Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22974/N

Business name: 
eBIZNIS s.r.o.
  (from: 08/27/2008 until: 10/27/2017)
Registered seat: 
Bratislavská 4
Nitra 949 01
  (from: 11/15/2008 until: 10/27/2017)
Identification number (IČO): 
44 344 058
  (from: 08/27/2008)
Date of entry: 
08/27/2008
  (from: 08/27/2008)
Person dissolved from: 
17.10.2017
  (from: 10/28/2017)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 10/28/2017)
Date of deletion: 
10/28/2017
  (from: 10/28/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 10/28/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/27/2008)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 08/27/2008 until: 10/27/2017)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2017 o zrušení spoločnosti eBIZNIS s.r.o., so sídlom Bratislavská 4, 949 01 Nitra, IČO: 44 344 058 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Alytus s.r.o., so sídlom Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 580 996 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.31731/S. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.22974/N sa v y m a z á v a dňom 28.10.2017 obchodná spoločnosť eBIZNIS s.r.o. , IČO: 44 344 058 , ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Alytus s.r.o., IČO: 36 580 996 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 31731/S na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 17.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 703/2017 Nz 36820/2017 NCRIs 37599/2017 , ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 28.10.2017.
  (from: 10/28/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 10/28/2017)
Legal successor: 
Alytus s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 10/28/2017)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person