Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  12/N

Business name: 
PPC Čab, a.s.
  (from: 12/16/2005)
CERAM ČAB akciová spoločnosť CERAM ČAB Aktiengesellschaft CERAM ČAB, Inc.
  (from: 05/11/2004 until: 12/15/2005)
CERAM ČAB akciová spoločnosť CERAM ČAB Aktiengesellschaft CERAM ČAB Company Limited by Shares
  (from: 10/11/1993 until: 05/10/2004)
CERAM - ČAB akciová spoločnosť
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
Registered seat: 
Čab 268
Nové Sady 951 24
  (from: 12/16/2005)
Čab
Nové Sady 951 24
  (from: 12/28/2000 until: 12/15/2005)
Nové Sady
Čab, katastrálne územie 951 24
  (from: 10/11/1993 until: 12/27/2000)
Nové Sady
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
Identification number (IČO): 
00 589 276
  (from: 04/02/1991)
Date of entry: 
12/03/1990
  (from: 04/02/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/02/1991)
Objects of the company: 
výroba, vývoj, predaj keramických výrobkov pre technické účely
  (from: 10/11/1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 10/11/1993)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 02/27/1998)
výroba elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
vývoj elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
poskytovanie služieb, súvisiacich s predpredmetom podnikania pre čs. osoby
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
účasť na tuzemskom podnikaní
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
a/ Výroba elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
b/ Vývoj elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
c/ Vývoz elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
d/ Dovoz surovín, polotovarov, súčiastok, strojov a zariadení pre výrobu a vývoj elektrotechnickej keramiky, ako aj ich vývoz.
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
1.
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
a/ Výroba elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
b/ Vývoj elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
c/ Vývoz elektrotechnickej keramiky
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
d/ Dovoz surovín, polotovarov, súčiastok, strojov a zariadení pre výrobu a vývoj elektrotechnickej keramiky, ako aj ich vývoz.
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
2. V súvislosti s horeuvedenými činnosťami pod bodom 1. budú tieto vykonávané pre subjekty, ktoré pôsobia a v budúcnosti budú pôsobiť v ČSFR, ako aj tieto isté služby a činnosti budú vykonávané pre zahraničné subjekty.
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
3. V súvislosti s predmetom podnikania dovoz spotrebnej techniky a technológie ako aj investičných celkov a zariadení, slúžiacich výhradne pre potrebu spoločnosti za účelom zabezpečenia predmetu podnikania spoločnosti.
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
4. Účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní s fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi na území ČSFR, ako aj v zahraničí.
  (from: 04/02/1991 until: 10/10/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/18/1994)
