Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10069/N

Business name: 
Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo
  (from: 07/19/1995)
Registered seat: 
Hlohovecká 2
Lužianky 951 41
  (from: 11/11/2009)
Identification number (IČO): 
31 398 669
  (from: 07/19/1995)
Date of entry: 
07/19/1995
  (from: 07/19/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/19/1995)
Objects of the company: 
selekčná činnosť mladých a dospelých zvie- rat v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch
  (from: 07/19/1995)
hodnotenie plemenných ošípaných podľa technických noriem
  (from: 07/19/1995)
koncipovanie a usmerňovanie národného šľachtiteľského a hybridizačného programu v spolupráci s vedecko - výskumnou základňou
  (from: 07/19/1995)
organizovanie systému reprodukcie základných stád v šľachtiteľských, rozmnožovacích a úžitkových chovoch
  (from: 07/19/1995)
usmerňovanie chovateľov pri zavádzaní firemných zahraničných programov (šľachtiteľských a hybridizačných)
  (from: 07/19/1995)
odborno - poradenecká činnosť vo výžive, technológií priparovania, metódy plemenitby vo všetkých stupňoch chovov, najmä začínajúcim farmárom
  (from: 07/19/1995)
účasť vo výberových komisiách
  (from: 07/19/1995)
spolupráca s vedecko - výskumnou základňou
  (from: 07/19/1995)
organizovanie testácie potomstva kancov a prasníc v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch a organizovanie testácie kancov pôsobiacich v inseminácii
  (from: 07/19/1995)
zabezpečovanie predaja a nákupu plemenných ošípaných a organizovanie nákupných trhov
  (from: 07/19/1995)
spoluúčať na zabezpečovaní systému výkupu jatočných ošípaných podľa kvality systémom EUROP
  (from: 07/19/1995)
zabezpečovanie KU 1. stupňa u chovateľov, ktorí o túto službu prejavia záujem
  (from: 07/19/1995)
zastupovanie kolektívnych záujmov vo vzťahu ku všetkým orgánom, organizáciám a subjektom
  (from: 07/19/1995)
usporiadavanie, organizovanie a účasť na výstavách, prehliadkach a ďalších chovateľských akciách v tuzemsku a zahraničí
  (from: 07/19/1995)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/10/1997)
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/10/1997)
výroba mäsa a mäsových výrobkov - (Mäsiarstvo a údenárstvo)
  (from: 12/10/1997)
vykonávanie úloh starostlivosti o rozvoj šľachtenia a plemenitby ošípaných uvedené v § 3 ods. 1, písm. e/ i/ j/ k/, Zák.č. 194/98 Z.z., ako aj činnosti, ktoré v zmysle uvedeného zákona môže vykonávať len uznaná chovateľská organizácia, v súlade s rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 17.11.1998, číslo 984/1998-520
  (from: 12/28/1999)
poľnohospodárska výroba
  (from: 09/11/2000)
prevádzkovanie inseminačnej stanice kancov na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 31.7.2000 pod č. 24791999-520
  (from: 09/11/2000)
poradenská činnosť v oblasti informačných technológií v oblasti chovu ošípaných
  (from: 09/14/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/14/2004)
Ing. Julián Škerlík - predseda predstavenstva
Laborecká 1849/5
Humenné 066 01
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Ing. Peter Ryšavý - podpredseda predstavenstva
Jesenského 1111/45
Sereď 926 01
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Ing. Sinjar Al-Hadi - podpredseda predstavenstva
Golfova 2942/26
Prievidza 971 01
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Ing. Igor Jakubička - člen predstavenstva
170
Čermany 956 08
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Ing. Miloš Supuka - člen prestavenstva
72
Vyšný Žipov 094 33
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
František Uhliarik - člen predstavenstva
Klubová 2211/7
Šurany 942 01
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Benjamín Kűrthy - člen predstavenstva
81
Holiare 946 16
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Acting: 
Za predstavensto vystupuje navonok predseda, alebo v neprítomnosti predsedu zastupuje ním poverený člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predseu a spoň jedného ďalšieho člena predstavenstva, s výnimkou pracono-právnych vecí. V pracovno- právnych veciach koná predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 09/14/2004)
Supervisory board: 
Ing. Peter Hubina - člen
780
Moravský Svätý Ján 908 71
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Jarmila Jakubovičová - člen
J. Kráľa 738/12
Senica 905 01
From: 10/30/2019
  (from: 12/17/2019)
Ing. Attila Petheő
Jantárová cesta 1934/46
Dunajská Streda 929 01
From: 06/30/2021
  (from: 07/28/2021)
Registered capital: 
1 659,69 EUR
  (from: 11/11/2009)
Basic member contribution: 
165,96 EUR
  (from: 11/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založená na ustanovujúcej schôdzi dňa 8.12.1994, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č.N 61/94, Nz 57/94 napísanou dňa 8.12.1994 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou v súlade s ust. §§ 221 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Základný členský vklad pri vstupe za člena družstva u právnických i fyzických osôb je 5 000 Sk. Najnižšia čiastka vstupného vkladu činí 1000 Sk. Zostávajúcu čiastku do výšky základného členského vkladu 5 000 Sk je člen povinný uhradiť do 1 roka. Stary spis: Dr 2044
  (from: 07/19/1995)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 5.4.1995, zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 6.4.1995. Stary spis: Dr 2044
  (from: 10/25/1996)
Zápisnica z výročnej členskej schôdzi konanej dňa 10.4.1997. Stary spis: Dr 2044
  (from: 12/10/1997)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 25.3.1999.
  (from: 11/03/1999)
- Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 13.4.2000. - Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 13.4.2000.
  (from: 09/11/2000)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 16.4.2003. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 16.4.2003. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 16.4.2003. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 20.6.2003. Zápisnica z náhradnej členskej schôdze zo dňa 20.6.2003.
  (from: 09/14/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person