Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  184/V

Business name: 
URANIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Registered seat: 
Alvinczyho 27
Košice
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Identification number (IČO): 
17 074 801
  (from: 03/13/1991)
Date of entry: 
03/04/1991
  (from: 03/13/1991)
Person dissolved from: 
11.3.1998
  (from: 03/11/1998)
Date of deletion: 
03/11/1998
  (from: 03/11/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 03/11/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/13/1991)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke č. 184/V pod: Obchodné meno: URANIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Sídlo: Košice, Alvinczyho 27 IČO: 17 074 801 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia KS Košice č. K 329/97 zo dňa 8. augusta 1997 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť.
  (from: 03/11/1998)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person