Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15227/S

Business name: 
Acquisition Management, s.r.o.
  (from: 01/24/2006)
Acquistition Management, s.r.o.
  (from: 12/30/2005 until: 01/23/2006)
Registered seat: 
269
Ladomerská Vieska 965 01
  (from: 07/10/2008)
Palisády 33
Bratislava 811 06
  (from: 08/18/2006 until: 07/09/2008)
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (from: 12/30/2005 until: 08/17/2006)
Identification number (IČO): 
35 972 092
  (from: 12/30/2005)
Date of entry: 
12/30/2005
  (from: 12/30/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/30/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/30/2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/30/2005)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 12/30/2005)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/30/2005)
sprostredkovanie činnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/30/2005)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 12/30/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/30/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/30/2005)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 12/30/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/30/2005)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/29/2007)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 05/29/2007)
Partners: 
eMTrade a.s.
269
Ladomerská Vieska 965 01
Slovak Republic
  (from: 12/29/2009)
eMTrade s.r.o.
269
Ladomerská Vieska 965 01
Slovak Republic
  (from: 02/23/2008 until: 12/28/2009)
CROZET LIMITED
Firs Avenue 35
Londýn N113NE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 12/28/2007 until: 02/22/2008)
VALRENT,s.r.o.
A. Kmeťa 2
Žiar nad Hronom 965 01
Slovak Republic
  (from: 05/29/2007 until: 12/27/2007)
WBA Property Development, s.r.o.
Palisády 33
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/29/2007 until: 12/27/2007)
DPD Services, a.s.
Šulekova 2
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 05/03/2007 until: 05/28/2007)
DPD Services, a.s.
Ľadová 8
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 08/18/2006 until: 05/02/2007)
CompanyService, s.r.o.
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/30/2005 until: 08/17/2006)
WBA, s.r.o.
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/30/2005 until: 08/17/2006)
Contribution of each member: 
eMTrade a.s.
Amount of investment: 494 192 EUR Paid up: 494 192 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu podpísanej 26.2.2008 (osvedčené podpisy 1.7.2008) bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka eMTrade s.r.o. v prospech záložného veriteľa VOLKSBANK Slovensko, a.s.
  (from: 12/29/2009)
WBA, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/30/2005 until: 08/17/2006)
CompanyService, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/30/2005 until: 08/17/2006)
DPD Services, a.s.
  (from: 08/18/2006 until: 05/02/2007)
DPD Services, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/03/2007 until: 05/28/2007)
WBA Property Development, s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/2007 until: 12/27/2007)
VALRENT,s.r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/2007 until: 12/27/2007)
CROZET LIMITED
Amount of investment: 14 888 000 Sk Paid up: 14 888 000 Sk
  (from: 12/28/2007 until: 02/22/2008)
eMTrade s.r.o.
Amount of investment: 14 888 000 Sk Paid up: 14 888 000 Sk
  (from: 02/23/2008 until: 07/09/2008)
eMTrade s.r.o.
Amount of investment: 14 888 000 Sk Paid up: 14 888 000 Sk
  (from: 07/10/2008 until: 12/28/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/29/2007)
Individual managing director
  (from: 12/30/2005 until: 05/28/2007)
Maroš Tončo
Hviezdoslavova 284/48
Žiar nad Hronom 965 01
From: 02/20/2008
  (from: 09/18/2008)
František Hocman
Ústecko - Ostrická 3299/24
Poprad 058 01
From: 12/30/2005
  (from: 12/30/2005 until: 08/17/2006)
František Hocman
Ústecko - Ostrická 3299/24
Poprad 058 01
From: 12/30/2005 Until: 07/26/2006
  (from: 08/18/2006 until: 08/17/2006)
Ing. Marek Holič
Česká 105/19
Bratislava 831 03
From: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 02/22/2008)
Ing. Marek Holič
Česká 105/19
Bratislava 831 03
From: 05/03/2007 Until: 02/19/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Ing. Miroslav Kupka
Janka Kráľa 2595
Čadca 022 01
From: 07/26/2006
  (from: 08/18/2006 until: 05/02/2007)
Ing. Miroslav Kupka
Tomášikova 15950/10G
Bratislava 821 03
From: 07/26/2006
  (from: 05/03/2007 until: 05/28/2007)
Ing. Miroslav Kupka
Tomášikova 15950/10G
Bratislava 821 03
From: 07/26/2006 Until: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 05/28/2007)
Maroš Tončo
ČSA 336/2
Hliník nad Hronom 966 01
From: 02/20/2008
  (from: 02/23/2008 until: 09/17/2008)
JUDr. Vladimír Urblík
Š. Moysesa 423/55
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/03/2007
  (from: 05/29/2007 until: 02/22/2008)
JUDr. Vladimír Urblík
Š. Moysesa 423/55
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/03/2007 Until: 02/19/2008
  (from: 02/23/2008 until: 02/22/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/30/2005)
Procuration: 
Radoslav Herinek
40
Pitelová 966 11
From: 09/18/2008
  (from: 09/18/2008 until: 12/22/2008)
Radoslav Herinek
40
Pitelová 966 11
From: 09/18/2008 Until: 12/04/2008
  (from: 12/23/2008 until: 12/22/2008)
Prokurista za spoločnosť podpisuje v súlade s ust. § 14 ods. 5 Obchodného zákonníka tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok "prokurista" a svoj vlastnoručný podpis. Prokurista je oprávnený za spoločnosť konať a podpisovať v celom rozsahu samostatne.
  (from: 09/18/2008 until: 12/22/2008)
Capital: 
494 192 EUR Paid up: 494 192 EUR
  (from: 12/29/2009)
14 888 000 Sk Paid up: 14 888 000 Sk
  (from: 12/28/2007 until: 12/28/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/30/2005 until: 12/27/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.2005 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/30/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2006.
  (from: 08/18/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.2007 a 18.12.2007.
  (from: 12/28/2007)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dńa 24.2.2008 a 25.2.2008 a 9.6.2008.
  (from: 07/10/2008)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person