Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  39/N

Business name: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)
  (from: 12/04/2001)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
  (from: 09/06/1993 until: 12/03/2001)
SLOVENSKÉ ENERGETICKLÉ STROJÁRNE, a.s. TLMAČE
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 07/19/1999)
Továrenská 210
Tlmače 935 21
  (from: 04/23/1992 until: 07/18/1999)
Identification number (IČO): 
31 411 690
  (from: 04/23/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/23/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/23/1992)
Objects of the company: 
výroba a montáž priemyselného potrubia
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž oceľových konštrukcií
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž zariadení pre technickú úpravu vody
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž zariadení pre kondenzáciu a regeneráciu s príslušenstvom
  (from: 07/20/2018)
výroba a montáž palivových a priemyselných pecí a sušiarní
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž strojov a zariadení oceliarní
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž strojov a zariadení pre chemickú, potravinársku a petrochemickú výrobu
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž strojov a zariadení pre výrobu a spracovanie celulózy
  (from: 09/06/1993)
povrchová úprava kovov
  (from: 07/20/2018)
výroba a montáž transportných zariadení
  (from: 09/06/1993)
výroba a montáž vzduchotechnických zariadení
  (from: 09/06/1993)
výroba stolárska a tesárska
  (from: 09/06/1993)
výroba drevených obalov
  (from: 09/06/1993)
projektová činnosť v strojárstve
  (from: 07/20/2018)
rekonštrukcia a servis parných kotolní
  (from: 09/06/1993)
rekonštrukcia a servis tlakových zariadení a zariadení ekológie
  (from: 09/06/1993)
výroba, montáž, revízie a servis vyhradených plynových zariadení
  (from: 09/06/1993)
výskum a vývoj priemyselných kotlov s príslušenstvom, zariadení pre kondenzácie a regenerácie, vzduchotechnických zariadení, priemyselných a palivových pecí, priemyselných potrubí, oceľových konštrukcií a nádrží, zariadení pre petrochémiu a pre chémiu
  (from: 09/06/1993)
čistiarne odpadových vôd
  (from: 09/06/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/06/1993)
organizovanie kurzov a prednášok
  (from: 09/06/1993)
vydávanie periodickej tlače
  (from: 09/06/1993)
správa registratúry
  (from: 11/13/2003)
montáž, rekonštrukcie a servis zariadení parných kotlov všetkých výkonov
  (from: 07/20/2018)
montáž, rekonštrukcie a servis tlakových a netlakových zariadení ekológie vo všetkých odvetviach priemyslu
  (from: 04/01/2004)
montáž, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu platného oprávnenia
  (from: 07/20/2018)
oprava a servis motorových vozidiel
  (from: 04/01/2004)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (from: 08/10/2006)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
  (from: 07/20/2018)
výkon činnosti technika požiarnej ochrany
  (from: 08/10/2006)
služby v oblasti informačných technológií
  (from: 08/10/2006)
výroba vodných a parných turbín
  (from: 01/01/2007)
výroba strojov a zariadení pre spracovanie nerastných hmôt
  (from: 01/01/2007)
konštrukčná činnosť pre výrobu strojov a zariadení
  (from: 01/01/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/17/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/28/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/28/2009)
prevádzkovanie práčovne
  (from: 05/28/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/22/2011)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/22/2011)
sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 06/22/2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/22/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/25/2015)
demolačné práce (odstránenie pôvodných stavieb a ich častí bez použitia trhavín)
  (from: 07/25/2015)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti parných kotlov a ich príslušenstva, strojárstva, stavebníctva, vzduchotechnickej a klimatizačnej techniky, meracej a regulačnej techniky a ekologických zariadení
  (from: 07/20/2018)
inžinierska činnosť
  (from: 07/20/2018)
výroba a montáž priemyselných kotlov s príslušenstvom
  (from: 07/20/2018)
prevádzkovanie a poskytovanie ubytovacích služieb v kempingoch
