bratislava 841 07
From: 11/16/2010
  (from: 12/03/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Vladislav Hečko - člen dozornej rady
Ľubovníková 67
Bratislava 841 07
From: 11/16/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
RNDr. Jozef Hodermarský
Hany Meličkovej 15A
Bratislava 841 05
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 11/09/2006)
RNDr. Jozef Hodermarský
Hany Meličkovej 15A
Bratislava 841 05
From: 10/01/2004 Until: 10/24/2006
  (from: 11/10/2006 until: 11/09/2006)
Ing. Milena Hušťáková
Kpt. Nálepku 1199/3
Košice - Staré mesto 040 01
From: 10/12/2018
  (from: 10/20/2018 until: 01/18/2019)
Ing. Milena Hušťáková
Kpt. Nálepku 1199/3
Košice - Staré mesto 040 01
From: 10/12/2018 Until: 11/23/2018
  (from: 01/19/2019 until: 01/18/2019)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 11/09/2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová
Kuzmányho 12
Brezno 977 01
From: 10/01/2004 Until: 10/24/2006
  (from: 11/10/2006 until: 11/09/2006)
Ing. Branislav Kušík - člen dozornej rady
Riazanská 67
Bratislava 831 02
From: 06/01/2012
  (from: 06/05/2012 until: 10/03/2017)
Ing. Branislav Kušík - člen dozornej rady
Riazanská 67
Bratislava 831 02
From: 06/01/2012 Until: 06/01/2017
  (from: 10/04/2017 until: 10/03/2017)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 2
Košice 040 12
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 02/02/2006)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
From: 10/01/2004
  (from: 02/03/2006 until: 09/30/2009)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
From: 10/01/2004 Until: 09/30/2009
  (from: 10/01/2009 until: 09/30/2009)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
From: 10/01/2009
  (from: 10/01/2009 until: 12/30/2015)
JUDr. Marta Kužnárová
ul. Sputníkova 3
Košice 040 12
From: 10/01/2009 Until: 11/25/2015
  (from: 12/31/2015 until: 12/30/2015)
Zoltán Lajos - člen dozornej rady
Kultúrna 3
Bratislava 821 04
From: 11/16/2010
  (from: 12/03/2010 until: 06/04/2012)
Zoltán Lajos - člen dozornej rady
Kultúrna 3
Bratislava 821 04
From: 11/16/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Žofia Lehotská
Jesenského 2
Senec 903 01
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2009)
Žofia Lehotská
Jesenského 2
Senec 903 01
From: 10/01/2004 Until: 03/30/2009
  (from: 10/01/2009 until: 09/30/2009)
Žofia Lehotská
Lichnerova 41
Senec 903 01
From: 10/01/2009
  (from: 10/01/2009 until: 12/30/2015)
Žofia Lehotská
Lichnerova 41
Senec 903 01
From: 10/01/2009 Until: 11/25/2015
  (from: 12/31/2015 until: 12/30/2015)
Bc. Andrej Maas - člen dozornej rady
Rovniankova 1689/20
Bratislava 851 02
From: 10/25/2006
  (from: 02/01/2007 until: 12/02/2010)
Bc. Andrej Maas - člen dozornej rady
Rovniankova 1689/20
Bratislava 851 02
From: 10/25/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Bc. Andrej Maasa - člen dozornej rady
Rovniankova 1689/20
Bratislava 851 02
From: 10/25/2006
  (from: 11/10/2006 until: 01/31/2007)
doc. Ing. Viera Marková , PhD.
Moskovská 29
Banská Bystrica 974 01
From: 10/01/2004
  (from: 10/01/2004 until: 02/02/2006)
Prof. Ing. Viera Marková , PhD.
Moskovská 29
Banská Bystrica 974 01
From: 10/01/2004
  (from: 02/03/2006 until: 11/09/2006)
Prof. Ing. Viera Marková , PhD.
Moskovská 29
Banská Bystrica 974 01
From: 10/01/2004 Until: 10/24/2006
  (from: 11/10/2006 until: 11/09/2006)
JUDr.Ing. Miloš Ronec - člen dozornej rady
C2 81/25
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 10/11/2010
  (from: 12/03/2010 until: 06/04/2012)
JUDr.Ing. Miloš Ronec - člen dozornej rady
C2 81/25
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 10/11/2010 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Vladimír Sloboda - člen dozornej rady
Vietnamská 42
Bratislava 821 04
From: 10/11/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/10/2010)
Ing. Vladimír Sloboda - člen dozornej rady
Vietnamská 42
Bratislava 821 04
From: 10/11/2010 Until: 10/18/2010
  (from: 12/11/2010 until: 12/10/2010)
Mgr. Kornélia Šrámková - člen dozornej rady
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
From: 09/03/2013
  (from: 12/18/2013 until: 10/19/2018)
Mgr. Kornélia Šrámková - člen dozornej rady
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
From: 09/03/2013 Until: 09/03/2018
  (from: 10/20/2018 until: 10/19/2018)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda dozornej rady
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
From: 04/01/2011
  (from: 04/15/2011 until: 06/04/2012)
Ing. Paulína Štefaničová - predseda dozornej rady
Sabinovská 31
Veľký Šariš 082 01
From: 04/01/2011 Until: 05/31/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Jozef Tomaník - člen dozornej rady
Bernolákova 6032/11
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
From: 10/25/2006
  (from: 11/10/2006 until: 12/02/2010)
Ing. Jozef Tomaník - člen dozornej rady
Bernolákova 6032/11
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
From: 10/25/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/02/2010)
Ing. Danka Trávniková
Jaseňová 4
Žilina 010 07
From: 11/26/2015
  (from: 12/31/2015 until: 12/03/2020)
Ing. Danka Trávniková
Jaseňová 4
Žilina 010 07
From: 11/26/2015 Until: 11/26/2020
  (from: 12/04/2020 until: 12/03/2020)
Ing. Mgr. Radomír Vereš - člen dozornej rady
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica 974 01
From: 10/25/2006
  (from: 11/10/2006 until: 03/25/2008)
Ing. Mgr. Radomír Vereš - člen dozornej rady
Nad Plážou 4489/22
Banská Bystrica 974 01
From: 10/25/2006 Until: 03/10/2008
  (from: 03/26/2008 until: 03/25/2008)
JUDr. Andrea Vitkóová - člen dozornej rady
Hlavná 31/A
Štúrovo 943 01
From: 10/11/2010
  (from: 12/03/2010 until: 12/10/2010)
JUDr. Andrea Vitkóová - člen dozornej rady
Hlavná 31/A
Štúrovo 943 01
From: 10/11/2010 Until: 11/15/2010
  (from: 12/11/2010 until: 12/10/2010)
Ing. Viktor Anna
Lipovník 262
Lipovník 049 42
From: 10/12/2018 Until: 01/13/2022
  (from: 02/09/2022 until: 02/08/2022)
Ing. Viktor Anna
Lipovník 262
Lipovník 049 42
From: 10/12/2018
  (from: 10/20/2018 until: 02/08/2022)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person