Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  11/N

Business name: 
SONEZ Slovenské opravovne a.s.
  (from: 04/27/1992 until: 06/09/2009)
Registered seat: 
Komárňanská cesta č. 11
Nové Zámky 940 31
  (from: 04/27/1992 until: 06/09/2009)
Identification number (IČO): 
31 412 301
  (from: 04/27/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/27/1992)
Date of deletion: 
06/10/2009
  (from: 06/10/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/10/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/27/1992)
Objects of the company: 
vykonávať opravy, výrobu skupín a podskupín cestných motorových vozidiel
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
vykonávať generálne, bežné, záručné opravy, údržbu a servis cestných vozidiel pre motorovú dopravu /vrátane prípojných vozidiel/ a opravy ich hlavných skupín
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečovať výrobu a renováciu náhradných dielcov, opravu špeciálnych nadstavieb cestných motorových vozidiel, výrobu špeciálneho opravárskeho a garážovacieho zariadenia
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
spolupracovať pri výrobe a vyrábať špeciálne nadstavby, prívesy a pracovné prídavné náradie k automobilom, traktorom stavebným a cestným mechanizmom
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
spolupracovať pri výrobe a vytvárať skupiny a poskupiny ako subdodávky pre konečnú montáž cestných motorových vozidiel
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
vykonávať funkciu štátneho odborového dozoru pri technickej kontrole vozidiel
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
v oblasti servisných služieb vyvíjať maximálne úsilie na zabezpečovanie a uspokojovanie potrieb držiteľov vozidiel
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečovať predaj, predpredajný a predajný servis nových cestných motorových vozidiel, ich argregátov a iných agregátov
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečovať predaj náhradných dielcov a príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečovať výkup a predaj ojazdených motorových vozidiel a opotrebovaných náhradných dielcov a príslušenstva
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
poskytovať služby iným odberateľom vlastnými dopravnými prostriedkami a zdvíhacími zariadeniami
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
vykonávať revízne prehliadky, elektroinštalácie zdvíhacích zariadení, tepelných zariadení, tepelných, plynových a tlakových nádob vo vlastných objektoch a aj pre iné organizácie a občanov
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
spolupracovať pri výrobe a vyrábať rôzne strojné zariadenia podľa dostupnej dokumentácie
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečovať prevádzku v bufetoch umiestnených v areáli podniku
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
zabezpečovať v rámci vymedzeného predmetu činnosti tiež iné naliehavé práce potrebné v dôležitom verejnom záujme
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
cestná verejná doprava tovaru
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
pozemná doprava tovaru
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
predaj, údržba a opravy motorových vozidiel
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
oprava karosérií
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
predaj súčiastok a príslušností dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba dvojstopových motorových vozidiel, prívesov a návesov
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba dvojstopových motorových vozidiel a ich motorov
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba karosérií dvojstopových motorových vozidiel, výroba prívesov a návesov
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba dielov a príst. dvojstopových motorových vozidiel vrátane dielov ich motor
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba iného dopravného zariadenia
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba ostatných dopravných zariadení
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba, opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov okrem výr. stroj. a zar
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
zámočníctvo
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba kovových koštrukcií a ich častí
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
výroba iného kovového tovaru
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
prenájom iných dopravných zariadení
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
prenájom ostatných strojov a nástrojov
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
správa nehnuteľností
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/15/1994 until: 06/09/2009)
Juraj Ag
Nábrežná 30
Nové Zámky
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Juraj Ag - člen
Nábrežná 30
Nové Zámky
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Norbert Agg - podpredseda
Šoltésovej 20
Nové Zámky
  (from: 10/09/2001 until: 06/09/2009)
Vladimír Augustín - člen
Družstevná 77
Nové Zámky
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Ing. Ján Csontos - člen
Cyrilometodská 30
Nové Zámky
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Anton Dujava - člen predstavenstva
Nábrežná 87
Nové Zámky
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Anton Dujava - člen predstavenstva
Nábrežná 87
Nové Zámky
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
Ing. Anton Dujava - predseda
Nábrežná 87
Nové Zámky
  (from: 10/09/2001 until: 06/09/2009)
Gabriel Forgáč - podpredseda
T.G.Masaryka 21
Nové Zámky
  (from: 10/09/2001 until: 06/09/2009)
Ing. Vincent Györi - podpredseda
Zadunajská 1
Bratislava
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Peter Györy
Selyeho 21/32
Komárno
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Ing. Peter Györy
Selyeho 21/32
Komárno
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