  (from: 08/10/2006 until: 07/19/2018)
odborné prehliadky a odborné skúšky elekrických zariadení
  (from: 08/10/2006 until: 07/19/2018)
výkon činnosti bezpečnostného technika
  (from: 08/10/2006 until: 10/23/2019)
výroba tepla a rozvod tepla
  (from: 08/10/2006 until: 07/19/2018)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 08/10/2006 until: 07/19/2018)
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 04/01/2004 until: 07/19/2018)
výkon gamadefektoskopických prác na prechodných pracoviskách
  (from: 04/01/2004 until: 07/19/2018)
montáž, rekonštrukcie a servis zariadení parných kotolní všetkých výkonov
  (from: 04/01/2004 until: 07/19/2018)
výroba a montáž zariadení pre jadrové elektrárne
  (from: 09/06/1993 until: 07/19/2018)
projektová činnosť v strojárenstve
  (from: 09/06/1993 until: 07/19/2018)
projektovanie stavieb
  (from: 07/19/1999 until: 07/19/2018)
technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete-výroba, distribúcia elektrickej energie a tepla
  (from: 07/19/1999 until: 07/19/2018)
povrchná úprava kovov
  (from: 09/06/1993 until: 07/19/2018)
výroba a montáž zariadenia pre kondenzáciu a regeneráciu s príslušenstvom
  (from: 09/06/1993 until: 07/19/2018)
I.Výrobná činnosť v oblasti výrobných odborov :
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
423-priemyselné potrubie
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
424-oceľové konštrukcie a nádrže
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
436-technická úprava vody
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
480-práce priemyselnej povahy
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
483-priemyselné kotly s príslušenstvom
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
485-kondenzácia a regenerácia s príslušenstvom
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
488-zariadenia pre jadrové elektrárne
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
613-drevené obaly
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
116-tepelná energia
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
429-vzduchotechnické zariadenia
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
434-pece palivové, priemyslové
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
472-transportéry
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
501-stroje a zariadenia oceliarní
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
506-zariadenia spoločné pre chem. výrobu a petrochémiu
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
507-stroje a zariadenia pre výrobu a spracovanie celulózy
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
508-stroje a zariadenia pre výrobu a spracovanie celulózy
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
II. Dodávateľsko-inžiniersko-servisná činnosť :
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
906-projektovanie
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
911-opravy a údržba strojov pre energetiku a ťažbu
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
913-opravy a údržba zariadení a strojov pre chemický priemysel
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
927-montáže opravárenského charakteru
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
923-demontáže
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
III.Výskumno-vývojová činnosť :
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
483-priemyselné kotly a príslušenstvom, so zameraním najmä na fluidné kotly, odsírovanie, denitrifikáciu, spaľovanie odpadov
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
485-kondenzácie a regenerácie
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
429-vzduchotechnické zariadenia
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
434-pece palivové, priemyslové
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
423-priemyslové potrubia
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
424-oceľové konštrukcie a nádrže
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
506,507-zariadenia pre chémiu so zameraním na čistiarne odpadových vôd a zariadenia pre petrochémiu
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
IV. Odbytová činnosť výsledkov výskumnej, výrobnej, dodávateľsko-inžiniersko-montážnej činnosti v rozsahu predchádzajúcich bodov I., II., a III. vrátane zahranično-obchodnej činnosti.