Ing. Katarína Ligasová - člen
Mudrochova 13
Nitra 949 01
From: 12/20/2019
  (from: 01/21/2020)
Ing. Alexander Janáč , MBA - Member of the Board of Directors
Kaplinská 6
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 05/25/2022
  (from: 07/01/2022)
Ian Collins-Hunt - predseda predstavenstva
Oberer Bahnweg 1
Frauental 8523
Rakúska republika
From: 02/25/2015
  (from: 03/24/2015 until: 12/23/2016)
Ian Collins-Hunt - predseda predstavenstva
Oberer Bahnweg 1
Frauental 8523
Rakúska republika
From: 02/25/2015 Until: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 12/23/2016)
Ing. Miloš Čeretka
Červeňova 20
Nitra
  (from: 04/02/1991 until: 04/17/1994)
Ing. Miloš Čeretka - člen predstavenstva
Červeňova 20
Nitra
  (from: 04/18/1994 until: 05/29/1996)
Hannes Kainz - člen
Kresbach 135
Schwanberg 8530
Rakúska republika
From: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 09/07/2017)
Ing. Ivan Košalko - predseda
Čajkovského 25
Nitra
  (from: 02/27/1998 until: 09/04/2000)
Ing. Ivan Košalko - predseda predstavenstva
Čajkovského 25
Nitra
  (from: 04/18/1994 until: 02/26/1998)
Ing. Ivan Košalko , , MBA - predseda
Hornozoborská 2405/118
Nitra
  (from: 09/05/2000 until: 05/10/2004)
Ing. Ivan Košalko , , MBA - predseda
Hornozoborská 2405/118
Nitra 949 01
From: 04/18/1994
  (from: 05/11/2004 until: 03/23/2015)
Ing. Ivan Košalko , , MBA - predseda
Hornozoborská 2405/118
Nitra 949 01
From: 04/18/1994 Until: 02/25/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Ing. Jozef Košuda - člen
Čajkovského 29
Nitra
  (from: 02/27/1998 until: 09/04/2000)
Ing. Jozef Košuda - člen
Ľ.Okánika 2
Nitra
  (from: 09/05/2000 until: 01/29/2004)
Ing. Jozef Košuda - člen predstavenstva
Čajkovského 29
Nitra
  (from: 05/30/1996 until: 02/26/1998)
Ing. Jozef Košuda , , MBA - člen
Ľ.Okánika 2
Nitra
  (from: 01/30/2004 until: 05/10/2004)
Ing. Jozef Košuda , , MBA - člen
Ľ.Okánika 2
Nitra 949 01
From: 05/30/1996
  (from: 05/11/2004 until: 07/29/2011)
Ing. Jozef Košuda , MBA - člen
Skautská 5
Nitra 949 01
From: 05/30/1996
  (from: 07/30/2011 until: 02/13/2013)
Ing. Jozef Košuda , MBA - člen
Skautská 5
Nitra 949 01
From: 05/30/1996 Until: 01/23/2013
  (from: 02/14/2013 until: 02/13/2013)
Ing. Rastislav Krejčí - člen
Považská 6
Nitra
  (from: 10/11/2001 until: 01/29/2004)
Ing. Rastislav Krejčí , , MBA - člen
Považská 6
Nitra
  (from: 01/30/2004 until: 05/10/2004)
Ing. Rastislav Krejčí , , MBA - člen
Považská 6
Nitra 949 01
From: 10/11/2001
  (from: 05/11/2004 until: 04/11/2006)
Ing. Rastislav Krejčí , , MBA - člen
Považská 6
Nitra 949 01
From: 10/11/2001 Until: 03/30/2006
  (from: 04/12/2006 until: 04/11/2006)
Ing. Katarína Ligasová - člen
Mudrochova 13
Nitra 949 01
From: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 09/20/2011)
Ing. Katarína Ligasová - člen
Mudrochova 13
Nitra 949 01
From: 07/25/2011
  (from: 09/21/2011 until: 01/20/2020)
Ing. Katarína Ligasová - člen
Mudrochova 13
Nitra 949 01
From: 07/25/2011 Until: 12/19/2019
  (from: 01/21/2020 until: 01/20/2020)
Ing. Katarína Ligasová - Člen
Wilsonovo nábr. 148
Nitra 949 01
