Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15055/S

Business name: 
Kremnica GOLD, s.r.o.
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Registered seat: 
Banská cesta 27
Kremnica 967 01
  (from: 12/18/2012 until: 04/25/2014)
Horná 32
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/04/2008 until: 12/17/2012)
Identification number (IČO): 
36 019 798
  (from: 07/04/2008)
Date of entry: 
04/10/1997
  (from: 07/04/2008)
Person dissolved from: 
31.3.2014
  (from: 04/26/2014)
Date of deletion: 
04/26/2014
  (from: 04/26/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/26/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/04/2008)
Objects of the company: 
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu
  (from: 03/14/2013 until: 04/25/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Partners: 
Tournigan Energy Ltd.
Suite 1700, Park Place, 666 Burrard street
Vancouver V6C 2X8
Britisch Columbia, Kanada
  (from: 07/04/2008 until: 04/06/2010)
ORTAC RESOURCES PLC
Fifth Floor, Carmelite, 50 Victoria Embankment
Blackfriars, Londýn EC4Y 0LS
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 04/07/2010 until: 04/25/2014)
Contribution of each member: 
Tournigan Energy Ltd.
Amount of investment: 131 340 000 Sk Paid up: 131 340 000 Sk
  (from: 07/04/2008 until: 03/06/2009)
Tournigan Energy Ltd.
Amount of investment: 4 359 689,3 EUR Paid up: 4 359 689,3 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 04/06/2010)
ORTAC RESOURCES PLC
Amount of investment: 4 359 689,3 EUR Paid up: 4 359 689,3 EUR
  (from: 04/07/2010 until: 04/25/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Ing. Boris Bartalský , PhD.
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008 until: 04/06/2010)
Ing. Boris Bartalský , PhD.
Šoltésovej 25
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/04/2008 Until: 03/10/2010
  (from: 04/07/2010 until: 04/06/2010)
JUDr. Peter Kočička
Murgašova 8
Banská Bystrica 974 01
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008 until: 12/17/2012)
JUDr. Peter Kočička
Murgašova 8
Banská Bystrica 974 01
From: 07/04/2008 Until: 11/12/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Doris Aileen Meyer
1893 Ocean Surf Place
Surrey V4A9P1
British Columbia, Kanada
From: 01/30/2009
  (from: 03/07/2009 until: 04/06/2010)
Doris Aileen Meyer
1893 Ocean Surf Place
Surrey V4A9P1
British Columbia, Kanada
From: 01/30/2009 Until: 03/10/2010
  (from: 04/07/2010 until: 04/06/2010)
RNDr. Juraj Tözsér , CSc.
Ševčenkova 13
Bratislava 851 01
From: 03/10/2010
  (from: 04/07/2010 until: 12/17/2012)
RNDr. Juraj Tözsér , CSc.
Ševčenkova 13
Bratislava 851 01
From: 03/10/2010 Until: 11/12/2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Anthony David Nettleton Balme
Nicholas Farm, Wield
Alresford, Hampshire SO24 9RX
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 03/10/2010
  (from: 04/07/2010 until: 04/25/2014)
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 03/10/2010
  (from: 04/07/2010 until: 04/25/2014)
Vassilios Carellas
Old Farmhouse Drive 1
Oxshott, Surrey KT22 0EY
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
From: 11/12/2012
  (from: 12/18/2012 until: 04/25/2014)
Viktor Pomichal
Gagarinova 2
Senec 903 01
From: 11/12/2012
  (from: 12/18/2012 until: 04/25/2014)
Hugo Peter Green
Klemensova 13
Bratislava 811 09
From: 11/12/2012
  (from: 12/18/2012 until: 04/25/2014)
Dorian Loney Nicol
1590 Little Raven street, #602
Denver 802 02
Colorado, Spojené štáty americké
From: 08/29/2008
  (from: 10/02/2008 until: 04/06/2010)
Dorian Loney Nicol
1590 Little Raven street, #602
Denver 802 02
Colorado, Spojené štáty americké
From: 08/29/2008 Until: 03/10/2010
  (from: 04/07/2010 until: 04/06/2010)
Johannes Hans Retterath
2326 West 34 Avenue
Vancouver V6M 1G7
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008 Until: 01/30/2009
  (from: 03/07/2009 until: 03/06/2009)
Johannes Hans Retterath
2326 West 34 Avenue
Vancouver V6M 1G7
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008 until: 03/06/2009)
James Anthony David Walchuck
Suite 2601, 717 Jervis Street
Vancouver V6E 4L5
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008 Until: 08/29/2008
  (from: 10/02/2008 until: 10/01/2008)
James Anthony David Walchuck
Suite 2601, 717 Jervis Street
Vancouver V6E 4L5
Britisch Columbia, Kanada
From: 07/04/2008
  (from: 07/04/2008 until: 10/01/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne ak nejde o prípad kedy konajú traja konatelia spoločne. V mene spoločnosti konajú traja konatelia spoločne v prípade ak ide o úkony, ktorých dopad na spoločnosť prevyšuje sumu 10.000,- Eur v jednotlivom prípade a/alebo ktorých výsledkom je uzatvorenie zmluvy s treťou osobou s výpovednou lehotou dlhšou ako tri mesiace alebo jej zmenách s výnimkou zmlúv o dodávke elektrickej energie a plynu a/alebo poistných zmlúv uzatvorených na kratšie obdobie ako pätnásť mesiacov a/alebo v prípade, že nie je možné hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Podpisovanie sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci konateľ svoj podpis.
  (from: 12/18/2012 until: 04/25/2014)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja konatelia spoločne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k označeniu obchodného mena spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/07/2010 until: 12/17/2012)
V mene spoločnosti konajú najmenej traja konatelia spoločne. V mene spoločnosti konateľ podpisuje tak, že k označeniu obchodného mena spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/04/2008 until: 04/06/2010)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Kremnica GOLD, s.r.o. - odštepný závod Kremnica
  (from: 07/04/2008 until: 12/17/2012)
Registered seat: 
Banská cesta 803/27
Kremnica 967 01
  (from: 07/04/2008 until: 12/17/2012)
Head: 
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 4.7.2008
  (from: 07/04/2008 until: 12/17/2012)
Ing. Dušan Roob
Veternícka 150/28
Kremnica 967 01
From: 4.7.2008 Until: 12.11.2012
  (from: 12/18/2012 until: 12/17/2012)
Scope of business activity: 
totožný s predmetom podnikania spoločnosti
  (from: 07/04/2008 until: 12/17/2012)
 
 
Capital: 
4 359 689,3 EUR Paid up: 4 359 689,3 EUR
  (from: 03/07/2009 until: 04/25/2014)
131 340 000 Sk Paid up: 131 340 000 Sk
  (from: 07/04/2008 until: 03/06/2009)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.2.1997 v zmysle ust. § 154 a §§ 172, 175 Obch. zák. jednorázovo a pripojením stanov Stary spis: Sa 1193
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia zo dňa 15.10.1997.
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.1999 bola schválená zmena stanov v súlade so zák. č. 127/99 Z.z.
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.11.2000 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti Kremnica GOLD, a.s. so sídlom Banská Bystrica, Horná 51 so spoločnosťou ARGOSY SLOVAKIA s.r.o. IČO: 31639780, so sídlom Banská Bystrica, Horná 51.
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
. Valné zhromaždenie dňa 20. 12. 2002 prijalo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 07/04/2008 until: 04/25/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/26/2014)
Legal successor: 
ORTAC, s.r.o.
Banská cesta 27
Kremnica 967 01
  (from: 04/26/2014)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person