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
V. Zásobovacia činnosť
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
VI. Školské výkony a služby
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/2002)
Managing board
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Managing board
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Managing board
  (from: 04/23/1992 until: 02/28/1996)
Mgr. Ing. Mária Vrábelová - Member of the Board of Directors
Ul. F. Hečku 6752/128
Levice 934 01
From: 11/01/2021
  (from: 11/19/2021)
Ing. Vladimír Adamec - člen predstavenstva
Ku Bratke 20
Levice 934 01
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
  (from: 09/03/1996 until: 01/21/1998)
Ing. Otto Baranec , CSc. - člen
Záhradný rad 11
Starý Tekov
  (from: 11/09/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Otto Baranec , CSc. - predseda
Záhradný rad ll
Starý Tekov
  (from: 04/23/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Pavol Bobok - člen predstavenstva
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Pavol Bobok - člen predstavenstva spoločnosti
Dlhá 46
Tlmače 935 21
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Ing. Pavol Bobok - predseda predstavenstva
Dlhá 46
Tlmače 935 21
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002 Until: 10/05/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
From: 10/06/2006 Until: 04/01/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 04/01/2008
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2008)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 04/01/2008 Until: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/06/2013)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 05/07/2008 Until: 05/06/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 05/06/2013
  (from: 06/07/2013 until: 07/07/2017)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat. Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 05/06/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
From: 09/23/2010
  (from: 10/29/2010 until: 06/21/2011)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
From: 09/23/2010 Until: 05/18/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
From: 05/18/2011
  (from: 06/22/2011 until: 07/24/2015)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 4
Levice 934 01
From: 05/18/2011 Until: 06/30/2015
  (from: 07/25/2015 until: 07/24/2015)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
From: 06/30/2015
  (from: 07/25/2015 until: 09/17/2020)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
From: 06/30/2015 Until: 06/30/2020
  (from: 09/18/2020 until: 09/17/2020)
Ing. Miloš Ďurovič - člen predstavenstva
č. 375
Kozárovce 935 22
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače
  (from: 04/23/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen predstavenstva
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - podpredseda
Lipová 13
Tlmače
  (from: 11/09/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - podpredseda predstavenstva spoločnosti
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Vladimír Haško , Csc. - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti
Lipová 13
Tlmače 935 21
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2008
  (from: 04/24/2008 until: 06/16/2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/01/2008 Until: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 10/28/2010)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Hornodvorská 1256/52
Chorvátsky Grob 900 25
From: 05/07/2008 Until: 08/31/2010
  (from: 10/29/2010 until: 10/28/2010)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002 Until: 08/07/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ing. Štefan Ižold - člen
29. augusta 16
Levice 934 01
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Ing. Štefan Ižold - člen predstavenstva, generálny riaditeľ spoločnosti
Okružná 7/14
Levice 934 01
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Ing. Štefan Ižold - podpredseda
Okružná 7/14
Levice
  (from: 04/23/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Štefan Ižold - podpredseda predstavenstva a generálnyriaditeľ spoločnosti
Okružná 7/14
Levice
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Štefan Ižold - predseda
Okružná 7/14
Levice
  (from: 11/09/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Štefan Ižold - predseda predstavenstva spoločnosti a generálny riaditeľ spoločnosti
Okružná 7/14
Levice 934 01
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Štefan Ižold - člen
29. augusta 16
Levice 934 01
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
Ing. Štefan Ižold - člen
29. augusta 16
Levice 934 01
From: 08/12/2002 Until: 08/07/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 06/21/2011)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
From: 10/06/2006 Until: 05/18/2011
  (from: 06/22/2011 until: 06/21/2011)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
From: 05/18/2011
  (from: 06/22/2011 until: 01/25/2012)
Mgr. Marek Janča - podpredseda
Plachty 12B
Brno 634 00
Česká republika
From: 05/18/2011 Until: 01/10/2012
  (from: 01/26/2012 until: 01/25/2012)
Ing. Štefan Janček - člen predstavenstva
č.311
Tekovské Nemce
  (from: 02/29/1996 until: 01/21/1998)
Ing. Štefan Janček - člen predstavenstva spoločnosti
č.311
Tekovské Nemce
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
JUDr. Daniel Křetínský - člen
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 06/16/2008)
JUDr. Daniel Křetínský - člen
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
From: 10/06/2006 Until: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Ing. František Kubica - člen
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Ján Kukučka - člen
F. Engelsa 42
Levice 934 01
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Ing. Ján Kukučka - podpredseda
F.Engelsa 42
Levice
  (from: 01/22/1998 until: 07/18/1999)
Ing. Ján Kukučka - podpredseda predstavenstva
Komenského 35
Levice 934 01
  (from: 02/29/1996 until: 01/21/1998)
