Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  171/P

Business name: 
Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Svidník
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
Registered seat: 
Centrálna
Svidník 089 01
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
Identification number (IČO): 
31 710 425
  (from: 06/30/1995)
Date of entry: 
07/01/1995
  (from: 06/30/1995)
Date of deletion: 
08/01/1999
  (from: 07/23/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/30/1995)
Objects of the company: 
verejná cestná hromadná pravidelná osobná doprava
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
verejná cestná hromadná nepravidelná osobná doprava
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
opravy motorových vozidiel, motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
pneuservisná činnosť
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov a motorových vozidiel
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
rekreačné zariadenia, ubytovanie
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, výpočtová a spotrebná elektronika
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
Management body: 
Ing. Jaroslav Humeník
Duklianska 644/12
Svidník
  (from: 06/30/1998 until: 07/31/1999)
Ing. Ján Viravec - poverený riadením
88
Rovné
  (from: 06/30/1995 until: 06/29/1998)
Representation: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti štátneho podniku podpisuje poverený riaditeľ a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
Founder: 
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Bratislava
  (from: 06/30/1995 until: 07/31/1999)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Svidník Sídlo: Centrálna 089 01 Svidník IČO: 31 710 425 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie rozhodnutím Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 95/99 zo dňa 30.6.1999 zlúčením s iným štátnym podnikom ku dňu 1.8.1999. Dňom 1.8.1999 všetok majetok, práva a záväzky zrušeného podniku preberá podnik Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Humenné so sídlom v Humennom, Fidlikova 1, IČO: 31 710 298. Deň výmazu: 1.8.1999
  (from: 08/01/1999)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č. 5341/M-95 zo dňa 22. 5. 1995 podľa § 13 a 14 zákona 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 507 k 1.7.1995 .................. 40.522 000.- Sk Rozhodnutie MDPaT SR č. 17/96 zo dňa 10.1. 1996, ktorým sa mení zakladacia listina š.p.
  (from: 02/05/1996 until: 07/31/1999)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky pod č. 5341/M-95 zo dňa 22. 5. 1995 podľa § 13 a 14 zákona 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 507 Na štátny podnik prechádzajú práva a záväzky v rozsahu ktorých hospodárila ku dňu vzniku Slovenská autobusová doprava, štátny podnik Košice, odštepný závod Svidník.
  (from: 06/30/1995 until: 02/04/1996)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person