Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1084/S

Business name: 
DETOX s.r.o.
  (from: 03/11/1993)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 139
Banská Bystrica 974 05
  (from: 12/09/2010)
Identification number (IČO): 
31 582 028
  (from: 03/11/1993)
Date of entry: 
03/09/1993
  (from: 03/11/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 11/10/1995)
vývoj, výroba, vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácii, konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 07/11/1996)
managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových celkov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 07/11/1996)
výroba a odbyt chemických produktov vrátane jedov a žieravín, okrem zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 07/11/1996)
chemnicko-fyzikálna analýza tuhých, kvapalnych a plynných zmesí
  (from: 07/11/1996)
distribúcia liečív
  (from: 07/11/1996)
konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 07/11/1996)
poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov
  (from: 07/11/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 07/11/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/28/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/28/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/21/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/21/2008)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/21/2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/21/2008)
upratovacie práce
  (from: 03/21/2008)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 10/28/2008)
keramická výroba
  (from: 10/28/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/28/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/28/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/28/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/28/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/28/2008)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 10/28/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/28/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/28/2008)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/28/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/01/2011)
Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu
  (from: 07/16/2015)
Čistiace služby
  (from: 07/16/2015)
Činnosť vodohospodára
  (from: 07/16/2015)
Geologické práce: hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, terénne meračské práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
  (from: 07/16/2015)
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/04/2019)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/04/2019)
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 06/04/2019)
Partners: 
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Dana Forgáčová
F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/22/2022)
KOSIT a.s. IČO: 36 205 214
Rastislavova 98
Košice - mestská časť Juh 043 46
Slovak Republic
  (from: 10/07/2023)
Contribution of each member: 
Dana Forgáčová
Amount of investment: 99 051 EUR Paid up: 99 051 EUR
  (from: 09/22/2022)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 89 199 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 89 199 EUR
  (from: 10/07/2023)
KOSIT a.s.
Amount of investment: 1 694 775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 694 775 EUR
  (from: 03/15/2024)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/29/2011)
Daniel Studený
Iliašska cesta 15713/110
Banská Bystrica 974 05
From: 09/20/2011
  (from: 04/05/2023)
Tomáš Gömöry
Rožňavská 849/5
Rimavská Sobota 979 01
From: 01/01/2021
  (from: 01/01/2021)
Ing. Marián Christenko
84
Čabiny 067 02
From: 09/29/2023
  (from: 10/07/2023)
Martin Šmigura
A. Gwerkovej 1538/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 09/29/2023
  (from: 10/07/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konajúcich konateľov musí byť Martin Šmigura.
  (from: 10/07/2023)
Capital: 
1 883 025 EUR Paid up: 1 883 025 EUR
  (from: 01/27/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/11/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom 25.5.l993 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3161
  (from: 05/26/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/02/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.4.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/01/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/14/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.2.1995 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/01/1995)
. Na valnom zhromaždení dňa 28.9.1995 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy Dodatokom č. 6.
  (from: 11/10/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.6.1996 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/11/1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.12.1996 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/27/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1997 bol schválený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/05/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1997 bol schválený Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/24/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4.1998 bol schválený Dodatok č. 11, ktorým sa upravuje spoločen- ská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/04/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 1.10.1998 a Dodatok č. 12.
  (from: 06/15/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 10.2.1999 a Dodatok č. 13 k spoločen- skej zmluve.
  (from: 09/08/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 21.7.1999 a Dodatok č. 14.
  (from: 11/02/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.2000 bol schválený Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/21/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 16.
  (from: 01/15/2001)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 4.10.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/07/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 29.05.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/11/2003)
Na základe exekučného príkazu súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 18.09.2009 zanikla účasť povinného Ing. Lóranta Vojčeka, PhD, Nad Plážou 27, Banská Bystrica v spoločnosti a obchodný podiel prešiel na obchodnú spoločnosť DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028.
  (from: 02/24/2010)
Date of updating data in databases:  05/27/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person