Ing. Ján Kukučka - člen
F. Engelsa 42
Levice 934 01
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
Ing. Ján Kukučka - člen
F. Engelsa 42
Levice 934 01
From: 08/12/2002 Until: 08/07/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Mgr. Marian Mečiar - člen
805
Podolie
  (from: 01/22/1998 until: 01/04/1999)
Ing. Vladimír Melas - člen
Plicková 11
Bratislava
  (from: 01/22/1998 until: 07/18/1999)
Ing. Viliam Ondrašík - člen
Arkadacká 10
Levice
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Viliam Ondrašík - podpredseda predstavenstva
Ku Bratke 10
Levice 934 01
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Juraj Ondriš - člen
Kunerálska 19
Bratislava
  (from: 01/22/1998 until: 03/16/1998)
Ing. Vladimír Ondriš - člen
Panská 2
Bratislava
  (from: 01/22/1998 until: 03/16/1998)
Ing. Martin Paštiga , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 05/06/2013
  (from: 06/29/2017 until: 07/07/2017)
Ing. Martin Paštiga , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 05/06/2013 Until: 06/30/2017
  (from: 07/08/2017 until: 07/07/2017)
Ing. Martin Paštika , MBA - člen
Karolíny Světlé 581
Vimperk II 385 01
Česká republika
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 06/16/2008)
Ing. Martin Paštika , MBA - člen
Karolíny Světlé 581
Vimperk II 385 01
Česká republika
From: 10/06/2006 Until: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/06/2013)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 05/07/2008 Until: 05/06/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 05/06/2013
  (from: 06/07/2013 until: 06/28/2017)
Ing. Mário Polák - predseda predstavenstva
Robotnícka 55
Senica
  (from: 03/07/1995 until: 07/17/1995)
Ing. Juraj Rečka - člen
Vajanského 71/2
Poprad
  (from: 01/22/1998 until: 03/16/1998)
Ing. Juraj Rečka - člen
Vajanského 71/2
Poprad
  (from: 01/05/1999 until: 07/18/1999)
Ing. Juraj Rečka - člen
Vajanského 71/2
Poprad
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
From: 08/12/2002 Until: 10/05/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Juraj Rečka - člen
Námestie Svätého Egídia 37/87
Poprad 058 01
From: 10/06/2006 Until: 04/01/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Ján Szebellai - člen predstavenstva
Mládežnícka 9
Tlmače - Lipník 935 21
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Roland Tóth - člen predstavenstva
Kostlivého č. 4
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Štefan Tuturis
Marxova 26
Levice
  (from: 09/03/1996 until: 01/21/1998)
Ing. Ivan Ušiak - predseda predstavenstva
Ĺ. Zúbka 15/84
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 03/06/1995)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
From: 04/27/2010
  (from: 06/16/2010 until: 07/18/2014)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
From: 04/27/2010 Until: 06/24/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/18/2014)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
From: 06/24/2014
  (from: 07/19/2014 until: 07/19/2018)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
From: 06/24/2014 Until: 06/28/2018
  (from: 07/20/2018 until: 07/19/2018)
RNDr. Peter Vesel - člen
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica - Skubín
From: 08/12/2002 Until: 03/04/2004
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
RNDr. Peter Vesel - člen predstavenstva
Kuzmányho 16
Banská Bystrica
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
RNDr. Peter Vesel - člen predstavenstva
Kuzmányho 16
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Ing. Ivan Vršan - člen predstavenstva
Bajzova 12
Žilina
  (from: 02/29/1996 until: 01/21/1998)
Ing. Róbert Žiak - člen predstavenstva spoločnosti
Zd.Nejedlého 17
Levice 934 01
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava - Petržalka 850 00
From: 06/28/2018 Until: 10/31/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
From: 06/30/2020 Until: 10/31/2021
  (from: 11/19/2021 until: 11/18/2021)
Ing. Dalibor Cucor - člen
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
From: 06/30/2020
  (from: 09/18/2020 until: 11/18/2021)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava - Petržalka 850 00
From: 06/28/2018
  (from: 07/20/2018 until: 11/18/2021)
Ing. Robert Bundil - člen
Martinická 990/9
Praha, Kbely 197 00
Česká republika
From: 07/01/2017
  (from: 07/08/2017)
Ing. Mirek Topolánek - Member of the Board of Directors
Eliášova 922/21
Praha 6 - Bubeneč 160 00
Česká republika
From: 11/20/2020
  (from: 12/15/2020)
Ing. Lukáš Křítek - Chairman of the Board of Directors
Formanská 148
Praha - Újezd u Průhonic 149 00
Česká republika
From: 10/01/2021
  (from: 10/22/2021)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 07/01/2017
  (from: 07/08/2017 until: 10/21/2021)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II. 385 01
Česká republika
From: 07/01/2017 Until: 09/30/2021
  (from: 10/22/2021 until: 10/21/2021)
JUDr. Jaromír Trunda - člen predstavenstva
Přemyslovo nám. 6
Brno 627 00
Česká republika
  (from: 02/29/1996 until: 01/21/1998)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
Přemyslovo nám. 6
Brno 627 00
ČR
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
71
Těšany 664 54
ČR
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
71
Těšany 664 54
ČR
From: 08/12/2002 Until: 08/07/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať ktoríkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/17/2008)
V mene spoločnosti je oprávnený konať podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva spoločne alebo ktorýkoľvek traja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/25/2006 until: 06/16/2008)
Menom spoločnosti koná každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 12/16/2002 until: 10/24/2006)
Menom spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich vždy musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Generálny riaditeľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť v bežných obchodných záležitostiach v rozsahu predmetu podnikania.
