Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  53530/B

Business name: 
Hotel Salamandra, a.s.
  (from: 08/31/2019)
DODDY spol. s r.o.
  (from: 01/30/2004 until: 08/30/2019)
DOMI, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Registered seat: 
Zochova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 08/31/2019)
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (from: 05/15/2015 until: 08/30/2019)
Ružová dolina 7
Bratislava 821 09
  (from: 06/26/2008 until: 05/14/2015)
169
Lackovce 066 01
  (from: 01/30/2004 until: 06/25/2008)
Gaštanova 10
Humenné
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Identification number (IČO): 
31 671 926
  (from: 05/12/1993)
Date of entry: 
05/12/1993
  (from: 05/12/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/2019)
Private limited liability company
  (from: 05/12/1993 until: 08/30/2019)
Objects of the company: 
veľkoobchod - potraviny, elektronika, spotrebný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, stavebné hmoty, automobily, náhradné diely do automobilov
  (from: 08/31/2019)
sprostredkovanie obchodu v uvedených oblastiach
  (from: 08/31/2019)
maloobchod - potraviny, elektronika, spotrebný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, stavebné hmoty, automobily, náhradné diely do automobilov
  (from: 08/31/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 08/31/2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/31/2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/31/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 08/31/2019)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/31/2019)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 08/31/2019)
Služby požičovní
  (from: 08/31/2019)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/31/2019)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 08/31/2019)
veľkoobchod - potraviny, elektronika, spotrebný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, stavebné hmoty, automobily, náhradné diely do automobilov
  (from: 05/12/1993 until: 08/30/2019)
sprostredkovanie obchodu v uvedených oblastiach
  (from: 05/12/1993 until: 08/30/2019)
maloobchod - potraviny, elektronika, spotrebný tovar, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, stavebné hmoty, automobily, náhradné diely do automobilov
  (from: 05/12/1993 until: 08/30/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 07/17/2008 until: 08/30/2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/17/2008 until: 08/30/2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/17/2008 until: 08/30/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 07/17/2008 until: 08/30/2019)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/17/2008 until: 08/30/2019)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/17/2008 until: 08/30/2019)
Služby požičovní
  (from: 05/15/2015 until: 08/30/2019)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/15/2015 until: 08/30/2019)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 05/15/2015 until: 08/30/2019)
Partners: 
Miroslav Homičko
Orechova 7
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
Slovak Republic
  (from: 01/30/2004 until: 06/25/2008)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
Slovak Republic
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Jana Chabová
169
Lackovce
Slovak Republic
  (from: 01/30/2004 until: 06/25/2008)
Róbert Miklovic
Ílová 5990/31
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 06/26/2008 until: 08/07/2013)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Zochova 3
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 08/08/2013 until: 08/30/2019)
Contribution of each member: 
Jozef Chaba
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Miroslav Homičko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Jozef Chaba
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/30/2004 until: 06/25/2008)
Jana Chabová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/30/2004 until: 06/25/2008)
Róbert Miklovic
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/26/2008 until: 03/24/2010)
Róbert Miklovic
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/25/2010 until: 03/21/2013)
Róbert Miklovic
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/22/2013 until: 08/07/2013)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.02. 2013 na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom Róbertom Miklovicom, trvale bytom Ílová 5990/31, 841 07 Bratislava (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 08/08/2013 until: 01/08/2014)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Amount of investment: 5 006 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 006 640 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.02. 2013 na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom Róbertom Miklovicom, trvale bytom Ílová 5990/31, 841 07 Bratislava (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 01/09/2014 until: 04/12/2017)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Amount of investment: 5 006 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 006 640 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 07.02. 2013 na obchodný podiel uzatvorenej medzi záložcom Róbertom Miklovicom, trvale bytom Ílová 5990/31, 841 07 Bratislava (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a. s., so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Prime Tourist Resorts, a. s. zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 016/17/550088/H/003 zo dňa 29.3.2017 v prospech Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4,811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.
  (from: 04/13/2017 until: 05/09/2017)
Prime Tourist Resorts, a. s.
Amount of investment: 5 006 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 006 640 EUR
  (from: 05/10/2017 until: 08/30/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/31/2019)
konatelia
  (from: 04/13/2019 until: 08/30/2019)
Individual managing director
  (from: 08/08/2013 until: 04/12/2019)
konatelia
  (from: 05/12/1993 until: 08/07/2013)
Ing. Július Strapek - predseda
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
  (from: 08/31/2019)
Branislav Strapek - podpredseda
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
  (from: 08/31/2019)
Miroslav Homičko
Orechova 7
Humenné
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Miroslav Homičko
Orechova 7
Humenné
Until: 09/26/2001
  (from: 01/30/2004 until: 01/29/2004)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
  (from: 05/12/1993 until: 06/25/2008)
Jozef Chaba
Osloboditeľov 10
Humenné
Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Jana Chabová
169
Lackovce
From: 05/15/2002
  (from: 01/30/2004 until: 06/25/2008)
Jana Chabová
169
Lackovce
From: 05/15/2002 Until: 06/16/2008
  (from: 06/26/2008 until: 06/25/2008)
Ing. Ján Kováč
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
From: 11/27/2014
  (from: 04/08/2015 until: 05/10/2017)
Ing. Ján Kováč
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
From: 11/27/2014 Until: 05/03/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 6/F
Bratislava 821 01
From: 05/03/2017
  (from: 05/11/2017 until: 04/12/2019)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 6/F
Bratislava 821 01
From: 05/03/2017 Until: 04/05/2019
  (from: 04/13/2019 until: 04/12/2019)
Róbert Miklovic
Ílová 5990/31
Bratislava 841 07
From: 06/18/2008
  (from: 06/26/2008 until: 04/07/2015)
Róbert Miklovic
Ílová 5990/31
Bratislava 841 07
From: 06/18/2008 Until: 11/27/2014
  (from: 04/08/2015 until: 04/07/2015)
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava 841 02
From: 05/03/2017
  (from: 05/11/2017 until: 08/30/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 08/31/2019)
Za spoločnosť konajú a za túto podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/12/1993 until: 08/30/2019)
Capital: 
5 006 640 EUR Paid up: 5 006 640 EUR
  (from: 08/31/2019)
5 006 640 EUR Paid up: 5 006 640 EUR
  (from: 01/09/2014 until: 08/30/2019)
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/08/2013 until: 01/08/2014)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 03/22/2013 until: 08/07/2013)
200 000 Sk
  (from: 01/30/2004 until: 03/24/2010)
100 000 Sk
  (from: 05/12/1993 until: 01/29/2004)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Bonislavský
Údernícka 3928/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 08/31/2019)
Ing. Michal Hartl
Pri Hrubej lúke 3592/9
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
  (from: 08/31/2019)
Ing. Jozef Hornický
Donnerova 717/11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
  (from: 08/31/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.4.1993 v súlade so zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3040
  (from: 05/12/1993)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2008.
  (from: 07/17/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.06.2013.
  (from: 08/08/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2012.
  (from: 01/09/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2014.
  (from: 04/08/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2015.
  (from: 05/15/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2017.
  (from: 05/11/2017)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person