From: 03/30/2006
  (from: 04/12/2006 until: 07/29/2011)
Ing. Katarína Ligasová - Člen
Wilsonovo nábr. 148
Nitra 949 01
From: 03/30/2006 Until: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Ing. Milan Mráz - člen
Hornozoborská 20
Nitra
  (from: 02/27/1998 until: 10/10/2001)
Ing. Milan Mráz - člen predstavenstva
Majakovského 11
Nitra
  (from: 05/30/1996 until: 02/26/1998)
Corrado Piroli - člen
Christophgasse 1B 21
Wien 1050
Rakúska republika
From: 01/23/2013
  (from: 02/14/2013 until: 12/23/2016)
Corrado Piroli - člen
Christophgasse 1B 21
Wien 1050
Rakúska republika
From: 01/23/2013 Until: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 12/23/2016)
Ing. Miroslav Pupák - predseda
Bazovského 12
Nitra
  (from: 04/02/1991 until: 04/17/1994)
Ing. Ján Roháč , CSc. - člen predstavenstva
Vihorlatská 2
Nitra
  (from: 04/18/1994 until: 05/29/1996)
Dr. Andreas Sonntag - predseda
Ringelnatzweg 40
Wasserburg am Inn 835 12
Nemecká spolková republika
From: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 04/05/2018)
Dr. Andreas Sonntag - predseda
Ringelnatzweg 40
Wasserburg am Inn 835 12
Nemecká spolková republika
From: 12/07/2016 Until: 02/06/2018
  (from: 04/06/2018 until: 04/05/2018)
Ing. Alexander Janáč , MBA - člen
Kaplinská 6
Bratislava 831 06
From: 08/23/2017 Until: 05/24/2022
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Ing. Alexander Janáč , MBA - člen
Kaplinská 6
Bratislava 831 06
From: 08/23/2017
  (from: 09/08/2017 until: 06/30/2022)
Martin Strohschneider - Chairman of the Board of Directors
Dr. Karl Renner Strasse 65
Neufeld 2491
Rakúska republika
From: 05/25/2022
  (from: 07/01/2022)
Hannes Kainz - člen
Kresbach 135
Schwanberg 8530
Rakúska republika
From: 12/07/2016 Until: 08/23/2017
  (from: 09/08/2017 until: 09/07/2017)
Dkfm Lennart Rundcrantz
Forstga rtenstr. 2
A-8530 Deutschlandsberg
Rakúsko
  (from: 04/02/1991 until: 04/17/1994)
Guido Schön - predseda
Alte Dorfstr. 20
Kronach 963 17
Nemecká spolková republika
From: 02/06/2018
  (from: 04/06/2018 until: 02/20/2020)
Guido Schön - predseda
Alte Dorfstr. 20
Kronach 963 17
Nemecká spolková republika
From: 02/06/2018 Until: 02/03/2020
  (from: 02/21/2020 until: 02/20/2020)
Per Erik Göthlin - predseda
Roseggergasse 82
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 02/04/2020 Until: 05/24/2022
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Per Erik Göthlin - predseda
Roseggergasse 82
Klosterneuburg 3400
Rakúska republika
From: 02/04/2020
  (from: 02/21/2020 until: 06/30/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/21/2020)
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (from: 04/18/1994 until: 01/20/2020)
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (from: 04/02/1991 until: 04/17/1994)
Procuration: 
Ing. Igor Dokupil
Južná 12
Nitra
  (from: 03/30/2004 until: 05/10/2004)
Mgr. Igor Dokupil
Botanická 1716/9
Nitra 949 01
From: 03/30/2004
  (from: 05/11/2004 until: 02/13/2013)
Mgr. Igor Dokupil
Botanická 1716/9
Nitra 949 01
From: 03/30/2004 Until: 01/23/2013
  (from: 02/14/2013 until: 02/13/2013)
Ing. Katarína Hanáková