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle členovia predstavenstva vždy dvaja a to spôsobom tak, že vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení konať a podpisovať: - predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo - predseda predstavenstva a člen predstavenstva, alebo - podpredseda predstavenstva a člen predstavenstva. Generálny riaditeľ spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť v bežných obchodných záležitostiach v rozsahu predmetu podnikania.
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/23/1992 until: 02/28/1996)
Capital: 
27 026 779 EUR Paid up: 27 026 779 EUR
  (from: 11/22/2016)
27 026 779 EUR Paid up: 27 026 799 EUR
  (from: 10/29/2016 until: 11/21/2016)
3 017 689 EUR Paid up: 3 017 689 EUR
  (from: 08/02/2016 until: 10/28/2016)
22 010 739,34048 EUR Paid up: 22 010 739,34048 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 08/01/2016)
10 391 987,34048 EUR Paid up: 10 391 987,34048 EUR
  (from: 05/28/2009 until: 01/28/2010)
313 069 000 Sk Paid up: 313 069 000 Sk
  (from: 12/16/2002 until: 05/27/2009)
1 565 345 000 Sk
  (from: 09/06/1993 until: 12/15/2002)
1 506 126 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
Shares: 
Number of shares: 1565345
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/31/2016)
Number of shares: 1452344
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 07/31/2016)
Number of shares: 24009090
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 EUR
  (from: 10/29/2016)
Number of shares: 1565345
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 6,638784 EUR
  (from: 05/28/2009 until: 07/30/2016)
Number of shares: 1452344
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 8 EUR
  (from: 01/29/2010 until: 07/30/2016)
Number of shares: 1565345
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 200 Sk
  (from: 12/16/2002 until: 05/27/2009)
Number of shares: 1565345
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/04/2001 until: 12/15/2002)
Number of shares: 1565345
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/29/1996 until: 12/03/2001)
Number of shares: 1565345
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/06/1993 until: 02/28/1996)
Number of shares: 1460942
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
Number of shares: 45184
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/23/1992 until: 09/05/1993)
Supervisory board: 
Mgr. Otília Švecová
54
Čajkov 935 24
From: 02/28/2018
  (from: 04/04/2018)
Ing. Michal Bajan
424
Nová Dedina
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Michal Bajan - člen
424
Nová Dedina
  (from: 01/22/1998 until: 07/18/1999)
Ing. Michal Bajan - člen dozornej rady spoločnosti
424
Nová Dedina 935 25
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Michal Bajan - podpredseda
424
Nová Dedina
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Pavol Bobok - predseda
Dlhá 46
Tlmače 935 21
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Pavel Boháč - člen
229
Hrabičov 966 78
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Pavel Boháč - člen
229
Hrabičov 966 78
From: 01/15/2002
  (from: 04/01/2004 until: 12/12/2007)
Pavel Boháč - člen
229
Hrabičov 966 78
From: 01/15/2002 Until: 10/10/2007
  (from: 12/13/2007 until: 12/12/2007)
Ing. Karol Česal - člen
Ku Bratke 36
Levice
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Vladimír Haško , CSc. - člen
Lipová 13
Tlmače 935 21
From: 10/06/2006 Until: 04/01/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Ing. Antonín Cholasta - člen
Majerníkova 15
Handlová
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Štefan Ižold - podpredseda
Okružná 7/14
Levice 934 01
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Dagmar Kazíková - člen
M.Urbana 6
Zlaté Moravce
  (from: 01/22/1998 until: 12/15/2002)
Ing. Vladimír Klein - člen
Tekovská 8
Levice
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 2717/12
Bratislava 831 01
From: 02/29/2012
