Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11264/B

Business name: 
ISTROS CARTHEN s.r.o.
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Registered seat: 
Vajnorská 127
Bratislava 831 04
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Identification number (IČO): 
35 693 410
  (from: 06/25/1996)
Date of entry: 
06/25/1996
  (from: 06/25/1996)
Person dissolved from: 
1. 11. 2002
  (from: 11/01/2002)
Date of deletion: 
11/01/2002
  (from: 10/28/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1996)
Objects of the company: 
veľkoobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
maloobchod - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
odťahovacia služba, v rozsahu voľnej živnosti - nútený odťah
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
oprava karosérií
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
chov koní
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
nákup, predaj a prenájom koní
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj , výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémova zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavy osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 12/18/1998 until: 10/31/2002)
Partners: 
Ing. Emil Mayer
Francisciho 5
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Ing. Emil Mayer
Francisciho 5
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
Slovak Republic
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Juraj Vaňo
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Karol Veleba
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Ing. Emil Mayer
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Juraj Vaňo
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Karol Veleba
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Ing. Emil Mayer
Francisciho 5
Bratislava 811 08
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Juraj Vaňo
Rajecká 3
Bratislava 821 07
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Karol Veleba
Korytnická 3
Bratislava 821 07
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
100 000 Sk
  (from: 06/25/1996 until: 06/09/1998)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.6.2002, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčenie so spoločnosťou ISTROS, spol. s r.o. Všetky práva, záväzky, pohľadávky a celé imanie zrušenej spoločnosti ISTROS CARTHEN s.r.o. preberá na seba spoločnosť ISTROS, spol. s r.o., Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, IČO: 00 603 830. Na základe tejto skutočnosti sa obchodná spoločnosť ISTROS CARTHEN s.r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť ISTROS CARTHEN s.r.o. so sídlom Vajnorská 127, Bratislava, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 11264/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu dňom 1.11.2002.
  (from: 11/01/2002)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.5.1996 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 18206
  (from: 06/25/1996 until: 10/31/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.4.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania z majetku prevyšujúceho základné imanie spoločnosti, rozšírenie predmetu činnosti a zmenu spoločenskej zmluvy v súlade s ustanoveniami Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/10/1998 until: 10/31/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.3.1998.
  (from: 12/18/1998 until: 10/31/2002)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person