Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1084/S

Business name: 
DETOX s.r.o.
  (from: 03/11/1993)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 139
Banská Bystrica 974 05
  (from: 12/09/2010)
Cesta ku Smrečine 5
Banská Bystrica 974 45
  (from: 10/28/2008 until: 12/08/2010)
Zvolenská cesta 139
Banská Bystrica 974 05
  (from: 01/15/2001 until: 10/27/2008)
Zvolenská cesta 37
Banská Bystrica 974 05
  (from: 07/21/2000 until: 01/14/2001)
Medený Hámor 15
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/05/1997 until: 07/20/2000)
Kukučínova 18
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/01/1995 until: 08/04/1997)
Majerská 48
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/26/1993 until: 02/28/1995)
Mládežnícka 47
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Identification number (IČO): 
31 582 028
  (from: 03/11/1993)
Date of entry: 
03/09/1993
  (from: 03/11/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 11/10/1995)
vývoj, výroba, vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácii, konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 07/11/1996)
managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových celkov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 07/11/1996)
výroba a odbyt chemických produktov vrátane jedov a žieravín, okrem zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 07/11/1996)
chemnicko-fyzikálna analýza tuhých, kvapalnych a plynných zmesí
  (from: 07/11/1996)
distribúcia liečív
  (from: 07/11/1996)
konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 07/11/1996)
poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov
  (from: 07/11/1996)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 07/11/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/28/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/28/2006)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/21/2008)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/21/2008)
prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/21/2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/21/2008)
upratovacie práce
  (from: 03/21/2008)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 10/28/2008)
keramická výroba
  (from: 10/28/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 10/28/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 10/28/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/28/2008)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/28/2008)
reklamné a marketingové služby
  (from: 10/28/2008)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 10/28/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/28/2008)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 10/28/2008)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/28/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/01/2011)
Odborná príprava v oblasti enviromentálneho manažérstva a auditu
  (from: 07/16/2015)
Čistiace služby
  (from: 07/16/2015)
Činnosť vodohospodára
  (from: 07/16/2015)
Geologické práce: hydrogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia, terénne meračské práce, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia geologického prostredia, sanácia environmentálnej záťaže, odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii environmentálnej záťaže, vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.
  (from: 07/16/2015)
Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/04/2019)
Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 06/04/2019)
Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 06/04/2019)
Geologické práce: Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia. Sanácia geologického prostredia. Sanácia enviromentálnej záťaže.
  (from: 07/16/2011 until: 07/15/2015)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/28/2006 until: 06/03/2019)
spracovanie nebezpečných odpadov v zmysle koncesnej listiny č. ŽO 4197/1993/Mt
  (from: 11/10/1995 until: 01/27/2006)
zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava nebezpečných odpadov v zmysle koncesnej listiny ŽO 94/2606
  (from: 11/10/1995 until: 01/27/2006)
zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava odpadov v zmysle koncesnej listiny Žo 94/3708
  (from: 11/10/1995 until: 01/27/2006)
výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava odpadov na zariadení EXOL C v zmysle koncesnej listiny ŽO 95/03064/004 2ME
  (from: 11/10/1995 until: 01/27/2006)
nákup, predaj a dočasné skladovanie v zmysle koncesnej listiny ŽO 94/3708
  (from: 11/10/1995 until: 01/27/2006)
výkup, predaj a dočasné skladovanie, v zmysle koncesnej listiny č. ŽO 95/03064/004 2ME, reg. č. 3405/95, zo dňa 18.07.1995
  (from: 07/11/1996 until: 01/27/2006)
spracovanie nebezpečných odpadov
