Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11184/B

Business name: 
HPL spol. s r.o.
  (from: 06/10/1996 until: 04/30/2017)
Registered seat: 
Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (from: 03/23/2006 until: 04/30/2017)
Zdravotné stredisko, Istrijská 20
Bratislava 841 07
  (from: 11/26/1996 until: 03/22/2006)
Vazovova 7
Bratislava 811 07
  (from: 06/10/1996 until: 11/25/1996)
Identification number (IČO): 
35 692 448
  (from: 06/10/1996)
Date of entry: 
06/10/1996
  (from: 06/10/1996)
Person dissolved from: 
1. 5. 2017
  (from: 05/01/2017)
Date of deletion: 
05/01/2017
  (from: 05/01/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/01/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/10/1996)
Objects of the company: 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore - lekárska mikrobiológia
  (from: 05/21/1997 until: 03/23/2009)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia
  (from: 09/09/2010 until: 06/23/2015)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfúziológia
  (from: 09/09/2010 until: 06/23/2015)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia a alergológia
  (from: 02/25/2011 until: 06/23/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/10/1996 until: 04/30/2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/10/1996 until: 04/30/2017)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 06/10/1996 until: 04/30/2017)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby
  (from: 10/27/2005 until: 04/30/2017)
konzultačná a poradenská činnosť pri zavádzaní sytémov riadenia kvality
  (from: 10/27/2005 until: 04/30/2017)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v samostatnom zariadení spoločných, vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
dopravná zdravotná služba
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/16/2010 until: 04/30/2017)
odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
  (from: 03/25/2015 until: 04/30/2017)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - vykonávanie mikrobiologickej kontroly sterilizačných procesov a účinnosti dezinfekcie
  (from: 06/24/2015 until: 04/30/2017)
Partners: 
M - Index s. r. o.
Lazaretská 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Slovak Republic
  (from: 01/13/2016 until: 04/12/2017)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
Ivana Bukovčana 4
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 11/21/2015 until: 01/12/2016)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
Ivana Bukovčana 4
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
Slovak Republic
  (from: 10/23/2015 until: 11/20/2015)
SPV71, s. r. o.
Štefanovičova 12
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 12/08/2010 until: 04/05/2013)
MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED
Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1. poschodie, byt/kancelária 102 59-61
Nikózia 2012
Cyprus
  (from: 12/05/2009 until: 12/07/2010)
Svet zdravia, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 02/02/2007 until: 12/04/2009)
Svet zdravia, a.s.
Mamateyova 30
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 03/18/2006 until: 02/01/2007)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 03/24/2009 until: 10/22/2015)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 03/23/2006 until: 03/23/2009)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 11/26/1996 until: 03/17/2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Štefana Králika 8
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 06/10/1996 until: 11/25/1996)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
Slovak Republic
  (from: 11/26/1996 until: 03/17/2006)
RNDr. Ján Predný
Vazovova 7
Bratislava 811 07
Slovak Republic
  (from: 06/10/1996 until: 11/25/1996)
Medirex, a.s.
Holubyho 35
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 04/06/2013 until: 04/30/2017)
Contribution of each member: 
RNDr. Ján Predný
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 11/25/1996)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 11/25/1996)
RNDr. Ján Predný
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 11/26/1996 until: 03/17/2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 11/26/1996 until: 03/17/2006)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 03/18/2006 until: 03/22/2006)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 03/23/2006 until: 04/10/2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 03/23/2006 until: 02/01/2007)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 350 000 Sk Paid up: 350 000 Sk
  (from: 04/11/2006 until: 02/01/2007)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 4 805 000 Sk Paid up: 4 805 000 Sk
  (from: 02/02/2007 until: 04/27/2007)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 4 805 000 Sk Paid up: 4 805 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prespech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006.