Wilsonovo nábr. 148
Nitra
  (from: 10/12/1999 until: 09/04/2000)
Ing. Štefan Jurika
Obecná 942
Veľké Zálužie 951 35
From: 07/18/2007
  (from: 03/26/2009 until: 03/23/2015)
Ing. Štefan Jurika
Obecná 942
Veľké Zálužie 951 35
From: 07/18/2007 Until: 01/27/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Ing. Štefan Jurika
Tokajská 146/7
Nitra - Diely 949 11
From: 07/18/2007
  (from: 07/18/2007 until: 03/25/2009)
Ing. Ivan Košalko
Čajkovského 25
Nitra
  (from: 08/28/1992 until: 07/26/1995)
Ing. Jozef Košuda , MBA
Skautská 5
Nitra 949 01
From: 02/14/2013
  (from: 02/14/2013 until: 10/10/2013)
Ing. Jozef Košuda , MBA
Skautská 5
Nitra 949 01
From: 02/14/2013 Until: 10/07/2013
  (from: 10/11/2013 until: 10/10/2013)
Marián Kukučka
Sila 134
Nové Sady 951 24
From: 03/24/2015
  (from: 03/24/2015 until: 01/20/2020)
Marián Kukučka
Sila 134
Nové Sady 951 24
From: 03/24/2015 Until: 12/19/2019
  (from: 01/21/2020 until: 01/20/2020)
Ing. Ivan Kušalko
Čajkovského 25
Nitra
  (from: 04/02/1991 until: 08/27/1992)
Ing. Miroslav Laluštiak
Vinárska 129/22
Sereď 926 01
From: 06/26/2014
  (from: 06/26/2014 until: 10/13/2015)
Ing. Miroslav Laluštiak
Vinárska 129/22
Sereď 926 01
From: 06/26/2014 Until: 10/02/2015
  (from: 10/14/2015 until: 10/13/2015)
Ing. Katarína Ligasová
Wilsonovo nábr. 148
Nitra
  (from: 09/05/2000 until: 05/10/2004)
Ing. Katarína Ligasová
Wilsonovo nábr. 148
Nitra 949 01
From: 10/12/1999
  (from: 05/11/2004 until: 04/11/2006)
Ing. Katarína Ligasová
Wilsonovo nábr. 148
Nitra 949 01
From: 10/12/1999 Until: 03/30/2006
  (from: 04/12/2006 until: 04/11/2006)
Ing. Peter Novák
Červeňákova 8
Bratislava 841 02
From: 03/30/2006
  (from: 09/29/2006 until: 07/17/2007)
Ing. Peter Novák
Červeňákova 8
Bratislava 841 02
From: 03/30/2006 Until: 07/09/2007
  (from: 07/18/2007 until: 07/17/2007)
Ing. Peter Novák
Červeňáková 8
Bratislava 841 02
From: 03/30/2006
  (from: 04/12/2006 until: 09/28/2006)
Ing. Peter Rejlek
Dlhá 19
Nitra
  (from: 04/02/1991 until: 02/26/1998)
Ing. Peter Rejlek
Dlhá 19
Nitra
  (from: 02/27/1998 until: 10/10/2001)
Ing. Peter Rejlek
Jaseňova 42
Nitra 949 01
From: 02/14/2013
  (from: 02/14/2013 until: 06/25/2014)
Ing. Peter Rejlek
Jaseňova 42
Nitra 949 01
From: 02/14/2013 Until: 04/15/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/25/2014)
Eva Bergdahl
Ivotagan 278
S-295 32 Bromola
Švédsko
  (from: 04/02/1991 until: 07/26/1995)
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (from: 02/14/2013 until: 01/20/2020)
Capital: 
2 555 630 EUR Paid up: 2 555 630 EUR
  (from: 03/26/2009)
77 000 000 Sk
  (from: 04/02/1991 until: 03/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 77000
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 03/26/2009)
Number of shares: 77000
Druh: na meno v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/05/2008 until: 03/25/2009)
Number of shares: 77000
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/07/2001 until: 01/04/2008)
Number of shares: 77000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/11/1993 until: 09/06/2001)
Stockholder: 
PPC Austria Holding GmbH