Ing. Peter Györy - podpredseda predstavenstva
Selyeho 21/32
Komárno
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Vincent Györy
Zadunajská 1
Bratislava
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Ing. Vincent Györy - predseda predstavenstva
Lesná 4
Nové Zámky
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
Ing. Vincent Györy - predseda predstavenstva
Zadunajská 1
Bratislava
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Karol Horváth
Nábrežná 10
Nové Zámky
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Ing. Karol Horváth - člen
Nábrežná 10
Nové Zámky
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Arpád Kontár
Nová doba 927
Galanta
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Arpád Kontár - podpredseda
Nová doba 927
Galanta
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Arpád Kontár - tajomník predstavenstva
Nová doba 927
Galanta
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ladislav Kováč - člen
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Ing. Vladimír Matajs
SNP 14
Šaľa
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Ing. Vladimír Matajs - člen
SNP 14
Šaľa
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Otto Mausch - člen
Kmeťova 10
Nové Zámky
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Jozef Šatara - člen
Košická 28/30
Komárno
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Róbert Šimurka - člen predstavenstva
Gaštanová 6
Štúrovo
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Ján Vég - predseda
Cyrilometódska 36
Nové Zámky
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Ing. Marián Zimmermann
Čsl.armády 1020/18
Šaľa
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Ing. Marián Zimmermann - predseda
Čsl.armády 1020/18
Šaľa
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis min. dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/15/1994 until: 06/09/2009)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis min. dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Capital: 
34 708 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 06/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 34708
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
Number of shares: 33667
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
Number of shares: 1041
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/27/1992 until: 11/21/1993)
Supervisory board: 
Juraj Ag - člen
Nábrežná 30
Nové Zámky
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
Juraj Ag - člen dozornej rady
Nábrežná 30
Nové Zámky
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Vladimír Augustín
Družstevná 77
Nové Zámky
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Vladimír Augustín - člen
Vajanského 77
Nové Zámky
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
Vladimír Augustín - predseda dozornej rady
Družstevná 77
Nové Zámky
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Daniel Benčo - - člen dozornej rady
Hadovce 11
Komárno
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ing. Teodor Bitter - člen
Cyrilometódska 20
Nové Zámky
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Ing. Dezider Doležal
200
Dlhá nad Váhom
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Ing. Dezider Doležal - člen
200
Dlhá nad Váhom
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Dušan Hoferica
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
  (from: 08/23/1994 until: 12/19/1994)
Dušan Hoferica - podpredseda
Pri hrádzi 4
Nové Zámky
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
JUDr. Juraj Horváth - člen
Mederečská 18/19
Komárno
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
JUDr. Juraj Horváth - člen dozornej rady
Mederečská 18/19
Komárno
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Ladislav Kováč - člen dozornej rady
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (from: 12/20/1994 until: 10/30/1996)
Alexander Obonya - člen
Dlhá 27
Nová Stráž
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Róbert Šimurka - člen
Gaštanova 6
Štúrovo
  (from: 10/31/1996 until: 10/08/2001)
Ing. Gabriel Török - predseda
Nábrežná 79
Nové Zámky
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Ing. Ladislav Török - člen
Vajanského 41
Nové Zámky
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Alexander Tóth - člen
Svornosti 71
Nové Zámky
  (from: 04/15/1994 until: 08/22/1994)
Dipl.Ing. Dušan Uher - predseda
Trnavská 12
Bratislava
  (from: 04/27/1992 until: 04/14/1994)
Ladislav Kováč - predseda
Lastovičia 3
Nové Zámky
  (from: 10/31/1996 until: 06/09/2009)
Štefan Černička - člen
Bitúnkova 3
Nové Zámky
  (from: 10/09/2001 until: 06/09/2009)
Ján Bubla - člen
MDŽ 12
Šurany
  (from: 10/09/2001 until: 06/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosti po ukončení konkurzného konania nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 11/N, v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť - SONEZ Slovenské opravovne a.s. so sídlom Komárňanská cesta č. 11, 940 31 Nové Zámky, IČO: 31 412 301.
  (from: 06/10/2009)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 11.2.1993. Stary spis: Sa 23
  (from: 11/22/1993 until: 06/09/2009)
Zmena stanov, odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.6.1994. Stary spis: Sa 23
  (from: 08/23/1994 until: 06/09/2009)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 5K 245/01 zo dňa 20.11.2002 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený advokát JUDr. Rudolf Ďurík, Dubová 1, 911 01 Trenčín - Kubra.
  (from: 06/20/2003 until: 06/09/2009)
Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 5K 245/01-413 zo dňa 22.06.2005 právoplatného dňa 30.07.2005 bol zrušený konkurz na úpadcu SONEZ Slovenské opravovne, a.s., so sídlom Komárňanská cesta 11, Nové Zámky, po splnení rozvrhového uznesenia. JUDr. Rudolf Ďurík bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 10/05/2005 until: 06/09/2009)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person