Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11123/B

Business name: 
AXE FIN s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/21/2005 until: 11/29/2011)
Registered seat: 
Kráľovské údolie 20
Bratislava 811 02
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
Identification number (IČO): 
35 691 760
  (from: 05/28/1996)
Date of entry: 
05/28/1996
  (from: 05/28/1996)
Person dissolved from: 
22.11.2011
  (from: 11/30/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku
  (from: 11/30/2011)
Date of deletion: 
11/30/2011
  (from: 11/30/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/30/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2004
  (from: 01/21/2005)
 Liquidators:
Ing. Michal Samuel
Staré záhrady 7
Bratislava 811 04
From: 12/31/2004 Until: 11/30/2011
  (from: 01/21/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/21/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/53/2011 zo dňa 27.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2011, súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi AXE FIN, s .r.o. v likvidácii, so sídlom Kráľovské údolie č. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 760 pre nedostatok majetku, zapísaný v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 11123/B. Obchodná spoločnosť AXE FIN, s r.o., Kráľovské údolie č. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 760, zapísaná v odd. Sro vl. č. 11123/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 11/30/2011)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person