Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10246/N

Business name: 
I N C O S s.r.o.
  (from: 01/01/2006)
I N C O S a.s.
  (from: 01/25/1991 until: 12/31/2005)
Registered seat: 
Hviezdna 2
Nitra 949 01
  (from: 11/03/2004)
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 04/30/2003 until: 11/02/2004)
Priemyselná 2
Žilina 010 01
  (from: 01/15/2002 until: 04/29/2003)
Hodžova 20
Žilina 010 01
  (from: 12/13/1996 until: 01/14/2002)
Hálkova
Žilina 010 01
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1996)
Identification number (IČO): 
00 632 228
  (from: 01/25/1991)
Date of entry: 
01/25/1991
  (from: 01/25/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/01/2006)
Joint-stock company
  (from: 01/25/1991 until: 12/31/2005)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/21/1992)
veľkoobchod v oblasti el.infor.systémov a spotr.elektronike
  (from: 07/21/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/15/2002)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 01/15/2002)
technicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
ekonomicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (from: 07/26/2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
  (from: 07/26/2002)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb
  (from: 11/14/2003)
rozvod elektriny - predaj elektriny
  (from: 11/14/2003 until: 07/21/2005)
Predmetom činnosti je výskum, vývoj, výroba, projekcia, nákup, predaj nasadenie elektronických informačných a riadiacich systémov, vrátane programového vybavenia a služieb v ČSFR a zahraničí, prednostne zameranej na nasledovné aplikačné okruhy: - meranie a bilancovanie spotreby všetkých druhov energií v priemyselných podnikoch a organizáciách - riadiace systémy centrálneho zásobovania teplom - informačné systémy plynárenských sústav - riadiace a informačné systémy pre riadenie v reálnom čase - riadiace systémy pre riadenie výrobných strojov - periférne zariadenia počítačov, hlavne kresliace zariadenia - špecifické prídavné zariadenia počítačov potrebné pre realizáciu riadiacich systémov
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
výroba elektronických informač. a riadiacich systémov
  (from: 07/21/1992 until: 01/14/2002)
výskum, vývoj a projekcia elektr.inform. a riadiac.systémov
  (from: 07/21/1992 until: 01/14/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/01/2006)
Managing board
  (from: 11/14/2003 until: 12/31/2005)
Managing board
  (from: 04/30/2003 until: 11/13/2003)
Managing board
  (from: 12/13/1996 until: 04/29/2003)
Managing board
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Managing board
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Mgr. Jana Pikusová
Hviezdna 1404/2
Nitra 949 01
From: 01/01/2006
  (from: 01/01/2006)
Ing. Vladimír Bláha - člen
Smetanova 4
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1993)
Ing. Vladimír Bláha - predseda
Smetanova 4
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Ing. Vladimír Bláha - predseda, výkonný riaditeľ
J. Slottu 4
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Oldřich Dulík - člen
94
Kysucký Lieskovec
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Milan Gábik - podpredseda
Hliny V/501
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen
Tr. Obr. mieru 11/2136
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen
Tr.Obr.mieru 11
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Viliam Kozenčák - člen
Piešťanská 7/36
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Dušan Leckéši - člen
Berlínska 1679/8
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ
Suvorovova 10
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ
Suvorovova 10
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Martin Ondko - člen
Vrbovská cesta 22
Piešťany
Until: 06/27/2003
  (from: 08/08/2001 until: 11/13/2003)
Mgr. Zuzana Ondková - člen
Mlynská 2621/3
Piešťany
From: 06/27/2003
  (from: 11/14/2003 until: 11/02/2004)
Mgr. Zuzana Ondková - člen
Mlynská 2621/3
Piešťany
From: 06/27/2003 Until: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Rastislav Pavlík - člen
Platanová 16
Žilina
  (from: 08/08/2001 until: 11/02/2004)
Ing. Rastislav Pavlík - člen
Platanová 16
Žilina
Until: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Miroslav Pikus - predseda
Stromová 6
Piešťany
Until: 12/19/2002
  (from: 08/08/2001 until: 04/29/2003)
Ing. Miroslav Pikus - predseda
Hviezdna 2
Nitra 949 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 06/16/2005)
Ing. Miroslav Pikus - predseda
Hviezdna 2
Nitra 949 01
From: 10/28/2004 Until: 05/23/2005
  (from: 06/17/2005 until: 06/16/2005)
Mgr. Jana Pikusová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra 949 01
From: 12/19/2002
  (from: 05/18/2004 until: 07/21/2005)
Mgr. Jana Pikusová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra 949 01
From: 12/19/2002 Until: 06/17/2005
  (from: 07/22/2005 until: 07/21/2005)
Ing. Martin Seč - člen
Polomská 2
Žilina
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Mgr. Jana Teplanová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra
From: 12/19/2002
  (from: 04/30/2003 until: 05/17/2004)
Ing. Peter Weber - člen
Hečková 22
Žilina
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Mgr. Jana Pikusová - predseda
Hviezdna 1404/2
Nitra 949 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/22/2005 until: 12/31/2005)
Ľubomír Teplan - člen
Hlboká 26
Levice 934 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 12/31/2005)
Ing. Ján Mališ - člen
Okružná 15
Levice 934 01
From: 06/17/2005
  (from: 07/22/2005 until: 12/31/2005)
Dr. Vladimír Hewardt - predseda
Fristadstorget 1
Eskilstuna
Švédske kráľovstvo
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Stig Lennart Oge - člen
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť v plnom rozsahu samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/01/2006)
Za spoločnosť je oprávnený podpisovať vo všetkých veciach samostatne každý člen predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 11/14/2003 until: 12/31/2005)
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/30/2003 until: 11/13/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 12/13/1996 until: 04/29/2003)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený tiež riaditeľ spoločnosti, ktorý je menovaný predstavenstvom spoločnosti.
