Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  53507/B

Business name: 
DSV Solutions Slovakia s. r. o.
  (from: 02/09/2017)
Registered seat: 
Diaľničná cesta 6
Senec 903 01
  (from: 10/06/2017)
Identification number (IČO): 
36 467 308
  (from: 06/29/2000)
Date of entry: 
06/29/2000
  (from: 06/29/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/29/2000)
Objects of the company: 
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/27/2013)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/29/2000)
administratívne služby
  (from: 06/27/2013)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/29/2000)
poskytovanie záruk na zabezpečovanie colného dlhu
  (from: 06/27/2013)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 06/27/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/27/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností
  (from: 06/27/2013)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/27/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/26/2004)
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok v rozsahu: dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a schválených zdravotníckych pomôcok
  (from: 11/12/2004)
zasielateľstvo
  (from: 09/06/2017)
činnosť colného deklaranta
  (from: 09/06/2017)
skladové a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/06/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu
  (from: 09/06/2017)
Brúsenie a povrchová úprava skla
  (from: 10/06/2017)
Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 10/06/2017)
Partners: 
DSV Solutions Holding A/S
Hovedgaden 630
Hedehusene 2640
Kingdom of Denmark
  (from: 10/15/2016)
Contribution of each member: 
DSV Solutions Holding A/S
Amount of investment: 3 200 000 EUR Paid up: 3 200 000 EUR
  (from: 10/15/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/06/2013)
Brian Skovgard Ejsing
Aan de Bronnen 16
Venlo 5915 XD
Holandské kráľovstvo
From: 06/20/2019
  (from: 03/10/2020)
Jens Hesselberg Lund
Hembros Alle 6
Hellerup 2900
Dánske kráľovstvo
From: 06/20/2019
  (from: 03/10/2020)
Maciej Grzegorz Walenda
Gieldowa 4D/100
Varašava 01-211
Poľská republika
From: 06/20/2019
  (from: 11/21/2020)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a vo všetkých veciach za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku konateľa pripojí svoj podpis s označením funkcie konateľ.
  (from: 02/09/2017)
Capital: 
3 200 000 EUR Paid up: 3 200 000 EUR
  (from: 06/26/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.2.2000, č. N 35/2000, Nz 35/2000, spísanej JUDr. Ivetou Andrášovou, notárkou v Prešove, podľa zák.č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 100 % - Belgicko
  (from: 06/29/2000)
Dodatok č.1 zo dňa 27.7.2002 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/09/2002)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 14.12.2009.
  (from: 02/17/2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2010.
  (from: 07/20/2010)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia zo dňa 08.09.2011.
  (from: 10/29/2011)
Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti prijaté mimo valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.04.2013.
  (from: 06/06/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.06.2013
  (from: 10/12/2013)
Rozhodnutie per rollam z 15.06.2015.
  (from: 06/26/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 09.02.2016.
  (from: 05/07/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi UTi Logistics Slovakia s.r.o.( od 9.2. 2017 DSV Solutions Slovakia s.r.o.) a DSV Slovakia s.r.o. zo dňa 30.01. 2017.
  (from: 03/04/2017)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person