Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  20544/R

Business name: 
TRUCK SERVICES s. r. o.
  (from: 11/27/2007 until: 03/24/2022)
Registered seat: 
Odborárska 30 A
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 07/15/2008 until: 03/24/2022)
Identification number (IČO): 
43 839 916
  (from: 11/27/2007)
Date of entry: 
11/27/2007
  (from: 11/27/2007)
Person dissolved from: 
20. 1. 2022
  (from: 03/25/2022)
Date of deletion: 
03/25/2022
  (from: 03/25/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku.
  (from: 03/25/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/2007)
Capital: 
13 609,50674 EUR Paid up: 13 609,50674 EUR
  (from: 09/09/2010 until: 03/24/2022)
Other legal facts: 
Podľa § 61n ods. 6 Exekučného poriadku ak ide o dôvod podľa ods. 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne po ukončení exekučného konania aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Vzhľadom na vyššie cit. zákonné ustanovenie registrový súd vymazal spoločnosť TRUCK SERVICES s. r. o., IČO 43 839 916 , so sídlom Odborárska 30 A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č.20544/R.
  (from: 03/25/2022)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person