Plankengasse 7
Vienna 1010
Rakúska republika
  (from: 07/01/2022)
Supervisory board: 
Ing. Martin Janeček
Ďumbierska 699/39
Nitra 949 01
From: 10/23/2019
  (from: 01/21/2020)
Ing. Vladimira Balazova
Schlettergasse 56/1
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 02/25/2015
  (from: 03/24/2015 until: 06/16/2016)
Ing. Vladimira Balazova
Schlettergasse 56/1
Viedeň 1220
Rakúska republika
From: 02/25/2015 Until: 05/31/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Ivan Benkovič
152
Nové Sady
From: 09/24/2002
  (from: 06/09/2003 until: 05/10/2004)
Ivan Benkovič
152
Nové Sady 951 24
From: 09/24/2002
  (from: 05/11/2004 until: 11/08/2006)
Ivan Benkovič
152
Nové Sady 951 24
From: 09/24/2002 Until: 09/26/2006
  (from: 11/09/2006 until: 11/08/2006)
Marián Danišik
292
Čakajovce 951 43
From: 09/27/2006
  (from: 11/09/2006 until: 06/17/2019)
Marián Danišik
292
Čakajovce 951 43
From: 09/27/2006 Until: 05/22/2019
  (from: 06/18/2019 until: 06/17/2019)
Franco Gaimpaoletti
ViaTabano 30
Jesi 600 35
Talianska republika
From: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 09/20/2011)
Silvia Gálová
370
Nové Sady
From: 09/24/2002
  (from: 06/09/2003 until: 05/10/2004)
Silvia Gálová
370
Nové Sady 951 24
From: 09/24/2002
  (from: 05/11/2004 until: 11/08/2006)
Silvia Gálová
370
Nové Sady 951 24
From: 09/24/2002 Until: 09/26/2006
  (from: 11/09/2006 until: 11/08/2006)
Franco Giampaoletti
ViaTabano 30
Jesi 600 35
Talianska republika
From: 07/25/2011
  (from: 09/21/2011 until: 03/23/2015)
Franco Giampaoletti
ViaTabano 30
Jesi 600 35
Talianska republika
From: 07/25/2011 Until: 02/25/2015
  (from: 03/24/2015 until: 03/23/2015)
Per Erik Gothlin
Silbergasse 46
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 02/20/2020)
Per Erik Gothlin
Silbergasse 46
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 12/07/2016 Until: 02/03/2020
  (from: 02/21/2020 until: 02/20/2020)
Mária Hrašková
Čajkovského 11
Nitra 949 11
From: 09/27/2006
  (from: 11/09/2006 until: 07/29/2011)
Mária Hrašková
Čajkovského 11
Nitra 949 11
From: 09/27/2006 Until: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Ing. Ján Líška
Žitná 60
Bratislava - Rača
  (from: 10/11/1993 until: 07/10/1994)
Leonardo Maschietto
Apostelgasse 37/1/21
Viedeň 1050
Rakúska republika
From: 04/15/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/16/2016)
Leonardo Maschietto
Apostelgasse 37/1/21
Viedeň 1050
Rakúska republika
From: 04/15/2014 Until: 05/31/2016
  (from: 06/17/2016 until: 06/16/2016)
Corrado Piroli
Gustave Kahnt 17
Luxembourg L-1851
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 10/19/2020)
Corrado Piroli
Gustave Kahnt 17
Luxembourg L-1851
Luxemburské veľkovojvodstvo
From: 12/07/2016 Until: 09/17/2020
  (from: 10/20/2020 until: 10/19/2020)
Juraj Rebry
Školská 496/223
Veľké Ripňany 956 07
From: 05/23/2019
  (from: 06/18/2019 until: 01/20/2020)
Juraj Rebry
Školská 496/223
Veľké Ripňany 956 07
From: 05/23/2019 Until: 10/05/2019
  (from: 01/21/2020 until: 01/20/2020)
Bengt Anders Svensson
Haid 130
Saalfelden 5760
Rakúsko
From: 10/18/2007
  (from: 11/28/2007 until: 07/29/2011)
