Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11978/V

Business name: 
MAIA s.r.o.
  (from: 11/03/2000)
Registered seat: 
Garbiarska 5
Košice 040 01
  (from: 08/06/2004)
Hlinkova 13
Košice 040 01
  (from: 03/01/2001 until: 08/05/2004)
Topasová 27
Košice 040 11
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Identification number (IČO): 
36 201 928
  (from: 11/03/2000)
Date of entry: 
11/03/2000
  (from: 11/03/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/2000)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v sortimente: potraviny, nápoje, textil, odevy, výrobky z kože vrátane obuvi, drevo, nábytok, papier, knihy, časopisy, stavebný a hutný materiál
  (from: 11/03/2000)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (from: 11/03/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 11/03/2000)
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 02/04/2002)
Partners: 
Monika Franková
Matejovce 139
Matejovce nad Hornádom 053 21
Slovak Republic
  (from: 08/06/2004)
Ing. Dana Miklošová
Hlinkova 13
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 08/06/2004)
Mária Sedláková
Topásová 27
Košice 040 11
Slovak Republic
  (from: 08/06/2004)
Monika Franková
139
Matejovce
Slovak Republic
  (from: 03/01/2001 until: 08/05/2004)
Monika Franková
139
Matejovce
Slovak Republic
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Ing. Dana Miklošová
Hlinkova 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/01/2001 until: 08/05/2004)
Ing. Dana Miklošová
Hlinkova 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Mária Sedláková
Topasová 27
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Contribution of each member: 
Monika Franková
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 08/06/2004)
Ing. Dana Miklošová
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 08/06/2004)
Mária Sedláková
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 08/06/2004)
Mária Sedláková
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Monika Franková
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Ing. Dana Miklošová
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Monika Franková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 08/05/2004)
Ing. Dana Miklošová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 08/05/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/03/2000)
Ing. Martin Mikloš
Hlinkova 13
Košice
  (from: 05/20/2022)
Ambróz Franko
139
Matejovce
  (from: 03/01/2001)
Monika Franková
139
Matejovce
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Ing. Dana Miklošová
Hlinkova 13
Košice
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Mária Sedláková
Topasová 27
Košice
  (from: 11/03/2000 until: 02/28/2001)
Ing. Martin Mikloš
Hlinkova 13
Košice
  (from: 03/01/2001 until: 05/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/03/2000)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/03/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/21/2008
  (from: 05/06/2021)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/21/2008
  (from: 04/27/2010 until: 05/05/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Marek Radačovský
Žriedlová 3
Košice 040 01
From: 11/19/2020
  (from: 05/06/2021)
JUDr. Roman Zajac
Letná 80
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/06/2008
  (from: 04/27/2010 until: 05/05/2021)
JUDr. Roman Zajac
Letná 80
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/06/2008 Until: 10/21/2020
  (from: 05/06/2021 until: 05/05/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.2000 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 11/03/2000)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.1.2001.
  (from: 03/01/2001)
Okresný súd Košice I, uznesením č.k. 31K/21/2008-39 zo dňa 15.8.2008, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka MAIA s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice, IČO: 36 201 928. Ustanovil správcu podstaty: JUDr. Roman Zajac, Letná č. 80, 052 01 Spišská Nová Ves.
  (from: 04/27/2010)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/21/2008-542 zo dňa 14.10.2020 odvolal správcu podstaty JUDr. Romana Zajaca, zn. správcu S895 a uznesením sp. zn. 31K/21/2008-558 zo dňa 11.11.2020 ustanovil nového správcu podstaty JUDr. Mareka Radačovského, zn. správcu S832.
  (from: 05/06/2021)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person