  (from: 04/05/2012 until: 07/30/2016)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 2717/12
Bratislava 831 01
From: 02/29/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 07/31/2016 until: 07/30/2016)
Ing. Martin Kožányi - člen
Svätovojtešská 24
Bratislava
  (from: 01/22/1998 until: 01/04/1999)
Ing. Ondrej Krajči - člen dozornej rady spoločnosti
Nábrežná 17
Nová Baňa 968 01
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
From: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 02/08/2012)
JUDr. Daniel Křetínský - predseda
Stojanova 357/3
Brno 602 00
Česká republika
From: 05/07/2008 Until: 01/17/2012
  (from: 02/09/2012 until: 02/08/2012)
Ing. František Kubica - člen
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. František Kubica - člen dozornej rady spoločnosti
Karpatské nám. 22
Bratislava
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Ján Kukučka - podpredseda
F. Engelsa 42
Levice 934 01
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Oldřich Kulhánek - podpredseda
Dlhá 30/9
Tlmače
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
Ing. Peter Mikuláš
Štúrova 791/23
Nová Baňa 968 01
From: 03/05/2013
  (from: 04/19/2013 until: 04/03/2018)
Ing. Peter Mikuláš
Štúrova 791/23
Nová Baňa 968 01
From: 03/05/2013 Until: 02/28/2018
  (from: 04/04/2018 until: 04/03/2018)
Ing. Peter Mravčák - člen
Hanulová 1830/7
Bratislava
  (from: 01/22/1998 until: 01/04/1999)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda dozornej rady
Ku Bratke 10
Levice
  (from: 02/29/1996 until: 07/18/1999)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
Ing. Viliam Ondrašík - predseda
Ku Bratke 10
Levice 934 01
From: 08/12/2002 Until: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ján Páleník - člen dozornej rady
Palárikov rad 20
Starý Tekov
  (from: 02/29/1996 until: 12/15/2002)
Ján Páleník - člen dozornej rady spoločnosti
Palárikov rad 20
Starý Tekov 935 26
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ján Paulíny - člen dozornej rady
Zárečie 81
Kostolná
  (from: 02/29/1996 until: 01/21/1998)
Ing. Mário Polák - predseda dozornej rady spoločnosti
Robotnícka 55
Senica 905 01
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Juraj Rečka - podpredseda
Vajanského 71/2
Poprad 058 01
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 01/17/2012
  (from: 02/09/2012 until: 04/04/2012)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 01/17/2012 Until: 02/29/2012
  (from: 04/05/2012 until: 04/04/2012)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 02/29/2012
  (from: 04/05/2012 until: 07/30/2016)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 02/29/2012 Until: 06/30/2016
  (from: 07/31/2016 until: 07/30/2016)
Mgr. Marek Spurný - podpredseda
Květnové Náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 02/08/2012)
Mgr. Marek Spurný - podpredseda
Květnové Náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 05/07/2008 Until: 01/18/2012
  (from: 02/09/2012 until: 02/08/2012)
Mgr. Marek Spurný - predseda
Květnové náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 06/16/2008)
Mgr. Marek Spurný - predseda
Květnové náměstí 17
Průhonice 252 43
Česká republika
From: 10/06/2006 Until: 05/07/2008
  (from: 06/17/2008 until: 06/16/2008)
Ing. Marián Studený - člen
M.R.Štefánika 63
Levice
  (from: 09/30/1993 until: 09/01/1994)
Ing. Ladislav Šabík - člen
Dlhá 46
Tlmače
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
RNDr. Marián Šíp - člen dozornej rady spoločnosti
Východná 32
Levice 934 01
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Magda Štullerová - člen dozornej rady spoločnosti
Lipová 12
Tlmače 935 21
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Jozef Šumeraj
Kováčova 24
Starý Tekov 935 26
From: 10/10/2007
  (from: 12/13/2007 until: 04/18/2013)
Ing. Jozef Šumeraj
Kováčova 24
Starý Tekov 935 26
From: 10/10/2007 Until: 10/09/2012
  (from: 04/19/2013 until: 04/18/2013)
Ing. Štefan Tuturis - člen
Marxova 26
Levice
  (from: 01/22/1998 until: 07/18/1999)