  (from: 07/11/1996 until: 01/27/2006)
nákup, predaj a skladovanie odpadov
  (from: 07/11/1996 until: 01/27/2006)
banské oprávnenie v rozsahu činností: - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 01/27/2009 until: 06/03/2019)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 01/27/2009 until: 06/03/2019)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 01/27/2009 until: 06/03/2019)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek, a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 01/27/2009 until: 06/03/2019)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovanie nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 01/27/2009 until: 06/03/2019)
zber, výkup a zhromažďovanie odpadov v zmysle koncesnej listiny OÚ Banská Bystrica, zo dňa 28.3.1996 čís. ŽO-96/ /04308/004/Me
  (from: 07/11/1996 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie a preprava odpadov v zmysle koncesnej listiny OÚ Banská Bystrica zo dňa 10.9.1996, čís.Žo-96/26551/004 2MO
  (from: 03/27/1997 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava odpadov na zariadení pre regeneráciu sorbčných matriálov-DESOL v zmysle koncesnej listiny OÚ Banská Bystrica, zo dňa 7.11.1996 čís.Žo-96/28928/ 004/2MO
  (from: 03/27/1997 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné sklado vanie a úprava odpadov na zariadení EXOL C
  (from: 08/05/1997 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné sklado vanie a úprava odpadov na zariadení neutralizačnej stanice
  (from: 08/05/1997 until: 01/27/2006)
zber, výkup, predaj, zhromažďovanie a dočas né skladovanie v zmysle koncesnej listiny OÚ Banská Bystrica zo dňa 10.2.1997 čís. ŽO-97/02915/004/2BH
  (from: 08/05/1997 until: 01/27/2006)
výkup, zhromažďovanie a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov v zmysle koncesnej listiny číslo Žo-98/00058/004/2BH zo dňa 3.2.1998
  (from: 06/04/1998 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava nebezpečných odpadov na technologickej linke KOMPAKT v zmysle koncenej listiny číslo Žo-98/00058/004/2BH zo dňa 3.2.1998
  (from: 06/04/1998 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie, preprava a úprava nebezpečných odpadov na zariadení EXOL C v zmysle koncesnej listiny č. Žo-98/01839/004/2MO, zo dňa 20.4.1998
  (from: 06/15/1999 until: 01/27/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/15/1999 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie preprava a úprava nebezpečných odpadov na zariadení "LORO" - linka opotrebovaných ropných olejov v zmysle koncesnej listiny č. Žo-98/04916/004/2MO, zo dňa 24.9.1998
  (from: 06/15/1999 until: 01/27/2006)
zber, výkup, preprava, zhromažďovanie a dočasné skladovanie odpadov v zmysle koncesnej listiny č. Žo-98/04916/004/2MO, zo dňa 24.9.1998
  (from: 06/15/1999 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie preprava a úprava nebezpečných odpadov na zariadení NEUTRALIZAČNÁ STANICA v zmysle koncesnej listiny č. Žo-99/01592/006/2MO, zo dňa 15.04.1999
  (from: 07/21/2000 until: 01/27/2006)
zber, výkup, zhromažďovanie, dočasné skladovanie a preprava odpadov v zmysle koncesnej listiny č. Žo-1999/06793/00006/2BH, zo dňa 07.12.1999
  (from: 07/21/2000 until: 01/27/2006)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne s tovarmi všetkého druhu s výnimkou tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie
  (from: 03/11/1993 until: 03/01/1994)
vývoj, výroba, vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácii, konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 03/11/1993 until: 03/01/1994)
managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových celkov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 03/11/1993 until: 03/01/1994)
výroba a predaj chemických produktov okrem zvlášť nebezpečných jedov a výbošnín
  (from: 03/11/1993 until: 03/01/1994)
chemicko-fyzikálna analýza tuhých, kvapalných a plynných zmesí
  (from: 03/11/1993 until: 03/01/1994)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
vývoj, výroba, vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácii, konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových celkov s výnimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
výroba a predaj chemických produktov, vrátane jedov a žieravín, okrem zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
chemico-fyzikálna analýza tuhých, kvapalných a plynných zmesí
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
distribúcia liečív
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
konštrukčné práce a poradenská činnosť v odbore strojárstva a chémie
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
spracovanie nebezpečných odpadov
  (from: 03/02/1994 until: 07/31/1994)
nákup a predaj zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
