Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11264/B

Business name: 
ISTROS CARTHEN s.r.o.
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Registered seat: 
Vajnorská 127
Bratislava 831 04
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Identification number (IČO): 
35 693 410
  (from: 06/25/1996)
Date of entry: 
06/25/1996
  (from: 06/25/1996)
Person dissolved from: 
1. 11. 2002
  (from: 11/01/2002)
Date of deletion: 
11/01/2002
  (from: 10/28/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2002, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou ISTROS, spol. s r.o. Všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti ISTROS CARTHEN s.r.o. preberá na seba spoločnosť ISTROS, spol. s r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 00 603 830. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť ISTROS CARTHEN s.r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť ISTROS CARTHEN s.r.o. so sídlom Vajnorská 127, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 11264/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu dňom 1.11.2002.
  (from: 11/01/2002)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person