  (from: 02/02/2007 until: 03/07/2007)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 4 805 000 Sk Paid up: 4 805 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prespech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Dňa 28.02.2007 záložca a záložný veriteľ uzatvorili Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (from: 03/08/2007 until: 03/20/2007)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 4 805 000 Sk Paid up: 4 805 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatvorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Dňa 28.02.2007 záložca a záložný veriteľ uzatvorili Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (from: 03/21/2007 until: 04/27/2007)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 5 420 000 Sk Paid up: 5 420 000 Sk
  (from: 04/28/2007 until: 03/23/2009)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 5 420 000 Sk Paid up: 5 420 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatvorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Dňa 28.02.2007 záložca a záložný veriteľ uzatvorili Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (from: 04/28/2007 until: 05/15/2007)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 5 420 000 Sk Paid up: 5 420 000 Sk
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 3.4.2006 medzi záložcom - Svet zdravia, a.s., Mamateyova 30, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 960 884 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. SKK3/OAO_SR/2006 uzatvorenej dňa 16.3.2006 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra, t.j. 11.4.2006. Vyššie uvedená Zmluva o zriadení záložného práva na obchodný podiel bola menená Dodatkom č. 1 zo dňa 28.2.2007 a Dodatkom č. 2 zo dňa 10.5.2007, a to z dôvodu navýšenia základného imania v spoločnosti HPL spol. s r.o. so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 692 448.
  (from: 05/16/2007 until: 03/23/2009)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 179 912 EUR Paid up: 179 912 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 12/07/2010)
Svet zdravia, a.s.
Amount of investment: 179 912 EUR Paid up: 179 912 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 12/04/2009)
MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED
Amount of investment: 179 912 EUR Paid up: 179 912 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 5.10.2009 medzi záložcom - MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED, so sídlom Akropoleos, 59-61 Savvides Center, 1. poschodie, Flat/Office 102, P.C. 2012, Nikózia, Cyprus, zapísaná na Ministerstve obchodu, priemyslu a turistického ruchu oddelenie zápisov spoločnsotí a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, pod číslom HE 182905 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom - J & T BANKA, a.s. Pobřezní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 471 15 378 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa voči záložcovi vzniknutých zo Zmluvy o úvere č. EUR 27/OAO-SR/2009 uatvorenej dňa 30.9.2009 alebo v súvislosti s ňou bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej záložnej zmluve. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 12/05/2009 until: 11/24/2010)
MCH-MEDICAL CARE HOLDING II LIMITED
Amount of investment: 179 912 EUR Paid up: 179 912 EUR
  (from: 11/25/2010 until: 12/07/2010)
MUDr. Juraj Hanzen
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 10/22/2015)
SPV71, s. r. o.
  (from: 12/08/2010 until: 04/05/2013)
Medirex, a.s.
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
Lien: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov.
  (from: 04/06/2013 until: 10/27/2015)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
  (from: 10/23/2015 until: 11/20/2015)
Medirex, a.s.
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
Lien: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy 000582H/CORP/2015 zo dňa 15.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Medirex, a. s., vo veľkosti 50 %, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B
  (from: 10/28/2015 until: 12/10/2015)
Sociálne a zdravotnícke služby s.r.o.
  (from: 11/21/2015 until: 01/12/2016)
M - Index s. r. o.
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
  (from: 01/13/2016 until: 04/12/2017)
Medirex, a.s.
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
Lien: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy 000582H/CORP/2015 zo dňa 15.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Medirex, a. s., vo veľkosti 50 %, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísana v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000582HH/CORP/2015 zo dňa 10.11.2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 000586/CORP/2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00631/CORP/2015 a na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00632/CORP/2015.
  (from: 12/11/2015 until: 11/07/2016)
Medirex, a.s.