spracovanie nebezpečných odpadov
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
nákup, predaj a skladovanie odpadov
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
vývoj, výroba, vypracovávanie podkladov k projektovej dokumentácii, konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
managering montážnych prác na zariadeniach a priemyselných prevádzkových celkov s vý- nimkou vyhradených technických zariadení
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
výroba a odbyt chemických produktov vrátane jedov a žieravín, okrem zvlášť nebezpečných jedov a výbušnín
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
chemicko-fyzikálna analýza tuhých, kvapalných a plynných zmesí
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
distribúcia liečív
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
konštrukčné práce a poradenská činnosť pre odbor strojárstva a chémie
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
poradenská činnosť v oblasti nebezpečných odpadov
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
  (from: 08/01/1994 until: 11/09/1995)
zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava nebezpečných odpadov: Kat.č. názov odpadu 51102 kal z galvanovní s obsahom šesťmocného chromu 51104 kal z galvanovní s obsahom medi 51105 kal z galvanovní s obsahom zinku 51106 kal z galvanovní s obsahom kadmia 51107 kal z galvanovní s obsahom niklu 51108 kal z galvanovní s obsahom kobaltu 51110 kal z galvanovní s obsahom ušľachtilých kovov 51112 ostatný kal z galvanovní 35323 nikel-kadmiové akumulátory 35301 kal s obsahom zinku 51301 odpadový oxid zinočnatý 51302 odpadový oxid zinočnatý 51307 odpadový oxid meďnatý 51310 oxidy a hydroxidy ostatných kovov okrem oxidov a hydroxidov hliníka a železa 51529 odpadové sulfidy ťažkých kovov 51530 odpadový chlorid meďnatý 52721 odpadový roztok chloridu meďnatého 52723 odpadové vývojky
  (from: 12/14/1994 until: 11/09/1995)
zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava odpadov: 55201 odpadový etylénchlorid 55202 odpadové chlórbenzény 55203 odpadový chloroform 55204 odpadový dichlórfenol 55205 odpadové flórchlóruhľovodíky, chladiace a hnacie médiá, rozpúšťadlá 55206 odpadový metylénchlorid 55207 odpadový monochlórfenol 55208 odpadové chlórované parfíny 55209 odpadový perchlóretylén 55210 odpadové zmäkčovadlá PVC 55211 odpadový tetrachlórmetán 55212 odpadový trichlóretan 55213 odpadový trichloretylén 55214 odpadové čistiace prostriedky (čist. za studena) 55220 odpadové zmesi rozpúšťadiel s obsahom halogenovaných org. rozpúšťadiel 55221 odpadové halogénované zmäkčovadlá 55222 odpadové chlórované fenoly 55223 ostatné odpadové halogenované org. rozpúšťadlá 55224 odpadové zmesi rozpúšťadiel s vodou s obsahom halogenovaných org. rozpúšťadiel 55301 odpadový acetón 55302 odpadový etylacetát 55303 odpadový etylénglykol 55304 odpadový etlglykol 55305 odpadový etylfenol 55306 odpadový benzén, toluén, xylén 55307 odpadový butylacetát 55308 odpadový cyklohexán 55309 odpadový dekahydronaftalén 55310 odpadový dietyléter 55311 odpadový dimetylformamid 55312 odpadový dimetylsulfamid 55313 odpadový dimetylsulfoxid 55314 odpadový dioxán 55315 odpadový metanol 55316 odpadový metylacetát 55317 odpadový metyletylketón 55318 odpadový metylizobutylketón 55320 odpadový piridín 55321 odpadový sírouhlík 55322 odpadový tetrahydrofurán 55323 odpadový tetrahydronaftalén 55324 odpadový terpentínový olej 55326 odpadový technický benzín, petroleter ligorín, lakový benzín 55351 odpadový etanol 55352 odpadové alifatické amíny 55353 odpadové aromatické amíny 55354 odpadový butanol 55355 odpadový glycerol 55356 odpadový glykoléter
  (from: 03/01/1995 until: 11/09/1995)
nákup, predaj a dočasné skladovanie odpadov: 59301 čisté chemikálie vyradené 59302 zvyšky organických chemikálií 59303 zvyšky anorganických chemikálií 59304 prevádzkové prostriedky znečistené chemikáliami
  (from: 03/01/1995 until: 11/09/1995)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej prevádzky v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/10/1995 until: 06/03/2019)
zhromažďovanie, dočasné skladovanie a úprava odpadov, v zmysle koncesnej listiny č. ŽO 95/04181/005 2ME, reg. č. 3539/95 zo dňa 03.08.1995
  (from: 11/10/1995 until: 01/27/2006)
výkup, predaj a dočasné skladovanie, v zmysle koncesnej listiny č. ŽO 95/03064/004 2ME, reg. č. 3405/95, zo dňa 18.07.1995
  (from: 11/10/1995 until: 07/10/1996)
Partners: 
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Dana Forgáčová
F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/22/2022)
KOSIT a.s. IČO: 36 205 214
Rastislavova 98
Košice - mestská časť Juh 043 46
Slovak Republic
  (from: 10/07/2023)
Central and Eastern European Environmental Investment Fund (C.E.E.E.I.F.) N.V.