Bengt Anders Svensson
Haid 130
Saalfelden 5760
Rakúsko
From: 10/18/2007 Until: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Karl-Heinz Truckenbrodt
Friedrich-Engels-Strasse 89
Sonneberg 965 15
Nemecko
From: 11/09/2005
  (from: 11/09/2006 until: 07/29/2011)
Karl-Heinz Truckenbrodt
Friedrich-Engels-Strasse 89
Sonneberg 965 15
Nemecko
From: 11/09/2005 Until: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Karl-Heinz Truckenbrot
Friedrich-Engels-Strasse 89
Sonneberg 965 15
Nemecko
From: 11/09/2005
  (from: 12/16/2005 until: 11/08/2006)
Werner Wippel
Gamserstrasse 30
Frauental 8523
Rakúsko
From: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 06/25/2014)
Werner Wippel
Gamserstrasse 30
Frauental 8523
Rakúsko
From: 07/22/2011 Until: 04/15/2014
  (from: 06/26/2014 until: 06/25/2014)
Markku Ruokanen
Chemin de Praz-Berthoud 21
Lausanne 1010
Švajčiarska konfederácia
From: 02/04/2020
  (from: 07/01/2022)
Antoni Franco Grau
Calderon 53, bajos 1a
Barcelona - Sabadell 082 01
Španielske kráľovstvo
From: 05/25/2022
  (from: 07/01/2022)
Martin Bednar
Engerthstr. 6/14
St. Pölten
Rakúsko
From: 05/21/2002 Until: 10/18/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Martin Bednar
Engerthstr. 6/14
St. Pölten
Rakúsko
From: 05/21/2002
  (from: 06/03/2003 until: 11/27/2007)
Dipl.Ing. Anders Bohm
Elisenstrasse 87
Wien 1238
Rakúsko
  (from: 02/27/1998 until: 09/04/2000)
Ing. Anders Bohm
Elisenstrasse 87
Wien 1238
Rakúsko
  (from: 10/11/1993 until: 07/26/1995)
Dipl.-Ing. Anders Bohm
Elisenstrasse 87
Wien 1238
Rakúsko
  (from: 07/27/1995 until: 02/26/1998)
Dr.Ing. Werner Draeger
Stettinerstrasse 9
5205 St. Augustin 1
SRN
  (from: 07/27/1995 until: 02/26/1998)
Dr. Werner Draeger
Stettinerstrasse 9
5205 St. Augustin 1
SRN
  (from: 10/11/1993 until: 07/26/1995)
Dr.Ing. Werner Draeger
Stettinerstrasse 9
5205 St. Augustin 1
SRN
  (from: 02/27/1998 until: 09/04/2000)
Thomas Johansson
Lars Pahls vag 28
Hoganas
Švédsko
From: 05/21/2002
  (from: 06/03/2003 until: 07/29/2011)
Thomas Johansson
Lars Pahls vag 28
Hoganas
Švédsko
From: 05/21/2002 Until: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Hannes Kainz
Kresbach 135
Schwanberg 8530
Rakúska republika
From: 05/31/2016
  (from: 06/17/2016 until: 12/23/2016)
Hannes Kainz
Kresbach 135
Schwanberg 8530
Rakúska republika
From: 05/31/2016 Until: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 12/23/2016)
Dipl. Ing. Dr. Inge Karlsson
Trazerbergasse 85A/7
Wien 1130
Rakúsko
  (from: 10/11/1993 until: 07/26/1995)
Victor J. Maundrell
Hales Place High Halden
Near. Ashford, Kent TN263JQ
Veľká Británia
From: 02/12/2003
  (from: 06/09/2003 until: 12/15/2005)
Victor J. Maundrell
Hales Place High Halden
Near. Ashford, Kent TN263JQ
Veľká Británia
From: 02/12/2003 Until: 03/22/2005
  (from: 12/16/2005 until: 12/15/2005)
Maurice Murphy
Floral Valley Drive 2721
Dacula 300 19
USA
From: 03/23/2004 Until: 10/18/2007
  (from: 11/28/2007 until: 11/27/2007)
Maurice Murphy
Floral Valley Drive 2721
Dacula 300 19
USA
From: 03/23/2004
  (from: 05/11/2004 until: 11/27/2007)
Franz Schaffer