JUDr. Mária Valachyová
254
Čajkov
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače
  (from: 01/05/1999 until: 12/15/2002)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače
From: 08/12/2002
  (from: 12/16/2002 until: 03/31/2004)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002
  (from: 04/01/2004 until: 10/24/2006)
JUDr. Jaroslav Valentíni - člen
Mládežnícka 7
Tlmače 935 21
From: 08/12/2002 Until: 10/06/2006
  (from: 10/25/2006 until: 10/24/2006)
Ing. Jozef Velebný
Exnárova 26
Bratislava
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
RNDr. Peter Vesel - člen
Skubínska cesta 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/19/1999 until: 12/15/2002)
RNDr. Peter Vesel - podpredseda dozornej rady spoločnosti
Kuzmányho 16
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Ernest Víglaš - člen
103
Čaka
  (from: 09/30/1993 until: 07/17/1995)
Ing. Ivan Vršan - člen
Bajzova 12
Žilina
  (from: 09/02/1994 until: 07/17/1995)
Ing. Jaroslav Závodský - člen dozornej rady spoločnosti
108
Motešice
  (from: 07/18/1995 until: 02/28/1996)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 06/30/2016 Until: 08/01/2018
  (from: 08/11/2018 until: 08/10/2018)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
From: 06/30/2016 Until: 08/01/2018
  (from: 08/11/2018 until: 08/10/2018)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Praha 4, Záběhlice 141 00
Česká republika
From: 06/30/2016
  (from: 07/31/2016 until: 08/10/2018)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošova 12
Bratislava 831 01
From: 06/30/2016
  (from: 07/31/2016 until: 08/10/2018)
Mgr. Ing. Jiří Nováček
Na Kampě, Malá Strana 514/9
Praha 1 118 00
Česká republika
From: 08/01/2018
  (from: 08/11/2018)
Mgr. Hana Krejčí , PhD.
Starosuchdolská 61/11
Praha 6 - Suchdol 165 00
Česká republika
From: 08/01/2018
  (from: 08/11/2018)
Michael Peter Benda - predseda
Praž. povst. 632
Praha
Česká republika
  (from: 04/23/1992 until: 09/29/1993)
JUDr. Jaromír Trunda - člen
Přemyslovo nám. 6
Brno
Česká republika
  (from: 01/22/1998 until: 12/15/2002)
Other legal facts: 
Dňa 7.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 109
  (from: 09/06/1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 2.7.1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Sa 109
  (from: 09/30/1993)
Dňa 03.11.1994 sa s akciovou spoločnosťou zlúčili obchodné spoločnosti, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava- vidiek: 1, v odd. S.r.o. 7987/P- SES VEEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 427 804 2, v odd. S.r.o. 161/K-SES KEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 810 3, v odd. S.r.o. 490/K - SES OK s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 424 457 4, v odd. S.r.o. 166/K-SES TRADE s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 429 807 5, v odd. S.r.o. 390/K-SES EEZ s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače,IČO: 31 431 950 Na akciovú spoločnosť prešli dňom 03.11.1994 všetky práva a záväzky, aj neznáme, spoločností zaniknutých, podľa § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zlúčením. Stary spis: Sa 109
  (from: 11/03/1994)
Dňom 21.02.1995 sa s akciovou spoločnosťou zlúčila obchodná spoločnosť SES EKO s.r.o. so sídlom Továrenská 210, Tlmače, IČO: 31430953, ktorá bola zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava-vidiek odd. S.r.o. 522/K. Dňom 21.02.1995 prešli na akciovú spoločnosť všetky práva a záväzky, aj neznáme, zaniknutej spoločnosti SES EKO s.r.o. Stary spis: Sa 109
  (from: 02/21/1995)
Valné zhromaždenie konané dňa 04.04.1995, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 60/95, NZ 62/95, schválilo zmenu stanov. Stary spis: Sa 109
  (from: 07/18/1995)
Dňa 22.12.1995 MVZ prijalo zmenu stanov a schválilo zmenené a doplnené stanovy. Stary spis: Sa 109
  (from: 02/29/1996)
Zmena stanov schválená VZ dňa 10. 05. 1996. Stary spis: Sa 109
  (from: 09/03/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 18.09.1997.