Strawinskylaan 3105
Amsterdam 1077ZX
Kingdom of the Netherlands
  (from: 01/15/2001 until: 08/26/2005)
Ing. Jiří Balák , CSc.
S. Chalupku 51/1
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Matej Béreš
Strážovská 4/6382
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 12/18/2009 until: 03/31/2011)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4/6382
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 01/28/2006 until: 12/17/2009)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/27/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/2001 until: 08/26/2005)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2006 until: 05/18/2022)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/2001 until: 01/27/2006)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/02/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1999 until: 11/01/1999)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Roman Forgáč
Javornícka 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/11/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Roman Forgáč
Javornícka 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/10/1995 until: 07/10/1996)
Ing. Roman Forgáč
Javornícka 2
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 11/09/1995)
Ing. Roman Forgáč
MPČL 39
Brezno
Slovak Republic
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Dana Forgáčová
F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 04/01/2011 until: 09/21/2022)
Jozef Maďar
Bernolákova 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1999 until: 11/01/1999)
Jozef Maďar
Bernolákova 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Jozef Maďar
Bernolákova 29
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Loránt Vojček , PhD.
Nad Plážou 27/4419
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2006 until: 02/23/2010)
Ing. Loránt Vojček
Nad Plážou 27
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/2001 until: 01/27/2006)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/02/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1999 until: 11/01/1999)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/11/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/10/1995 until: 07/10/1996)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/26/1993 until: 11/09/1995)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Contribution of each member: 
Dana Forgáčová
  (from: 04/01/2011 until: 09/21/2022)
Dana Forgáčová
Amount of investment: 99 051 EUR Paid up: 99 051 EUR
  (from: 09/22/2022)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 89 199 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 89 199 EUR
  (from: 10/07/2023)
KOSIT a.s.
Amount of investment: 1 694 775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 694 775 EUR
  (from: 03/15/2024)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Ing. Jiří Balák , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 11/09/1995)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/26/1993 until: 11/09/1995)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/10/1995 until: 07/10/1996)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/10/1995 until: 07/10/1996)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 07/11/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 07/11/1996 until: 03/26/1997)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 480 000 Sk Paid up: 480 000 Sk
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 480 000 Sk Paid up: 480 000 Sk
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Marek Béreš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Jozef Maďar
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/27/1997 until: 11/23/1997)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 460 000 Sk Paid up: 460 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 460 000 Sk Paid up: 460 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Marek Béreš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Jozef Maďar
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 11/24/1997 until: 09/07/1999)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 440 000 Sk Paid up: 440 000 Sk
  (from: 09/08/1999 until: 11/01/1999)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 440 000 Sk Paid up: 440 000 Sk
  (from: 09/08/1999 until: 11/01/1999)
Ing. Marek Béreš
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/08/1999 until: 01/14/2001)
Jozef Maďar
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/08/1999 until: 11/01/1999)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 470 000 Sk Paid up: 470 000 Sk
  (from: 11/02/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 470 000 Sk Paid up: 470 000 Sk
  (from: 11/02/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Marek Béreš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 08/26/2005)
Ing. Loránt Vojček
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 08/26/2005)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 08/26/2005)
Central and Eastern European Environmental Investment Fund (C.E.E.E.I.F.) N.V.
Amount of investment: 55 778 000 Sk Paid up: 55 778 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 08/26/2005)
Ing. Marek Béreš
  (from: 08/27/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Marek Béreš
Amount of investment: 2 984 000 Sk Paid up: 2 984 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 01/26/2009)
Ing. Loránt Vojček
  (from: 08/27/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Loránt Vojček , PhD.
Amount of investment: 26 872 000 Sk Paid up: 26 872 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 01/26/2009)
Ing. Roman Forgáč
  (from: 08/27/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 26 872 000 Sk Paid up: 26 872 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 01/26/2009)
Ing. Marek Béreš
Amount of investment: 99 051 EUR Paid up: 99 051 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 12/17/2009)
Ing. Loránt Vojček , PhD.