Gamserstrasse 32
Frauental
Rakúsko
Until: 03/23/2004
  (from: 05/11/2004 until: 05/10/2004)
Franz Schaffer
Gamserstrasse 32
Frauental
Rakúsko
  (from: 09/05/2000 until: 05/10/2004)
Erich Schaffer
Neugebäudeplatz 3/2/10/49
St. Pőlten
Rakúsko
  (from: 09/05/2000 until: 06/02/2003)
Gernot Schubert
Dingelstedtgasse 4/11
Wien
Rakúsko
  (from: 12/28/2000 until: 06/08/2003)
Dr. Andreas Sonntag
Ringelnatzweg 40
Wasserburg am Inn 835 12
Nemecká spolková republika
From: 05/31/2016 Until: 12/07/2016
  (from: 12/24/2016 until: 12/23/2016)
Dr. Andreas Sonntag
Ringelnatzweg 40
Wasserburg am Inn 835 12
Nemecká spolková republika
From: 05/31/2016
  (from: 06/17/2016 until: 12/23/2016)
Dkfm. Anders Svensson
Webgasse 27/17
Wien 1060
Rakúsko
  (from: 07/27/1995 until: 02/26/1998)
Dkfm. Anders Svensson
Bűrgerspitalgasse 22/34
Wien
Rakúsko
  (from: 02/27/1998 until: 06/02/2003)
Dipl.Ing. Dr. Ronald Westermayer
Baumgartenstrasse 42/1
Wien 1140
Rakúsko
  (from: 02/27/1998 until: 09/04/2000)
Dipl.-Ing. Dr. Ronald Westermayer
Baumgartenstrasse 42/1
1140 Wien
Rakúska republika
  (from: 07/11/1994 until: 07/26/1995)
Dip.-Ing. Dr. Ronald Westermayer
Baumgartenstrasse 42/1
Wien 1140
Rakúsko
  (from: 07/27/1995 until: 02/26/1998)
Dipl. Ing. Dr. Ronald Westermayer
Maireckergasse 8/6
Wien
Rakúsko
  (from: 09/05/2000 until: 12/27/2000)
Markku Ruokanen
Chemin de Praz-Berthoud 21
Lausanne 1010
Švajčiarska konfederácia
From: 02/04/2020
  (from: 02/21/2020 until: 06/30/2022)
Martin Strohschneider
Dr. Karl Renner Strasse 65
Neufeld 2491
Rakúska republika
From: 09/18/2020 Until: 05/24/2022
  (from: 07/01/2022 until: 06/30/2022)
Martin Strohschneider
Dr. Karl Renner Strasse 65
Neufeld 2491
Rakúska republika
From: 09/18/2020
  (from: 10/20/2020 until: 06/30/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31. 10. 1990 podľa § 25 Zákona číslo 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a § 5 Zákona číslo 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zákon číslo 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: Sa 24
  (from: 04/02/1991)
Stanovy akciovej spoločnosti zo dňa 14.10.1992, notárska zápisnica zo dňa 14.10.1992 N 516/92, Nz 470/92. Stary spis: Sa 24
  (from: 10/11/1993)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.04.1997.
  (from: 02/27/1998)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 22.09.2000.
  (from: 12/28/2000)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 26.3.1998 (not.záp. č. N 18/98, NZ 26/98). Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 22.9.2000 (not.záp. č. N 89/2000, NZ 78/2000). Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 31.8.2001 (not.záp. č. N 235/01, NZ 218/01).
  (from: 09/07/2001)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 21.05.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z.. Dkfm. Andersovi Svenssonovi a Erichovi Schafferovi zanikla funkcia v dozornej rade dňom 21.05.2002.
  (from: 06/03/2003)
Gernotovi Schubertovi zanikla funkcia v dozornej rade dňom 20.12.2001.
  (from: 06/09/2003)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person