Amount of investment: 455 000 EUR Paid up: 455 000 EUR
Lien: Záložné právo: Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Slovakia a. s., Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150D/CORP/10/011 zo dňa 16.11.2010 a Zmluvy o zriadení záložného práva č. 000150G/CORP/10/011 zo dňa 25.11.2010, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere č. 00015/CORP/10/011 a jej dodatku č. 1 a jej prípadných ďalších dodatkov. Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel, číslo zmluvy 000582H/CORP/2015 zo dňa 15.10.2015 bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka Medirex, a. s., vo veľkosti 50 %, v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ: 649 48 242, vedenej Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č. 3608, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky zahraničnej osoby: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2310/B. Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísana v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000582HH/CORP/2015 zo dňa 10.11.2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 000586/CORP/2015, na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00631/CORP/2015 a na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa zo zmluvy o úvere uzavretej dňa 10.11.2015, u záložného veriteľa pod číslom 00632/CORP/2015. Záložné právo v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísana v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000582HHH/CORP/2015 zo dňa 20.09.2016.
  (from: 11/08/2016 until: 04/12/2017)
Medirex, a.s.
Amount of investment: 910 000 EUR Paid up: 910 000 EUR
  (from: 04/13/2017 until: 04/30/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/10/1996 until: 04/30/2017)
MUDr. Juraj Hanzen
Štefana Králika 8
Bratislava 841 07
  (from: 06/10/1996 until: 08/04/2003)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
From: 06/10/1996
  (from: 08/05/2003 until: 03/22/2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
From: 06/10/1996 Until: 03/20/2006
  (from: 03/23/2006 until: 03/22/2006)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencova 26
Bratislava 841 07
From: 03/20/2006
  (from: 03/23/2006 until: 03/23/2009)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
From: 03/20/2006
  (from: 03/24/2009 until: 11/10/2015)
MUDr. Juraj Hanzen
Kremencová 26
Bratislava 841 07
From: 03/20/2006 Until: 11/04/2015
  (from: 11/11/2015 until: 11/10/2015)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
From: 11/25/2010
  (from: 12/08/2010 until: 01/18/2013)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 82
Bratislava 821 02
From: 11/25/2010 Until: 01/03/2013
  (from: 01/19/2013 until: 01/18/2013)
RNDr. Ján Predný
Vazovova 7
Bratislava 811 07
  (from: 06/10/1996 until: 08/04/2003)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
From: 06/10/1996
  (from: 08/05/2003 until: 03/22/2006)
RNDr. Ján Predný
Lesná 73
Zálesie 900 28
From: 06/10/1996 Until: 03/20/2006
  (from: 03/23/2006 until: 03/22/2006)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 03/20/2006
  (from: 03/23/2006 until: 12/07/2010)
PharmDr. Tomáš Tesař , PhD.
Fraňa Kráľa 996/20
Bratislava 811 05
From: 03/20/2006 Until: 11/25/2010
  (from: 12/08/2010 until: 12/07/2010)
MUDr. Radoslav Bardún
Muškátová 3803/27
Pezinok 902 01
From: 01/03/2013
  (from: 01/19/2013 until: 04/30/2017)
Ing. Kamil Pasternák
Kpt. Jána Rašu 1875/11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 11/04/2015
  (from: 11/11/2015 until: 04/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 01/19/2013 until: 04/30/2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 12/08/2010 until: 01/18/2013)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy obidvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykonajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 06/10/1996 until: 12/07/2010)
Capital: 
910 000 EUR Paid up: 910 000 EUR
  (from: 12/08/2010 until: 04/30/2017)
359 824 EUR Paid up: 359 824 EUR
  (from: 03/24/2009 until: 12/07/2010)
10 840 000 Sk Paid up: 10 840 000 Sk
  (from: 04/28/2007 until: 03/23/2009)
9 610 000 Sk Paid up: 9 610 000 Sk
  (from: 02/02/2007 until: 04/27/2007)
700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 08/05/2003 until: 02/01/2007)
700 000 Sk
  (from: 11/26/1996 until: 08/04/2003)
100 000 Sk
  (from: 06/10/1996 until: 11/25/1996)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.04.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 973/2017, Nz 13590/2017, NCRls 13865/2017. Zmluva o zlúčení zo dňa 24.04.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 954/2017, Nz 13632/2017, NCRls 13893/2017. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť HPL spol. sr.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 692 448, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 11184/B.