  (from: 12/13/1993 until: 12/12/1996)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva súčasne a to predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. Výkonnému riaditeľovi sa udeľuje právomoc vystupovať za spoločnosť na vykonávanie úkonov, ku ktorým dochádza pri prevádzke činnosti spoločnosti. Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva a výkonný riaditeľ.
  (from: 01/25/1991 until: 12/12/1993)
Capital: 
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 01/01/2006)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 12/31/2005)
1 170 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 04/29/2003)
2 600 000 Sk
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 12/31/2005)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/30/2003 until: 12/31/2005)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/15/2002 until: 04/29/2003)
Number of shares: 0
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/15/2002 until: 04/29/2003)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/21/1992 until: 01/14/2002)
Number of shares: 0
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 01/25/1991 until: 07/20/1992)
Supervisory board: 
Mária Blahová - člen
J. Slotu 4
Žilina
Until: 06/10/2002
  (from: 12/13/1996 until: 07/25/2002)
Mária Bláhová
Smetanova 4
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1996)
Ing. Igor Čačko - člen
Hviezdoslavova 194
Vranov nad Topľou
  (from: 08/08/2001 until: 11/02/2004)
Ing. Igor Čačko - člen
Hviezdoslavova 194
Vranov nad Topľou
Until: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Marcela Hulínová - člen
Na Vápenicu 40
Lietavská Lúčka
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Marta Mistríková
Ružová 42
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1996)
Lukáš Moravčík
Mateja Bela 25
Piešťany
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002 until: 11/02/2004)
Lukáš Moravčík
Mateja Bela 25
Piešťany
From: 06/10/2002 Until: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Ľubomír Pidych
Limbová 5
Žilina
  (from: 07/21/1992 until: 12/12/1996)
Eva Švandová - člen
Vojtaššáka 4
Žilina
  (from: 12/13/1996 until: 08/07/2001)
Ing. Andrej Tóth - člen
Jasovská 15
Bratislava
Until: 06/10/2002
  (from: 08/08/2001 until: 07/25/2002)
Ivan Pikus
Záhradná 24
Horná Seč
From: 06/10/2002
  (from: 07/26/2002 until: 12/31/2005)
Vladimír Hlavačka
Bazovského 16
Bratislava 841 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 12/31/2005)
Mária Teplanová
Hlboká 26
Levice 934 01
From: 10/28/2004
  (from: 11/03/2004 until: 12/31/2005)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2005 došlo k zmene právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným s účinnosťou od 01.01.2006.
  (from: 01/01/2006)
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou Štátneho notárstva v Žiline, pod čís.NZ 839/90, prijatím stanov zo dňa 14.12.1990 podľa zák.č.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (from: 01/25/1991 until: 12/31/2005)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1992 boli schválené stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 62
  (from: 07/21/1992 until: 12/31/2005)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1993 until: 12/31/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/13/1996 until: 12/31/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 7. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/08/2001 until: 12/31/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/15/2002 until: 12/31/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/26/2002 until: 12/31/2005)
Na valnom zhromaždení dňa 17.1.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/30/2003 until: 12/31/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.6.2003. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 4.7.2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 217/03, Nz 55812/03.
  (from: 11/14/2003 until: 12/31/2005)
Notárska zápisnica N 331/2004, NZ 78787/2004 zo dňa 28.10.2004. Zánik funkcie členom predstavenstva - Ing. Rastislav Pavlík, Mgr. Zuzana Ondková dňa 28.10.2004. Pôvodné sídlo Ružová dolina 6, 82108 Bratislava.
  (from: 11/03/2004 until: 12/31/2005)
Date of updating data in databases:  12/06/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person