Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9817/S

Business name: 
ELGEO - BANSKÁ, s.r.o.
  (from: 12/22/2012)
M & M - SETTLEMENT, s.r.o.
  (from: 11/12/2004 until: 12/21/2012)
Registered seat: 
Antolská 27
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 09/22/2015)
Trate mládeže 3
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 12/22/2012 until: 09/21/2015)
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
  (from: 11/12/2004 until: 12/21/2012)
Identification number (IČO): 
36 632 163
  (from: 11/12/2004)
Date of entry: 
11/12/2004
  (from: 11/12/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/12/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 11/12/2004)
vypracovávanie podkladov v súvislosti s poskytovaním dotácií zo štrukturálnych fondov
  (from: 11/12/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 07/24/2008)
banské oprávnenie na výkon činností uvedených v § 2 písm. b/, c/, d/, e/, g/, h/ a § 3 písm. a/ zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov - úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním - zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnositach - likvidácia starých banských diel - sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 09/22/2015)
činnosť vykonávaná banským spôsobom v rozsahu : - ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi, vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov, - podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3 - práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce) - práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave - zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny, - strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a/ až g/
  (from: 09/22/2015)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3 a v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 09/22/2015)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 09/22/2015)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 09/22/2015)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 09/22/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/22/2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/22/2015)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/22/2015)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/22/2015)
skladovanie
  (from: 09/22/2015)
vydavateľská činnosť
  (from: 09/22/2015)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/22/2015)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 09/22/2015)
služby požičovní
  (from: 09/22/2015)
Medzinárodná nákladná cestná doprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu
  (from: 06/21/2018)
Partners: 
Mgr. art. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 12/01/2021)
Pavol Fiľak
139
Sulín 065 46
Slovak Republic
  (from: 12/01/2021)
Ing. Erik Sombathy
Andreja Sládkoviča 62/11
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 12/01/2021)
Ing. František Majerský
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2004 until: 12/21/2012)
Róbert Majerský
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 11/12/2004 until: 02/06/2006)
Róbert Novotný
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 07/24/2008 until: 12/21/2012)
Ing. Erik Sombathy
Andreja Sládkoviča 62/11
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2012 until: 09/23/2021)
Jiří Vitáloš
Kukučínova 5
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2012 until: 09/23/2021)
Ing. Erik Sombathy
Andreja Sládkoviča 62/11
Banská Štiavnica 969 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2021 until: 11/30/2021)
Jiří Vitáloš
Kukučínova 5
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2021 until: 11/30/2021)
Contribution of each member: 
Jiří Vitáloš
  (from: 09/24/2021 until: 11/30/2021)
Pavol Fiľak
Amount of investment: 2 319 EUR Paid up: 2 319 EUR
  (from: 12/01/2021)
Mgr. art. Erik Sombathy
Amount of investment: 2 000 EUR Paid up: 2 000 EUR
  (from: 12/01/2021)
Ing. Erik Sombathy
Amount of investment: 2 320 EUR Paid up: 2 320 EUR
  (from: 12/01/2021)
Róbert Majerský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/12/2004 until: 02/06/2006)
Ing. František Majerský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/12/2004 until: 02/06/2006)
Ing. František Majerský
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/07/2006 until: 07/23/2008)
Ing. František Majerský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/24/2008 until: 12/21/2012)
Róbert Novotný
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/24/2008 until: 12/21/2012)
Ing. Erik Sombathy
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 12/22/2012 until: 09/23/2021)
Jiří Vitáloš
Amount of investment: 3 319 EUR Paid up: 3 319 EUR
  (from: 12/22/2012 until: 09/23/2021)
Ing. Erik Sombathy
Amount of investment: 4 320 EUR Paid up: 4 320 EUR
  (from: 09/24/2021 until: 11/30/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/01/2021)
Individual managing director
  (from: 09/24/2021 until: 11/30/2021)
konatelia
  (from: 11/12/2004 until: 09/23/2021)
Ing. Erik Sombathy
Andreja Sládkoviča 62/11
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/30/2012
  (from: 12/22/2012)
Mgr. art. Erik Sombathy
Pátrovská 6
Banská Štiavnica 969 01
From: 12/01/2021
  (from: 12/01/2021)
Pavol Fiľak
139
Sulín 065 46
From: 12/01/2021
  (from: 12/01/2021)
Róbert Majerský
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/12/2004
  (from: 11/12/2004 until: 02/06/2006)
Róbert Majerský
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/12/2004 Until: 01/02/2006
  (from: 02/07/2006 until: 02/06/2006)
Ing. František Majerský
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/12/2004
  (from: 11/12/2004 until: 12/21/2012)
Ing. František Majerský
Ľudovíta Štúra 4
Banská Štiavnica 969 01
From: 11/12/2004 Until: 11/30/2012
  (from: 12/22/2012 until: 12/21/2012)
Jiří Vitáloš
Kukučínova 5
Pezinok 902 01
From: 11/30/2012
  (from: 12/22/2012 until: 09/23/2021)
Jiří Vitáloš
Kukučínova 5
Pezinok 902 01
From: 11/30/2012 Until: 09/11/2021
  (from: 09/24/2021 until: 09/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Konatelia spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú, každý samostatne.
  (from: 12/01/2021)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/24/2021 until: 11/30/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/22/2012 until: 09/23/2021)
Pri realizácii písomných právnych úkonov konatelia zastupujú spoločnosť a podpisujú za ňu spoločne.
  (from: 11/12/2004 until: 12/21/2012)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/22/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/12/2004 until: 12/21/2012)
Date of updating data in databases:  01/25/2022
Date of extract :  01/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person