  (from: 05/01/2017)
Spoločenská zmluva zo dňa 13.5.1996 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18121
  (from: 06/10/1996 until: 04/30/2017)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.9.1996. Stary spis: S.r.o. 18121
  (from: 11/26/1996 until: 04/30/2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.12.1996. Stary spis: S.r.o. 18121
  (from: 05/21/1997 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhomaždenia zo dňa 07.01.2005
  (from: 01/18/2005 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.3.2006.
  (from: 03/18/2006 until: 04/30/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.3.2006. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2006. RNDr. Ján Predný, funkcia konateľa od 10.6.1996 do 20.3.2006. MUDr. Juraj Hanzen, funkcia konateľa od 10.6.1996 do 20.3.2006.
  (from: 03/23/2006 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.4.2006.
  (from: 04/11/2006 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.12.2006.
  (from: 02/02/2007 until: 04/30/2017)
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel spoločníka Svet zdravia, a.s.
  (from: 03/08/2007 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.2.2009.
  (from: 03/24/2009 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2009.
  (from: 12/05/2009 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2010.
  (from: 06/16/2010 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2010.
  (from: 11/25/2010 until: 04/30/2017)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2010 o zlúčení so spoločnosťami MIKRO - K, s.r.o., so sídlom Mederčská 39, Komárno 945 75, IČO: 34 153 080, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2746/N, HPL TN spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 36 346 063, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 66672/B, HPL BB spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 36 641 723, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 676532/B, HPL NR spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 950 749, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 66664/B,ktoré boli zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť HPL spol. s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO : 35 692 448, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 11184/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 86/2010, Nz 46848/2010 dňa 25.11.2010 stáva právnym nástupcom spoločností MIKRO - K, s.r.o., HPL TN spol. s.r.o., HPL BB spol. s.r.o., HPL NR spol. s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 12/31/2010 until: 04/30/2017)
Rozhodnutie "PER ROLAM" spoločníkov spoločnosti zo dňa 16.02.2011.
  (from: 02/25/2011 until: 04/30/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.01.2013.
  (from: 01/19/2013 until: 04/30/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2013.
  (from: 04/06/2013 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.
  (from: 03/01/2015 until: 04/30/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.02.2015.
  (from: 03/25/2015 until: 04/30/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.06.2015.
  (from: 06/24/2015 until: 04/30/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.10.2015 a 12.10.2015.
  (from: 10/23/2015 until: 04/30/2017)
Zápisnica z MVZ z 09.10.2015.
  (from: 10/28/2015 until: 04/30/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2015.
  (from: 11/11/2015 until: 04/30/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 06.11.2015.
  (from: 11/21/2015 until: 04/30/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/31/2010 until: 04/30/2017)
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2017)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL BB spol. s.r.o. 36641723 ,
Istrijská
20
  (from: 12/31/2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL NR spol. s.r.o. 35950749 ,
Istrijská
20
  (from: 12/31/2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
HPL TN spol. s.r.o. 36346063 ,
Istrijská
20
  (from: 12/31/2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
MIKRO - K, s.r.o. 34153080 ,
Mederčká
39
  (from: 12/31/2010)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Medirex, a.s. 35766450 ,
Holubyho
35
  (from: 05/01/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o vklade časti podniku spoločnosti HPL spol. s r.o. do základného imania spoločnosti HPL Biochemia s. r. o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 46 818 481, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84667/B, podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti HPL spol. s r.o. zo dňa 21.01.2015 uzatvorená dňa 23.01.2015.
  (from: 03/01/2015)
Predaj časti podniku
Zmluva o vklade časti podniku spoločnosti HPL spol. s r.o. do základného imania spoločnosti HPL Dubnica s.r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 46 817 981, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 84826/B, podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti HPL spol. s r.o. zo dňa 21.01.2015 uzatvorená dňa 23.01.2015.
  (from: 03/01/2015)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person