Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  184/V

Business name: 
URANIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Registered seat: 
Alvinczyho 27
Košice
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Identification number (IČO): 
17 074 801
  (from: 03/13/1991)
Date of entry: 
03/04/1991
  (from: 03/13/1991)
Person dissolved from: 
11.3.1998
  (from: 03/11/1998)
Date of deletion: 
03/11/1998
  (from: 03/11/1998)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 03/11/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/13/1991)
Objects of the company: 
Výroba, nákup a predaj
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
spotrebného a priemyselného tovaru, elektroniky
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
výpočtovej techniky a jej programového vybavenia
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
strojov, strojných zariadení a mechanizmov, vrátane nákladných automobilov
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
stavebného materiálu
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
poľnohospodárskych produktov, liečivo pôsobiacich produktov a potravín, marketing, obstarávateľské služby, sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a servisná činnosť pre uvedené oblasti zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Výroba, nákup a predaj:
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
spotrebného a priemyselného tovaru, elektroniky
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
hracích a výherných automatov
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
literatúry, knižných publikácií, časopisov a inej periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
výpočtovej techniky a jej programového vybavenia
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
strojov, strojných zariadení a mechanizmov, vrátane nákladných automobilov
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
stavebného materiálu
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
poľnohospodárskych produktov, liečivo pôsobiacich produktov a potravín
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
prevádzkovanie hracích automatov
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
stavebná činnosť a montážne práce
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
marketing, obstarávateľské služby
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
sprostredkovateľská, poradenská, konzultačná a servisná činnosť pre uvedené oblasti
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
marketing (prieskum trhu)
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Partners: 
Ing. Andrej Bartko
Mliečna 29
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Andrej Bartko
ul. 19. januára 29
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Ladislav Milčevič
Vodárenská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Ladislav Milčevič
Vodárenská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Ján Schmiedbauer
Pekná 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Ján Schmiedbauer
Pekná 11
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Contribution of each member: 
Ing. Andrej Bartko
Amount of investment: 47 000 Sk
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Ján Schmiedbauer
Amount of investment: 47 000 Sk
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Ladislav Milčevič
Amount of investment: 46 000 Sk
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Andrej Bartko
Amount of investment: 47 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Ján Schmiedbauer
Amount of investment: 47 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Ladislav Milčevič
Amount of investment: 46 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
konatelia
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Ing. Andrej Bartko
Mliečna 29
Košice
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Ján Schmiedbauer
Pekná 11
Košice
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Ing. Ladislav Milčevič
Vodárenská 9
Košice
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisujú všetci spoločníci samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu s. r. o. pripoja svoje podpisy.
  (from: 03/13/1991 until: 11/29/1992)
Capital: 
140 000 Sk
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke č. 184/V pod: Obchodné meno: URANIA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Sídlo: Košice, Alvinczyho 27 IČO: 17 074 801 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia obchodnej spoločnosti bez likvidácie na základe uznesenia KS Košice č. K 329/97 zo dňa 8. augusta 1997 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť.
  (from: 03/11/1998)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 25.2.1991 na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 03/13/1991 until: 03/10/1998)
Zmeny v zápise urobené podľa zmeny zo dňa 19.8.1992 spoločenskej zmluvy, v súlade s ust. § 764 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/30/1992 until: 03/10/1998)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  08/01/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person