Amount of investment: 891 987 EUR Paid up: 891 987 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 02/23/2010)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 891 987 EUR Paid up: 891 987 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 05/29/2010)
Matej Béreš
Amount of investment: 99 051 EUR Paid up: 99 051 EUR
  (from: 12/18/2009 until: 03/31/2011)
Ing. Roman Forgáč
  (from: 05/30/2010 until: 05/18/2022)
Ing. Roman Forgáč
Amount of investment: 1 783 974 EUR Paid up: 1 783 974 EUR
  (from: 05/19/2022 until: 10/06/2023)
KOSIT a.s.
Amount of investment: 1 694 775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 694 775 EUR
  (from: 10/07/2023 until: 03/14/2024)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/29/2011)
Individual managing director
  (from: 08/05/1997 until: 09/28/2011)
konatelia
  (from: 03/11/1993 until: 08/04/1997)
Daniel Studený
Iliašska cesta 15713/110
Banská Bystrica 974 05
From: 09/20/2011
  (from: 04/05/2023)
Tomáš Gömöry
Rožňavská 849/5
Rimavská Sobota 979 01
From: 01/01/2021
  (from: 01/01/2021)
Ing. Marián Christenko
84
Čabiny 067 02
From: 09/29/2023
  (from: 10/07/2023)
Martin Šmigura
A. Gwerkovej 1538/7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 09/29/2023
  (from: 10/07/2023)
Ing. Jiří Balák , CSc.
S. Chalupku 51/1
Prievidza
  (from: 03/11/1993 until: 05/25/1993)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
From: 05/29/2003
  (from: 09/11/2003 until: 01/27/2006)
Ing. Marek Béreš
Strážovská 4
Banská Bystrica
From: 05/29/2003 Until: 09/15/2005
  (from: 01/28/2006 until: 01/27/2006)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
  (from: 07/11/1996 until: 01/06/2003)
Ing. Roman Forgáč
Javornícka 2
Banská Bystrica
  (from: 03/11/1993 until: 07/10/1996)
Ing. Roman Forgáč
F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 07/01/2017
  (from: 07/13/2017 until: 12/31/2020)
Ing. Roman Forgáč
F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 07/01/2017 Until: 12/31/2020
  (from: 01/01/2021 until: 12/31/2020)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1
Banská Bystrica
From: 03/09/1993
  (from: 01/07/2003 until: 01/27/2006)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 03/09/1993
  (from: 01/28/2006 until: 08/01/2006)
Ing. Roman Forgáč
Figuša Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 03/09/1993 Until: 07/03/2006
  (from: 08/02/2006 until: 08/01/2006)
Ing. Roman Forgáč
ul. F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 04/01/2015
  (from: 04/14/2015 until: 01/29/2016)
Ing. Roman Forgáč
ul. F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 04/01/2015 Until: 02/01/2016
  (from: 01/30/2016 until: 01/29/2016)
Ing. Roman Forgáč
Ul. F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 03/07/2009
  (from: 03/18/2009 until: 04/27/2009)
Ing. Roman Forgáč
Ul. F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 03/07/2009 Until: 04/03/2009
  (from: 04/28/2009 until: 04/27/2009)
Ing. Roman Forgáč
ul. F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 04/04/2009
  (from: 04/28/2009 until: 05/29/2010)
Ing. Roman Forgáč
ul. F. Bystrého 1/597
Banská Bystrica 974 01
From: 04/04/2009 Until: 05/30/2010
  (from: 05/30/2010 until: 05/29/2010)
Ing. Peter Jarjabka
Nová 185/44
Čerenčany 979 01
From: 02/01/2016
  (from: 01/30/2016 until: 07/12/2017)
Ing. Peter Jarjabka
Nová 185/44
Čerenčany 979 01
From: 02/01/2016 Until: 06/30/2017
  (from: 07/13/2017 until: 07/12/2017)
Ing. Ján Lehocký
Bakossova 48
Banská Bystrica 974 01
From: 05/10/2010
  (from: 05/30/2010 until: 09/28/2011)
Ing. Ján Lehocký
Bakossova 48
Banská Bystrica 974 01
From: 05/10/2010 Until: 09/19/2011
  (from: 09/29/2011 until: 09/28/2011)
Ing. Igor Slobodník
Jiráskova 25
Banská Bystrica 974 01
From: 09/20/2011
  (from: 09/29/2011 until: 04/13/2015)
Ing. Igor Slobodník
Jiráskova 25
Banská Bystrica 974 01
From: 09/20/2011 Until: 03/31/2015
  (from: 04/14/2015 until: 04/13/2015)
Daniel Studený
Tulská 5306/83
Banská Bystrica 974 04
From: 09/20/2011
  (from: 09/29/2011 until: 04/04/2023)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
  (from: 03/11/1993 until: 07/10/1996)
Ing. Loránt Vojček
Mládežnícka 47
Banská Bystrica
  (from: 07/11/1996 until: 08/04/1997)
Ing. Loránt Vojček , PhD.