  (from: 01/22/1998)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 25.6.1998, not. záp. č. N 111/98, NZ 106/98.
  (from: 01/05/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 27.5.1999, not. záp. č. N 136/99, Nz 132/99).
  (from: 07/19/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.5.2000.
  (from: 12/04/2001)
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 28.02.2002 obchodná spoločnosť SES KOTLY s.r.o. so sídlom Tlmače, Továrenská 210, IČO: 31 431 933, ktorá bola dňom 28.02.2002 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 2272/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 28.02.2002 všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti SES KOTLY s.r.o..
  (from: 02/21/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 (not. záp. č. N 196/2002, NZ 192/2002). Na riadnom valnom zhromaždení dňa 12.8.2002 bolo schválené zníženie základného imania z: 1 565 345 000,- Sk na: 313 069 000,- Sk.
  (from: 12/16/2002)
Zmena stanov schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 4.9.2003.
  (from: 11/13/2003)
So spoločnosťou sa zlúčila dňom 01. 04. 2004 obchodná spoločnosť SES MONT s.r.o. so sídlom v Tlmačoch, Továrenská 210, IČO: 31 428 398, ktorá bola dňom 01. 04. 2004 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vložka číslo 444/N. Na spoločnosť prešli ako na právneho nástupcu dňom 01. 04. 2004 všetky práva aj záväzky ( aj neznáme) zanikajúcej spoločnosti SES MONT s.r.o.
  (from: 04/01/2004)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 318/2006, Nz 58 165/2006 zo dňa 21.12.2006 . Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES FKM, s.r.o.. Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES FKM, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO : 34 145 702 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
  (from: 01/01/2007)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 317/2006, Nz 58 164/2006 zo dňa 21.12.2006 . Predstavenstvo spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.) schválilo dňa 21.12.2006 Zmluvu o zlúčení spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so spoločnosťou SES- CFB, s.r.o.. Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s. ( skrátene: SES a.s.), so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690 sa stáva dňom 01.01.2007 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SES-CFB, s.r.o., so sídlom Továrenská 210, 935 21 Tlmače, IČO : 31 439 012 a preberá na seba všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.01.2007.
  (from: 01/01/2007)
Zníženie základného imania spoločnosti z 22 010 739,340480 EUR na 3 017 689 EUR bolo do obchodného registra zapísané s účinkami k 31.07.2016.
  (from: 08/02/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2007)
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SES FKM, s.r.o.
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 01/01/2007)
SES-CFB, s.r.o.
Továrenská 210
Tlmače 935 21
  (from: 01/01/2007)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Výrobný úsek" na základe zmluvy z 15. júna 2021 o predaji časti podniku, v znení dodatku č. 1 z 30. júla 2021 k zmluve o predaji časti podniku, uzatvorenej medzi spoločnosťou SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.), so sídlom: Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zapísanej Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 39/N, ako predávajúcim a spoločnosťou TATRAVAGÓNKA Tlmače spol. s r.o. (pôvodne pod obchodným menom: PL - PROFY spol. s r.o.), so sídlom: 344, 065 43 Orlov, IČO: 36 482 153, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 13760/P, ako kupujúcim.
  (from: 08/05/2021)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person