Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11123/B

Business name: 
AXE FIN s.r.o. v likvidácii
  (from: 01/21/2005 until: 11/29/2011)
AXE FIN s.r.o.
  (from: 05/28/1996 until: 01/20/2005)
Registered seat: 
Kráľovské údolie 20
Bratislava 811 02
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
Zátišie 10
Bratislava 831 03
  (from: 07/16/1996 until: 03/30/1998)
Fialkové údolie 53
Bratislava 811 01
  (from: 05/28/1996 until: 07/15/1996)
Identification number (IČO): 
35 691 760
  (from: 05/28/1996)
Date of entry: 
05/28/1996
  (from: 05/28/1996)
Person dissolved from: 
22.11.2011
  (from: 11/30/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku
  (from: 11/30/2011)
Date of deletion: 
11/30/2011
  (from: 11/30/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/30/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/28/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/28/1996 until: 11/29/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 05/28/1996 until: 11/29/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/28/1996 until: 11/29/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
sekretárske služby
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
vydavateľské činnosti
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
usporadúvanie spoločenských podujatí, výstav, kongresov, vzdelávacích kurzov
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
Partners: 
Ing. Vladimír Fabok
Wolkrova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/16/1996 until: 03/30/1998)
JUDr. Peter Zelenay
Hrobákova 13
Bratislava 851 02
Slovak Republic
  (from: 05/28/1996 until: 07/15/1996)
Ing. Milan Straka
Ružová dolina 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
Contribution of each member: 
JUDr. Peter Zelenay
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/28/1996 until: 07/15/1996)
Ing. Vladimír Fabok
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/16/1996 until: 03/30/1998)
Ing. Milan Straka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/28/1996 until: 11/29/2011)
Ing. Vladimír Fabok
Wolkrova 23
Bratislava
  (from: 07/16/1996 until: 04/24/2002)
JUDr. Peter Zelenay
Hrobákova 13
Bratislava 851 02
  (from: 05/28/1996 until: 07/15/1996)
Ing. Milan Straka
Ružová dolina 12
Bratislava 821 08
From: 02/19/2002
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje konateľ. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa samostatne podpíše konateľ spoločnosti.
  (from: 05/28/1996 until: 11/29/2011)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
100 000 Sk
  (from: 05/28/1996 until: 03/30/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2004
  (from: 01/21/2005)
 Liquidators:
Ing. Michal Samuel
Staré záhrady 7
Bratislava 811 04
From: 12/31/2004 Until: 11/30/2011
  (from: 01/21/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/21/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 3K/53/2011 zo dňa 27.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.11.2011, súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi AXE FIN, s .r.o. v likvidácii, so sídlom Kráľovské údolie č. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 760 pre nedostatok majetku, zapísaný v obchodnom registri v oddieli Sro, vo vložke 11123/B. Obchodná spoločnosť AXE FIN, s r.o., Kráľovské údolie č. 20, 811 02 Bratislava, IČO: 35 691 760, zapísaná v odd. Sro vl. č. 11123/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 11/30/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 13/96, Nz 12/96 napísanej dňa 18.1.1996 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18059
  (from: 05/28/1996 until: 11/29/2011)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 28.6.1996 pod č. N 204/96, Nz 197/96. Stary spis: S.r.o. 18059
  (from: 07/16/1996 until: 11/29/2011)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.3.1998 pod č. N 83/98, Nz 80/98 ktorou sa spoločnosť prispôsobila Z.č. 11/1998 Z.z. Stary spis: S.r.o. 18059
  (from: 03/31/1998 until: 11/29/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 19.2.2002, na ktorom bola schválená zmena konateľov a spoločenskej zmluvy. Funkcia konateľa Ing. Vladimíra Faboka zaniká dňom 19.2.2002. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 208/02 napísanej dňa 22.2.2002 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 04/25/2002 until: 11/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 29.12.2004, ktorým bolo rozhodnuté o vstupe do likvidácie.
  (from: 01/21/2005 until: 11/29/2011)
Date of updating data in databases:  12/08/2023
Date of extract :  12/11/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person