Nad plážou 27/4419
Banská Bystrica 974 01
From: 07/03/2006
  (from: 08/02/2006 until: 03/17/2009)
Ing. Loránt Vojček , PhD.
Nad plážou 27/4419
Banská Bystrica 974 01
From: 07/03/2006 Until: 03/06/2009
  (from: 03/18/2009 until: 03/17/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja konatelia spoločne, pričom jedným z konajúcich konateľov musí byť Martin Šmigura.
  (from: 10/07/2023)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy spoločne.
  (from: 09/29/2011 until: 10/06/2023)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/05/1997 until: 09/28/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/11/1993 until: 08/04/1997)
Procuration: 
Ing. Ján Lehocký
Podháj 63
Banská Bystrica 974 05
From: 03/13/2010
  (from: 03/13/2010 until: 05/29/2010)
Ing. Ján Lehocký
Podháj 63
Banská Bystrica 974 05
From: 03/13/2010 Until: 05/10/2010
  (from: 05/30/2010 until: 05/29/2010)
Ing. Jaroslav Murgaš
Lichnerova 33
Senec 903 01
From: 04/28/2009
  (from: 04/28/2009 until: 03/12/2010)
Ing. Jaroslav Murgaš
Lichnerova 33
Senec 903 01
From: 04/28/2009 Until: 03/13/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Prokurista koná a zastupuje za spoločnosť samostatne a podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.
  (from: 04/28/2009 until: 05/29/2010)
Capital: 
1 883 025 EUR Paid up: 1 883 025 EUR
  (from: 01/27/2009)
56 728 000 Sk Paid up: 56 728 000 Sk
  (from: 01/07/2003 until: 01/26/2009)
56 728 000 Sk
  (from: 01/15/2001 until: 01/06/2003)
1 000 000 Sk
  (from: 11/10/1995 until: 01/14/2001)
100 000 Sk
  (from: 03/11/1993 until: 11/09/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/11/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom 25.5.l993 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 3161
  (from: 05/26/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 15.12.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/02/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.4.1994 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/01/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.9.1994 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/14/1994)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.2.1995 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/01/1995)
. Na valnom zhromaždení dňa 28.9.1995 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy Dodatokom č. 6.
  (from: 11/10/1995)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.6.1996 bol schválený Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/11/1996)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 3.12.1996 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/27/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1997 bol schválený Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/05/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 27.10.1997 bol schválený Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/24/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.4.1998 bol schválený Dodatok č. 11, ktorým sa upravuje spoločen- ská zmluva v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/04/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 1.10.1998 a Dodatok č. 12.
  (from: 06/15/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 10.2.1999 a Dodatok č. 13 k spoločen- skej zmluve.
  (from: 09/08/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 21.7.1999 a Dodatok č. 14.
  (from: 11/02/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.2000 bol schválený Dodatok č. 15 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/21/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 16.
  (from: 01/15/2001)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 4.10.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/07/2003)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 29.05.2003 a úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 09/11/2003)
Na základe exekučného príkazu súdneho exekútora JUDr. Tomáša Boľoša, Horná 23, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 18.09.2009 zanikla účasť povinného Ing. Lóranta Vojčeka, PhD, Nad Plážou 27, Banská Bystrica v spoločnosti a obchodný podiel prešiel na obchodnú spoločnosť DETOX s.r.o., Cesta ku Smrečine 5, 974 45 Banská Bystrica, IČO: 31 582 028.
  (from: 02/24/2010)
Date of updating data in databases:  05/27/2024
Date of extract :  05/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person