Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  38/N

Business name: 
DB SLOVAKIA investičný fond, a.s. v konkurze
  (from: 08/23/2008 until: 06/14/2017)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 08/31/1994 until: 06/14/2017)
Identification number (IČO): 
34 106 871
  (from: 08/31/1994)
Date of entry: 
08/31/1994
  (from: 08/31/1994)
Date of deletion: 
06/15/2017
  (from: 06/15/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/15/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/31/1994)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 06/14/2017)
Other legal facts: 
1. Uznesením OS Nitra zo dňa 06.10.2011 č. k. 32K 9/2008-868, právoplatným dňa 28.10.2011, bol zrušený konkurz, vyhlásený na majetok úpadcu, po splnení končeného rozvrhu výťažku. 2. Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 08.12.2011 č.k. 32K 9/2008-893 bola odvolaná z funkcie správcu Mgr. Henrieta Slávkovská. 3. Z obchodného registra OS Nitra sa v y m a z á v a z oddielu: Sa, vl. č. 38/N, spoločnosť: DB SLOVAKIA investičný fond, a.s. v konkurze, Továrenská 210, Tlmače 935 28, IČO: 34 106 871.
  (from: 06/15/2017)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person