Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  53513/B

Business name: 
SILVESCO, s. r. o. v konkurze
  (from: 02/25/2022)
SILVESCO, s. r. o.
  (from: 07/15/2008 until: 02/24/2022)
Registered seat: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 851 01
  (from: 09/04/2009)
Zámocká 30
Bratislava 811 01
  (from: 07/15/2008 until: 09/03/2009)
Identification number (IČO): 
44 266 049
  (from: 07/15/2008)
Date of entry: 
07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/2008)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/15/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/15/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/27/2013)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/15/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/15/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/15/2008)
počítačové služby
  (from: 07/15/2008)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/15/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 07/15/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/15/2008)
administratívne služby
  (from: 07/15/2008)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/15/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/15/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/15/2008)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 07/15/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/15/2008)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/15/2008)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 07/15/2008)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/15/2008)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/10/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/10/2016)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/10/2016)
Letecké práce
  (from: 10/20/2016)
hydrogeologický prieskum
  (from: 12/02/2016)
inžinierskogeologický prieskum
  (from: 12/02/2016)
geologický prieskum životného prostredia
  (from: 12/02/2016)
technické práce (vrtné práce, podzemné a zemné práce, výstavba a prevádzkovanie dočasných merných objektov, zatláčacích a pozorovacích staníc, skúšobných zariadení, zriaďovanie dočasných pracovísk a prístupových ciest k nim)
  (from: 12/02/2016)
odborný geologický dohľad pri stavebných prácach
  (from: 12/02/2016)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/02/2016)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a výroby
  (from: 12/02/2016)
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových náhravok
  (from: 12/02/2016)
fotografické služby
  (from: 12/02/2016)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 12/02/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/02/2016)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 07/15/2008 until: 12/01/2016)
vykonávanie technických prác pre geologický výskum a geologický prieskum (vrtné práce)
  (from: 07/15/2008 until: 12/01/2016)
uskutočňovanie stavebných zmien
  (from: 07/15/2008 until: 04/26/2013)
Partners: 
Ján Baliak
Gašparovo 193
Beňuš 976 64
Slovak Republic
  (from: 07/15/2008)
Contribution of each member: 
Ján Baliak
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/04/2009)
Ján Baliak
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/15/2008 until: 09/03/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/15/2008)
Ján Baliak
Gašparovo 193
Beňuš 976 64
From: 07/15/2008
  (from: 07/15/2008)
Acting in the name of the company: 
Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne. Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že sa v mene spoločnosti podpíše svojim vlastnoručným podpisom.
  (from: 12/02/2016)
Každý z konateľov je oprávnený konať samostatne. Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému, odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, slová "konateľ spoločnosti" a svoj podpis.
  (from: 07/15/2008 until: 12/01/2016)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/04/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/15/2008 until: 09/03/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/08/2022
  (from: 02/25/2022)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Drevárska 23
Pezinok 902 01
From: 02/08/2022
  (from: 02/25/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 20.06.2008 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 07/15/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.8.2009.
  (from: 09/04/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2016.
  (from: 06/10/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.11.2016.
  (from: 12/02/2016)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 4K/19/2021 - 92 zo dňa 10.01.2022 právoplatným dňa 08.02.2022 bol vyhlásenký konkurz na majetok dlžníka: SILVESCO, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 44 266 049 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Ing. Vieru Fraňovú so sídlom kancelárie Drevárska 23, 902 01 Pezinok, značka správcu: S 1260.
  (from: 02/25/2022)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person